Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Lant- och skogsbruk inom yrkesutbildning

"" Fortsätt till motsvarande sida i förnyade Studieinfo. Den här sidan kommer inte längre att uppdateras.

 

Med examina inom lant- och skogsbruk (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina) får du den kompetens som behövs inom jord- och skogsbruk, trädgårdsskötsel och i andra naturnära näringar. Det har uppkommit nya näringar, verksamhetssätt och former för företagsverksamhet inom branschen.

Arbetsuppgifter och -platser: Som yrkeskunnig inom lant- och skogsbruk kan du bland annat sysselsättas inom lant- och skogsbruk, trädgårdsskötsel, hästhushållning, i företag inom djur-, skogs- och grönsektorn, inom lant- och trädgårdshandeln och inom fiskeri antingen som företagare eller som anställd arbetstagare. Du arbetar med djur, växter och teknologi som anknyter till dem eller med andra naturnära uppgifter.

Krav inom branschen: Inom branschen är det viktigt att beakta principerna för hållbar utveckling och att verka miljövänligt. Arbetet kräver ofta god fysisk kondition och beredskap att arbeta under föränderliga förhållanden med respekt för naturen.

Vid antagningen av studerande till kompetensområdet för skogsmaskinförare (inom grundexamen inom skogsbranschen) finns särskilda hälsokrav.

Ansökan: Till yrkesinriktade grundexamina kan du söka via gemensam ansökan eller via kontinuerlig ansökan året om. Inom kontinuerlig ansökan kan du söka till samtliga yrkesinriktade examina.

Yrkesinriktade examina

Yrkesinriktade grundexamina

 • Grundexamen inom hästhushållning, Handledare inom hästservice, Hästskötare, Ridinstruktör
 • Grundexamen inom fiskeri, Fiskare, Fiskodlare, Fiskförädlare, Fiskeinstruktör
 • Grundexamen inom lantbruksbranschen
  • kompetensområdet för djurskötsel, Djurskötare
  • kompetensområdet för lantbruksteknologi, Landsbygdsföretagare
  • kompetensområdet för lantbruk, Landsbygdsföretagare
  • kompetensområdet för pälsdjursuppfödning, Pälsdjursuppfödare
 • Grundexamen inom skogsbranschen
  • kompetensområdet för produktion av skogsenergi, Producent av skogsenergi
  • kompetensområdet för montering av skogsmaskiner, Skogsmaskinsmontör
  • kompetensområdet för körning av skogsmaskiner, Skogsmaskinsförare
  • kompetensområdet för skogsbruk, Skogsarbetare-skogsserviceproducent
 • Grundexamen inom trädgårdsbranschen, Trädgårdsmästare
  • kompetensområdet för blomster- och trädgårdshandel
  • kompetensområdet för trädgårdsproduktion
  • kompetensområdet för grönsektorn

Yrkesexamina

 • Yrkesexamen i djurskötsel
 • Yrkesexamen inom hästhushållning
  • kompetensområdet för produktion av tjänster inom hästunderstödd verksamhet
  • kompetensområdet för produktion av tjänster inom hästmassage
  • kompetensområdet för produktion av tjänster inom hästuppfödning
  • kompetensområdet för skoning av hästar
  • kompetensområdet för tillverkning av hästutrustning
  • kompetensområdet för ridundervisning
  • kompetensområdet för utbildning och träning av ridhästar
  • kompetensområdet för produktion av tjänster inom travträning
 • Yrkesexamen inom fiskeri
 • Yrkesexamen inom lantbruksbranschen
 • Yrkesexamen inom renhushållning
 • Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen

Specialyrkesexamina

 • Specialyrkesexamen i djurskötsel
 • Specialyrkesexamen i fiskeri
 • Specialyrkesexamen inom hästhushållning, Ridlärare (SYE), Manager inom hästsporten, Hovslagare (SYE), Stallmästare
 • Specialyrkesexamen inom skogsbranschen
 • Specialyrkesexamen inom lantbruksbranschen
 • Specialyrkesexamen inom trädgårdsbranschen
 • Specialyrkesexamen i utveckling av landsbygden

Bekanta dig med grunderna för yrkesinriktade examina

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar. Du kan söka uppgifter om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.