Skip to content

Ansökan till finskspråkig yrkeslärarutbildning har avlutats. Kom ihåg att ladda upp bilagorna till ansökningsblanketten och spara den inom utsatt tid.

 

Den första gemensamma ansökan till högskolorna har avslutats. Kom ihåg att ladda upp bilagorna till ansökningsblanketten och spara den inom utsatt tid.
Mera information: se ansökningsblanketten eller kontakta universitetens och yrkeshögskolornas ansökningsservice.

 

Transporttjänster

""

Transporttjänster omfattar olika funktioner inom transporter, underhåll, service, reparation och tjänster inom väg-, hav- och flygtrafik. Det centrala i arbetet inom branschen är att tjänsterna är effektiva, säkra, tillförlitliga och kvalitativa. Inom en del yrken inom branschen bör iakttas internationella bestämmelser.

Arbetsuppgifter och -platser: Uppgifterna inom branschen är mycket mångsidiga. Du kan arbeta med service, reparation, försäljning av maskiner och apparater eller med transport av varor och människor. Som yrkeskunnig inom branschen kan du arbeta i bil- och tillbehörsaffärer, reparationsverkstäder, transportföretag, handeln, industrin, flygföretag, flygplatser, luftfart, fartygsrederier eller i hamnar.

Krav inom branschen: Inom branschen bör du ha tekniskt och logistiskt kunnande samt vara tjänstvillig och internationellt inriktad och arbeta enligt hållbar utveckling.

För kompetensområdena inom transporttjänster och kompetensområdet för flygplatstjänster finns särskilda hälsokrav.  

Ansökan: Du kan söka till yrkesinriktade grundexamina i gemensam ansökan på våren eller i kontinuerlig ansökan året om. Via kontinuerlig ansökan kan du söka till samtliga yrkesinriktade examina.

Yrkesinriktade examina  

Yrkesinriktade grundexamina

 • Grundexamen i logistik
  • kompetensområdet för transportservice, Chaufför, Busschaufför, Kombinationsfordonsförare
  • kompetensområdet för flygplatsservice, Flygplatsarbetare
  • kompetensområdet för lagerservice, Lagerförvaltare
 • Grundexamen i sjöfart
  • kompetensområdet för däcks- och maskinreparationer, Reparatör
  • kompetensområdet för däcksbefäl, Vakthavande styrman
  • kompetensområdet för maskinbefäl, Vakthavande maskinmästare
  • kompetensområdet för eldrift, Fartygselektriker

Yrkesexamina

 • Yrkesexamen inom transportbranschen
  • kompetensområdet för servicetransporter
  • kompetensområdet för varutransporter
  • kompetensområdet för transport inom skogsindustrin
  • kompetensområdet för persontransporter
  • kompetensområdet för arbetsledning inom transportbranschen
 • Yrkesexamen inom lasthantering
 • Yrkesexamen i flygplatsservice
 • Yrkesexamen i sjöfart
 • Yrkesexamen i servicelogistik
  • kompetensområdet för skötsel av order- och leveransprocesser
  • kompetensområdet för inköp

Specialyrkesexamina

 • Specialyrkesexamen i servicelogistik

Bekanta dig med grunderna för yrkesinriktade examina

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar. Du kan söka uppgifter om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.