Skip to content

Säkerhetsbranschen inom yrkesutbildning

I och med att samhället blir mera mångfasetterat och antalet störande faktorer ökar, finns det ett ökat behov av tjänster inom säkerhetsbranschen. Examen ger grundläggande färdigheter för att arbeta i olika uppgifter inom säkerhetsbranschen.

Arbetsuppgifter och -platser: Inom den privata sektorn finns bevakning, privatdetektivverksamhet, säkerhetsentreprenad, säkerhet i byggnader, låssmedsarbete och tekniska övervakningssystem, säkerhetskonsultering, datasäkerhet och utbildningar som hänför sig till dessa områden.

Ansökan: Till yrkesinriktade grundexamina kan du söka via gemensam ansökan eller via kontinuerlig ansökan året om. Inom kontinuerlig ansökan kan du söka till samtliga yrkesinriktade examina.

Se alla grundexamina som ingår i vårens gemensamma ansökan
Du kan avgränsa sökresultatet enligt bland annat ämne eller ort.

Yrkesinriktade examina

Yrkesinriktad grundexamen

 • Grundexamen inom säkerhetsbranschen, Säkerhetsvakt

Yrkesexamina

 • Yrkesexamen inom tullbranschen
  • kompetensområdet för tulltjänster
  • kompetensområdet för tullövervakning
 • Yrkesexamen inom säkerhetsbranschen
 • Yrkesexamen för låssmed > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för sotare > till 31.12.2018

Specialyrkesexamina

 • Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt
 • Specialyrkesexamen för låssmedsmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för sotarmästare > till 31.12.2018

Om du påbörjar studierna för en examen innan examen utgår från strukturen, kan du avlägga examen fram till år 2021. Du får ytterligare information om avläggande av examen av läroanstalterna.

Bekanta dig med grunderna för yrkesinriktade examina

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar. Du kan söka uppgifter om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.


Övrig yrkesutbildning inom säkerhetsbranschen

Övrig yrkesutbildning inom säkerhetsbranschen ger nödvändigtvis inte samma behörighet för fortsatta studier som den yrkesinriktade grundexamen, vilken omfattar 180 kompetenspoäng. Kontrollera behörigheten för fortsättningsstudier direkt hos läroanstalterna.