Skip to content

Lant- och skogsbruk inom yrkesutbildning

Kesäinen pelto ja taustalla punaisia maalaistaloja

Med examina inom lant- och skogsbruk (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina) får du den kompetens som behövs inom jord- och skogsbruk, trädgårdsskötsel och i andra naturnära näringar. Det har uppkommit nya näringar, verksamhetssätt och former för företagsverksamhet inom branschen.

Arbetsuppgifter och -platser: Som yrkeskunnig inom lant- och skogsbruk sysselsätts bland annat på lant- och skogsbruk, trädgårdar, hästhushållning, i företag inom djur-, skogs- och grönsektorn, inom lant- och trädgårdshandeln och inom fiskeri som företagare eller arbetstagare. Du arbetar med djur, växter och teknologi i anslutning till dem och i andra naturnära uppgifter.

Krav inom branschen: Inom branschen är det viktigt att beakta principerna för hållbar utveckling och att verka miljövänligt. Arbetet kräver ofta god fysisk kondition och beredskap att arbeta under föränderliga förhållanden med respekt för naturen.

Vid antagningen av studerande till kompetensområdet för skogsmaskinförare (inom grundexamen inom skogsbranschen) finns särskilda hälsokrav.

Ansökan: Till yrkesinriktade grundexamina kan du söka via gemensam ansökan eller via kontinuerlig ansökan året om. Inom kontinuerlig ansökan kan du söka till samtliga yrkesinriktade examina.

Se alla grundexamina som ingår i vårens gemensamma ansökan
Du kan avgränsa sökresultatet enligt bland annat ämne eller ort.

Yrkesinriktade examina

Yrkesinriktade grundexamina

 • Grundexamen inom hästhushållning, Hästskötare, Ridinstruktör
 • Grundexamen inom fiskeri, Fiskare, Fiskodlare, Fiskförädlare, Fiskeinstruktör
 • Grundexamen inom lantbruksbranschen
  • kompetensområdet för djurskötsel, Djurskötare
  • kompetensområdet för lantbruksteknologi, Landsbygdsföretagare
  • kompetensområdet för lantbruk, Landsbygdsföretagare
  • kompetensområdet för pälsdjursuppfödning, Pälsdjursuppfödare
 • Grundexamen inom skogsbranschen
  • kompetensområdet för produktion av skogsenergi, Producent av skogsenergi
  • kompetensområdet för montering av skogsmaskiner, Skogsmaskinsmontör
  • kompetensområdet för körning av skogsmaskiner, Skogsmaskinsförare
  • kompetensområdet för skogsbruk, Skogsarbetare-skogsserviceproducent
 • Grundexamen inom trädgårdsbranschen, Trädgårdsmästare
  • kompetensområdet för blomster- och trädgårdshandel
  • kompetensområdet för trädgårdsproduktion
  • kompetensområdet för grönsektorn

Yrkesexamina

 • Yrkesexamen i djurskötsel
 • Yrkesexamen inom hästhushållning
  • kompetensområdet för produktion av tjänster inom hästunderstödd verksamhet
  • kompetensområdet för produktion av tjänster inom hästmassage
  • kompetensområdet för produktion av tjänster inom hästuppfödning
  • kompetensområdet för skoning av hästar
  • kompetensområdet för tillverkning av hästutrustning
  • kompetensområdet för ridundervisning
  • kompetensområdet för utbildning och träning av ridhästar
  • kompetensområdet för produktion av tjänster inom travträning
 • Yrkesexamen inom fiskeri
 • Yrkesexamen inom lantbruksbranschen
 • Yrkesexamen inom renhushållning
 • Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen
 • Yrkesexamen för arborist > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen inom bioenergibranschen > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för biodlare > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för djurskötare > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för florist > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för golfplaneskötare > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för grönsektorn > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen i gröninredning > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för skogsmaskinsförare > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för skogsbruksföretagare > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för lantbruksmaskinmontör > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för odlare > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för seminolog > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur > till 31.12.2018

Specialyrkesexamina

 • Specialyrkesexamen i djurskötsel
 • Specialyrkesexamen i fiskeri
 • Specialyrkesexamen inom hästhushållning, Ridlärare (SYE), Manager inom hästsporten, Hovslagare (SYE), Stallmästare
 • Specialyrkesexamen inom skogsbranschen
 • Specialyrkesexamen inom lantbruksbranschen
 • Specialyrkesexamen inom trädgårdsbranschen
 • Specialyrkesexamen i utveckling av landsbygden
 • Specialyrkesexamen för floristmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för golfbanemästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för skötare av försöksdjur > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen i vattenhushållning på landsbygden > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för skogsmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen i virkesdrivning > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för farmarmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för grönsektorn > till 31.12.2018

Om du påbörjar studierna för en examen innan examen utgår från strukturen, kan du avlägga den fram till år 2021. Du får ytterligare information om avläggande av examen av läroanstalterna.

Bekanta dig med grunderna för yrkesinriktade examina

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar. Du kan söka uppgifter om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.