Skip to content

Handel och administration inom yrkesutbildning

Med examina inom handel och administration (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) kan du sysselsätta dig inom olika arbetsuppgifter inom näringslivet, vilka anknyter till kundservice, handel, kontorsuppgifter eller administration. Inom det företagsekonomiska området behövs en allmän företagsekonomisk kompetens, goda samarbets- och interaktionsfärdigheter, språkkunskap och datatekniskt kunnande. Det finns goda möjligheter att avancera till förmansuppgifter och internationella uppgifter samt att bli företagare.

Arbetsuppgifter och -platser: Arbetsplatser inom branschen finns bland annat inom detalj- och partihandeln, vid företag som producerar, säljer eller förmedlar tjänster, inom organisationer inom den offentliga förvaltningen, vid kontor och ämbetsverk, banker och försäkringsbolag samt i bibliotek och informationsföretag. Sysselsättningsutsikterna inom branschen är goda. Det kunnande som du visar inom olika examina inom branschen kan nyttjas inom alla sektorer inom näringslivet.

Krav inom branschen: Inom det företagsekonomiska området behövs allmänt företagsekonomiskt kunnande, goda samarbets- och interaktionsförmåga, språkkunskap och datatekniskt kunnande. Som sakkunnig inom företagsekonomi är du pålitlig, kvalitetsmedveten, initiativrik, kundservice- och samarbetsinriktad. Du är dessutom flexibel och har god organisationsförmåga, har en positiv och ansvarsfull inställning till arbetet och kunderna och kan fungera ekonomiskt. Eftersom branschen är internationell, förutsätter det att du har goda språkkunskaper och kulturkännedom. Arbetet är kundinriktat, mångsidigt och omväxlande. Inom branschen finns det goda möjligheter att flytta mellan olika arbetsuppgifter.

Ansökan: Till yrkesinriktade grundexamina kan du söka via gemensam ansökan eller via kontinuerlig ansökan året om. Inom kontinuerlig ansökan kan du söka till samtliga yrkesinriktade examina.

Se alla grundexamina som ingår i vårens gemensamma ansökan
Du kan avgränsa sökresultatet enligt bland annat ämne eller ort.

Yrkesinriktade examina

Yrkesinriktad grundexamen

 • Grundexamen i affärsverksamhet, merkonom

Yrkesexamina

 • Yrkesexamen i affärsverksamhet
 • Yrkesexamen för arbete som teamledare
 • Yrkesexamen inom fastighetsförvaltning
 • Yrkesexamen för företagare
  • kompetensområdet för planering och inledande av företagsverksamhet
  • kompetensområdet för utveckling av företagsverksamhet
 • Yrkesexamen inom finansbranschen > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen inom fastighetsförmedling > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation> till 31.12.2018
 • Yrkesexamen i försäljning > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för sekreterare > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen i ekonomiförvaltning > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen inom utrikeshandeln > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för expeditionsvakt > till 31.12.2018 

Specialyrkesexamina

 • Specialyrkesexamen inom fastighetsförvaltning
 • Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning
 • Specialyrkesexamen i affärsverksamhet
 • Specialyrkesexamen i arbetsledning inom industrin
 • Specialyrkesexamen för företagsrådgivare
 • Specialyrkesexamen för försäljare inom bilbranschen > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen i ledarskap > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för föreståndare inom handeln > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för trafikförman > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen inom marknadsföringskommunikation > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för matmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen i ekonomi- och personalförvaltning > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen i teknik > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen inom utrikeshandeln > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen inom lagerbranschen > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen i företagsledning > till 31.12.2018

Om du påbörjar studierna för en examen innan examen utgår från strukturen, kan du avlägga den fram till år 2021. Du får ytterligare information om avläggande av examen av läroanstalterna.

Bekanta dig med grunderna för yrkesinriktade examina

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar. Du kan söka uppgifter om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.