Skip to content

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd 11.3–1.4. 
Se utbildningarna 

 

Spridningen av coronaviruset COVID-19 kan eventuellt påverka antagningen av studerande. Se aktuell information om effekten av coronavirus

Den andra gemensamma ansökan till högskolor 18.3. kl. 8.00 – 1.4. kl. 15.00. I den andra ansökan ingår finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar på hösten.

Se utbildningarna

Se anvisningarna för ansökan

Kontakta högskolorna direkt om frågor om ansökan: yrkeshögskolornas ansökningsbyråer eller universitetens ansökningsservice

 

Handel och administration inom yrkesutbildning

Nainen nostaa myyntituotteita korista ja siirtää hyllylle.

Med examina inom handel och administration (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) kan du sysselsätta dig inom olika arbetsuppgifter inom näringslivet, vilka anknyter till kundservice, handel, kontorsuppgifter eller administration. Inom det företagsekonomiska området behövs en allmän företagsekonomisk kompetens, goda samarbets- och interaktionsfärdigheter, språkkunskap och datatekniskt kunnande. Det finns goda möjligheter att avancera till förmansuppgifter och internationella uppgifter samt att bli företagare.

Arbetsuppgifter och -platser: Arbetsplatser inom branschen finns bland annat inom detalj- och partihandeln, vid företag som producerar, säljer eller förmedlar tjänster, inom organisationer inom den offentliga förvaltningen, vid kontor och ämbetsverk, banker och försäkringsbolag samt i bibliotek och informationsföretag. Sysselsättningsutsikterna inom branschen är goda. Det kunnande som du visar inom olika examina inom branschen kan nyttjas inom alla sektorer inom näringslivet.

Krav inom branschen: Inom det företagsekonomiska området behövs allmänt företagsekonomiskt kunnande, goda samarbets- och interaktionsförmåga, språkkunskap och datatekniskt kunnande. Som sakkunnig inom företagsekonomi är du pålitlig, kvalitetsmedveten, initiativrik, kundservice- och samarbetsinriktad. Du är dessutom flexibel och har god organisationsförmåga, har en positiv och ansvarsfull inställning till arbetet och kunderna och kan fungera ekonomiskt. Eftersom branschen är internationell, förutsätter det att du har goda språkkunskaper och kulturkännedom. Arbetet är kundinriktat, mångsidigt och omväxlande. Inom branschen finns det goda möjligheter att flytta mellan olika arbetsuppgifter.

Ansökan: Till yrkesinriktade grundexamina kan du söka via gemensam ansökan eller via kontinuerlig ansökan året om. Inom kontinuerlig ansökan kan du söka till samtliga yrkesinriktade examina.

Yrkesinriktade examina

Yrkesinriktad grundexamen

 • Grundexamen i affärsverksamhet, merkonom

Yrkesexamina

 • Yrkesexamen i affärsverksamhet
 • Yrkesexamen för arbete som teamledare
 • Yrkesexamen inom fastighetsförvaltning
 • Yrkesexamen för företagare
  • kompetensområdet för planering och inledande av företagsverksamhet
  • kompetensområdet för utveckling av företagsverksamhet

Specialyrkesexamina

 • Specialyrkesexamen inom fastighetsförvaltning
 • Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning
 • Specialyrkesexamen i affärsverksamhet
 • Specialyrkesexamen i arbetsledning inom industrin
 • Specialyrkesexamen för företagsrådgivare

Bekanta dig med grunderna för yrkesinriktade examina

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar. Du kan söka uppgifter om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.