Skip to content

Hälsovård och välfärd inom yrkesutbildning

Inom hälsovård och välfärd har placerats examina inom pedagogisk verksamhet och handledning samt examina inom social- och hälsovård.

Examina inom pedagogisk verksamhet och handledning

Med examina inom pedagogisk verksamhet och handledning (yrkesinriktade grundexamina,  yrkesexamina, specialyrkesexamina) uppnår du den kompetens som behövs i många olika slags uppgifter inom handledning, fostran och kommunikation. Du producerar tjänster och ordnar varierande verksamhet för människor i olika åldrar och för familjer, tolkningstjänster för invandrare samt handledning och assistans för dem som behöver teckenspråk eller alternativa kommunikationsmetoder.

Arbetsuppgifter och -platser: Kommuner, församlingar, organisationer och många sammanslutningar erbjuder arbetsplatser.  Daghem och den öppna småbarnsfostran, skolor och läroanstalter, ungdomscentraler, företag och institutioner sysselsätter yrkeskunniga inom branschen. Du kan också fungera som företagare eller självständig yrkesutövare. Sysselsättningen inom branschen är god. Behovet av handlednings- och språktjänster samt pedagogiska tjänster kommer att öka i framtiden.

Krav inom branschen: För att arbeta inom branschen behöver du social kompetens och goda interaktionsfärdigheter samt förmåga att beakta behoven av stöd och handledning hos personer i olika åldrar med olika bakgrund. I många yrken inom branschen måste man också ta ansvar för säkerheten hos klienterna eller dem man handleder. Du bör dessutom ha en bra kommunikationsförmåga för att du ska kunna förmedla budskapet och informationen på ett förståeligt sätt. Eftersom arbetet görs i mångprofessionella arbetsgrupper och nätverk förutsätter det att du har samarbetsförmåga.

Vid antagningen av studerande beaktas särskilda krav på hälsotillstånd. Bekanta dig med de examensspecifika kraven på hälsotillstånd.

Ansökan: Till yrkesinriktade grundexamina kan du söka via gemensam ansökan eller via kontinuerlig ansökan året om. Inom kontinuerlig ansökan kan du söka till samtliga yrkesinriktade examina.

Se alla grundexamina som ingår i vårens gemensamma ansökan
Du kan avgränsa sökresultatet enligt bland annat ämne eller ort.

Yrkesinriktade examina

Yrkesinriktad grundexamen

 • Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
  • kompetensområdet för handledning av ungdomar och gemenskaper, Ledare för ungdomar och gemenskaper
  • kompetensområdet för kommunikation och teckenspråkshandledning, Ledare i kommunikation och teckenspråk
  • kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet, Barnledare

Yrkesexamina

 • Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
 • Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet  > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för instruktör i romkultur > till 31.12.2018

Specialyrkesexamina

 • Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
 • Specialyrkesexamen i rehabiliterings-, stöd- och handledningstjänster
  • Kompetensområdet för funktionshinderområdet och särskilt stöd, Specialhandledare inom funktionshinderområdet
  • Kompetensområdet för handledning i synrehabilitering, Specialsakkunnig på handledning i synrehabilitering
  • Kompetensområdet för arbetslivsträning, Arbetslivstränare
 • Specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för instruktör i romkultur > till 31.12.2018

Om du påbörjar studierna för en examen innan examen utgår från strukturen, kan du avlägga den fram till år 2021. Du får ytterligare information om avläggande av examen av läroanstalterna.

Bekanta dig med grunderna för yrkesinriktade examina

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar. Du kan söka uppgifter om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.

Examina inom social- och hälsovård

Med examina inom social- och hälsovård (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) får du det kunnande som krävs för olika arbetsuppgifter inom social- och hälsovård, läkemedelsbranschen och tandteknik. Du kan främja klienternas eller patienternas hälsa, välbefinnande och funktionsförmåga, förebygga hälso- och sociala problem och öka människors trygghet.

Arbetsuppgifter och -platser: Du kan arbeta vid företag och offentliga organisationer som erbjuder bland annat social-, hälso-, rehabiliterings-, idrotts-, läkemedels- och tandteknik samt hår- och skönhetstjänster. Arbetsplatser inom branschen kan erbjudas av bland annat:

 • hälsovårdscentraler
 • sjukhus
 • rehabiliteringshem
 • läkarstationer
 • enheter inom munhälsovård och tandlaboratorier.

Arbetet är kundorienterat och omväxlande och det är möjligt att växla mellan olika arbetsuppgifter inom området, studera vidare eller fungera som egenföretagare. Sysselsättningsutsikterna inom branschen är huvudsakligen goda. Du kan arbeta antingen dagtid eller i skiftarbete.

Krav inom branschen: I arbetsuppgifterna inom branschen behöver du goda kommunikationsfärdigheter, samarbets- och kundbetjäningsförmåga samt flexibilitet och organisationsförmåga. Du arbetar enligt yrkesetiken, kunskapsunderlaget och bestämmelserna inom branschen. Du beaktar säkerheten och sköter ditt arbete ansvarsfullt. Du har god människokännedom, goda språkkunskaper och känner till olika kulturer. Arbetsuppgifterna kräver god fysisk kondition, psykisk stabilitet och förmåga att kommunicera med människor av olika slag.

Inom branschen finns särskilda hälsokrav.

Ansökan: Till yrkesinriktade grundexamina kan du söka via gemensam ansökan eller via kontinuerlig ansökan året om. Inom kontinuerlig ansökan kan du söka till samtliga yrkesinriktade examina.

Se alla grundexamina som ingår i vårens gemensamma ansökan
Du kan avgränsa sökresultatet enligt bland annat ämne eller ort.

Yrkesinriktade examina

Yrkesinriktade grundexamina

 • Grundexamen inom tandteknik, Tandlaborant
 • Grundexamen inom läkemedelsbranschen, Läkemedelstekniker
  • kompetensområdet för apoteksbranschen
  • kompetenområdet för läkemedelsbranschen
 • Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
  • kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre, Närvårdare
  • kompetensområdet för fotvård, Närvårdare
  • kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga, Närvårdare
  • kompetensområdet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård, Närvårdare
  • kompetensområdet för akutvård på grundnivå, Akutvårdare på grundnivå
  • kompetensområdet för sjukvård och omsorg, Närvårdare
  • kompetensområdet för munhälsovård, Närvårdare
  • kompetensområdet för arbete med personer med funktionsnedsättning, Närvårdare
 • Grundexamen i instrumentvård, Instrumentvårdare

Yrkesexamina

 • Yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen
 • Yrkesexamen i massage
 • Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård
 • Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda
 • Yrkesexamen för optisk slipare
 • Yrkesexamen för massör > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen i fotvård > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen i gipsning > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för obduktionspreparator > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för familjedagvårdare > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för instrumentskötare > till 31.12.2018

Specialyrkesexamina

 • Specialyrkesexamen i massage
 • Specialyrkesexamen i immobilisationsvård
 • Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård
 • Specialyrkesexamen i äldreomsorg
 • Specialyrkesexamen för massör > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för instrumentvårdare > till 31.12.2018

Om du påbörjar studierna för en examen innan examen utgår från strukturen, kan du avlägga examen fram till år 2021. Du får ytterligare information om avläggande av examen av läroanstalterna.

Bekanta dig med grunderna för yrkesinriktade examina

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar. Du kan söka uppgifter om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.