Skip to content

Alla resultat i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. Antagning från reservplats har slutat.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser under sommaren.

I gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning eller i övriga samordnade ansökningar efter grundläggande utbildning kan du få en reservplats fram till 20.8. Du kan också söka till lediga platser, läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga studieplatser.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till högskolornas utbildningsutbud i nya betaStudieinfo.fi.

Det pedagogiska området inom yrkesutbildning

""

Inom det pedagogiska området har placerats endast en yrkesinriktad examen. |

Specialyrkesexamen för trafiklärare 

Arbetsuppgifter och -platser: Som trafiklärare kan du arbeta vid bilskolor, yrkesinstitut eller beroende på vilka valfria delar du valt i examen också som mottagare av körprov, yrkeskompetensutbildare, bilskoleföretagare, inom trafikfostran för unga eller som sakkunnig i miljövänlig och ekonomisk trafik.

Krav inom branschen: Du kan arbeta inom kundtjänsten och körkortsutbildningen vid en bilskola. Du kan dessutom planera och förverkliga en undervisningssituation eller fungera som lärare i körkortsutbildning för personbil och lätt motorfordon (B- och AM-klasser). Du behärskar kunskaper och färdigheter inom de valfria delar du har valt inom examen och kan köra det fordon du ger undervisning för. Du kan planera och förverkliga undervisningen och känner till stadgarna inom branschen.

Ansökan: Du kan söka till utbildningen för trafiklärare i kontinuerlig ansökan året om. Du får mera information om ansökan av läroanstalterna.

Bekanta dig med examensgrunderna

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar.