Skip to content

Alla resultat i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. Antagning från reservplats har slutat.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser under sommaren.

I gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning eller i övriga samordnade ansökningar efter grundläggande utbildning kan du få en reservplats fram till 20.8. Du kan också söka till lediga platser, läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga studieplatser.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till högskolornas utbildningsutbud i nya betaStudieinfo.fi.

Det naturvetenskapliga området inom yrkesutbildning

Mies seisoo metsässä ja hymyilee.

I examina inom natur- och miljöbranschen (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina) får du det kunnande som krävs inom olika uppgifter inom naturnära näringar. Du kan fungera inom uppgifter inom miljövård och underhåll och inom mångsidigt bruk av naturen. Bioekonomin ger upphov till nya näringar inom natur- och miljöbranschen.

Arbetsuppgifter och -platser: Branschen erbjuder arbete bland annat inom miljövården i tätorter eller på landsbygden, inom naturturism och inom renskötsel. Den som är specialiserad på natur- och miljörådgivning kan arbeta i olika organisationer, naturskolor och välfärdsföretag. Det behövs också företagare inom branschen. Nya utmaningar inom branschen utgör bland annat naturturism och tillverkning av naturprodukter antingen till livsmedel eller till prydnads- och nyttoanvändning.

Krav inom branschen: Som sakkunnig inom natur och miljö har du goda kunskaper om ett hållbart bruk av natur och miljö.

Ansökan: Till yrkesinriktade grundexamina kan du söka via gemensam ansökan eller via kontinuerlig ansökan året om. Inom kontinuerlig ansökan kan du söka till samtliga yrkesinriktade examina.

Yrkesinriktade examina

Yrkesinriktad grundexamen

 • Grundexamen i natur och miljö
  • kompetensområdet för natur, Naturinstruktör, Framställare av naturprodukter, Natur- och miljörådgivare
  • kompetensområdet för renskötsel, Renskötare
  • kompetensområdet för miljö, Miljövårdare

Yrkesexamina

 • Yrkesexamen inom naturbranschen
  • Kompetensområdet för vildmarks- och naturguidning, Vildmarks- och naturguide
  • Kompetensområdet för branschen för naturprodukter, Förädlare av naturprodukter, Naturproduktsrådgivare
  • Kompetensområdet för viltekonomi, Viltvårdare

Specialyrkesexamina

 • Specialyrkesexamen inom naturbranschen
  • Kompetensområdet för branschen för naturprodukter, Utvecklare av naturprodukter
  • Kompetensområdet för kartläggning av naturen, Kartläggare av naturen

Bekanta dig med grunderna för yrkesinriktade examina

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar. Du kan söka uppgifter om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.