Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Det naturvetenskapliga området inom yrkesutbildning

Mies seisoo metsässä ja hymyilee. Fortsätt till motsvarande sida i förnyade Studieinfo. Den här sidan kommer inte längre att uppdateras.

 

I examina inom natur- och miljöbranschen (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina) får du det kunnande som krävs inom olika uppgifter inom naturnära näringar. Du kan fungera inom uppgifter inom miljövård och underhåll och inom mångsidigt bruk av naturen. Bioekonomin ger upphov till nya näringar inom natur- och miljöbranschen.

Arbetsuppgifter och -platser: Branschen erbjuder arbete bland annat inom miljövården i tätorter eller på landsbygden, inom naturturism och inom renskötsel. Den som är specialiserad på natur- och miljörådgivning kan arbeta i olika organisationer, naturskolor och välfärdsföretag. Det behövs också företagare inom branschen. Nya utmaningar inom branschen utgör bland annat naturturism och tillverkning av naturprodukter antingen till livsmedel eller till prydnads- och nyttoanvändning.

Krav inom branschen: Som sakkunnig inom natur och miljö har du goda kunskaper om ett hållbart bruk av natur och miljö.

Ansökan: Till yrkesinriktade grundexamina kan du söka via gemensam ansökan eller via kontinuerlig ansökan året om. Inom kontinuerlig ansökan kan du söka till samtliga yrkesinriktade examina.

Yrkesinriktade examina

Yrkesinriktad grundexamen

 • Grundexamen i natur och miljö
  • kompetensområdet för natur, Naturinstruktör, Framställare av naturprodukter, Natur- och miljörådgivare
  • kompetensområdet för renskötsel, Renskötare
  • kompetensområdet för miljö, Miljövårdare

Yrkesexamina

 • Yrkesexamen inom naturbranschen
  • Kompetensområdet för vildmarks- och naturguidning, Vildmarks- och naturguide
  • Kompetensområdet för branschen för naturprodukter, Förädlare av naturprodukter, Naturproduktsrådgivare
  • Kompetensområdet för viltekonomi, Viltvårdare

Specialyrkesexamina

 • Specialyrkesexamen inom naturbranschen
  • Kompetensområdet för branschen för naturprodukter, Utvecklare av naturprodukter
  • Kompetensområdet för kartläggning av naturen, Kartläggare av naturen

Bekanta dig med grunderna för yrkesinriktade examina

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar. Du kan söka uppgifter om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.