Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Yrkesinriktade examina inom det tekniska området

Fortsätt till motsvarande sida i förnyade Studieinfo. Den här sidan kommer inte längre att uppdateras.

Yrkesinriktade examina

I det följande presenteras samtliga yrkesinriktade examina inom det tekniska området.

Yrkesinriktade grundexamina

 • Grundexamen inom bilbranschen
  • kompetensområdet för bilplåtslagning, Bilplåtslagare
  • kompetensområdet för billackering, Billackerare
  • kompetensområdet för bilförsäljning, Bilförsäljare
  • kompetensområdet för bilteknik, Fordonsmekaniker
  • kompetensområdet för reparation av motordrivna småmaskiner, Småmaskinsreparatör
  • kompetensområdet för reservdelsförsäljning, Reservdelsförsäljare
 • Grundexamen inom byggnadsbranschen
  • kompetensområdet för stenbranschen, Stenmontör
  • kompetensområdet för markanläggning, Schaktare
  • kompetensområdet för schaktningsmaskintransport, Schaktningsmaskinförare
  • kompetensområdet för husbyggnad, Husbyggare
 • Grundexamen inom båtbyggnadsbranschen, Båtbyggare
 • Grundexamen inom el- och automationsbranschen, Automationsmontör, Elmontör
 • Grundexamen i flygplansmekanik
  • kompetensområdet för flygteknik, Flygteknikmontör
  • kompetensområdet för flygplansmekanik, Flygplansmekaniker
 • Grundexamen inom gruvbranschen
  • kompetensområdet för gruvarbete, Gruvarbetare
  • kompetensområdet för anrikning, Anrikningsarbetare
 • Grundexamen i husteknik
  • kompetensområdet för isolering och montering av byggnadsplåt, Byggnadsplåtslagare
  • kompetensområdet för ventilationsmontering, Ventilationsmontör
  • kompetensområdet för kylmontering, Kylmontör
  • kompetensområdet för rörmontering, Rörmontör, Värmeelementsmontör
 • Grundexamen inom laboratoriebranschen, Laborant
 • Grundexamen inom lantmäteribranschen, Kartläggare
 • Grundexamen inom livsmedelsbranschen
  • kompetensområdet för livsmedelsteknologi, Livsmedelstillverkare
  • kompetensområdet för bageribranschen, Bagare-konditor
  • kompetensområdet för köttbranschen, Charkuterist
  • kompetensområdet för mejeribranschen, Mejerist
 • Grundexamen i maskin- och produktionsteknik
  • kompetensområdet för installation och automation, Maskinautomationsmontör, Maskinmontör
  • kompetensområdet för produktionsteknik, Verkstadsmekaniker, Plåtslagare-svetsare, Plast- och gummiprodukttillverkare
 • Grundexamen inom processindustrin, Processkötare
  • kompetensområdet för bioteknik
  • kompetensområdet för kemisk industri
  • kompetensområdet för metallförädling
  • kompetensområdet för pappersindustrin
  • kompetensområdet för gjuteriteknik
 • Grundexamen i teknisk planering, Planeringsassistent
 • Grundexamen inom textil- och modebranschen, Sömmerska, Måttbeställningssömmerska, Modeassistent, Tillverkare av inredningstextilier, Tillverkare av designtextilier, Tillverkare av textilier, Skräddare, Modist, Skomakare, Textilvårdare
 • Grundexamen inom träindustrin
  • Kompetensområdet för träbyggnadsindustrin, Industriträbyggare
  • Kompetensområdet för träskiveindustrin, Skivprocesskötare
  • Kompetensområdet för snickeriindustrin, Snickare
  • Kompetensområdet för sågindustrin, Sågprocesskötare
 • Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen 
  • kompetensområdet för golvläggning, Golvläggare
  • kompetensområdet för byggnadsmåleri, Målare
  • kompetensområdet för industriell ytbehandling, Ytbehandlare
  • kompetensområdet för produktmålning, Ytbehandlare

Yrkesexamina

 • Yrkesexamen inom bageribranschen
 • Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter
  • Kompetensområdet för tillverkning av betongprodukter
  • Kompetensområdet för tillverkning av keramiska produkter
  • Kompetensområdet för tillverkning av stenbaserad byggisolering
  • Kompetensområdet för tillverkning av stenbaserade byggskivor
  • Kompetensområdet för tillverkning av basmaterial
  • Kompetensområdet för tillverkning av pressad byggsten
 • Yrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen
  • Kompetensområdet för tillverkning av skrov och däck för båtar av armerad plast
  • Kompetensområdet för tillverkning av skrov och däck för träbåtar
  • Kompetensområdet för reparation av maskiner och utrustning i båtar
 • Yrkesexamen inom dykbranschen
 • Yrkesexamen inom el- och automationsbranschen
 • Yrkesexamen inom energibranschen
  • Kompetensområdet för fjärrvärmemontering, Fjärrvärmemontör
  • Kompetensområdet för elnätsinstallation, Elnätsmontör
  • Kompetensområdet för kraftverksteknik, Operatör vid kraftverk
 • Yrkesexamen i flygplansmekanik
 • Yrkesexamen inom fordonsbranschen
  • Kompetensområdet för försäljning och kundservice, Bilförsäljare (YE), Maskinförsäljare, Reserdelsförsäljare (YE), Försäljare av verkstadsservice
  • Kompetensområdet för skadereparation, Fordonslackerare, Karosserireparatör
  • Kompetensområdet för verkstadsservice
  • Kompetensområdet för däckservice
  • Kompetensområdet för arbetsledning
 • Yrkesexamen inom gruvbranschen
  • Kompetensområdet för dagbrytning
  • Kompetensområdet för underjordsbrytning
 • Yrkesexamen inom husbyggnadsbranschen
 • Yrkesexamen i husteknik
 • Yrkesexamen inom laboratorie- och mätningsbranschen
 • Yrkesexamen inom lantmäteribranschen
 • Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin
  • Kompetensområdet för livsmedelsproduktion
  • Kompetensområdet för foderproduktion
  • Kompetensområdet för industriell förpackning
  • Kompetensområdet för kvarnproduktion
  • Kompetensområdet för dryckesproduktion
  • Kompetensområdet för livsmedelsbranschen
  • Kompetensområdet för köttbranschen
 • Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen
  • Kompetensområdet för användning av anläggningsmaskiner
  • Kompetensområdet för nätanläggning
  • Kompetensområdet för grundläggning
  • Kompetensområdet för berganläggning
  • Kompetensområdet för underhåll av trafikområden
  • Kompetensområdet för asfalteringsarbeten
  • Kompetensområdet för transporter inom infrastrukturområdet
  • Kompetensområdet för miljöarbeten
 • Yrkesexamen i maskinmontering och underhåll
 • Yrkesexamen inom miljöbranschen
 • Yrkesexamen i produktionsteknik
 • Yrkesexamen inom processindustrin
  • Kompetensområdet för kemisk industri
  • Kompetensområdet för papper- och cellulosaindustrin
  • Kompetensområdet för metallförädlingsindustrin
  • Kompetensområdet för gjuteriindustrin
 • Yrkesexamen inom stenbranschen
 • Yrkesexamen inom textil- och modebranschen
 • Yrkesexamen inom träindustrin
 • Yrkesexamen inom vattenförsörjning
 • Yrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen

Specialyrkesexamina

 • Specialyrkesexamen inom bageribranschen
 • Specialyrkesexamen i byggproduktion
 • Specialyrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen
  • kompetensområdet för arbetsledning inom båtbranschen
  • kompetensområdet för byggande av träbåtar
 • Specialyrkesexamen inom el- och automationsbranschen
 • Specialyrkesexamen inom energibranschen
 • Specialyrkesexamen för fartygselmästare
 • Specialyrkesexamen inom fordonsbranschen
 • Specialyrkesexamen i flygplansmekanik
 • Specialyrkesexamen inom husbyggnadsbranschen
 • Specialyrkesexamen inom livsmedelsbranschen
 • Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen
 • Specialyrkesexamen i maskinmontering och underhåll
 • Specialyrkesexamen inom miljöbranschen
  • Kompetensområdet för vattentjänster
  • Kompetensområdet för avfallstjänster
  • Kompetensområdet för avlopps- och ledningsunderhåll samt industrirengöring
  • Kompetensområdet för miljöfostran
  • Kompetensområdet för kvalitets-, miljö- och säkerhetsledning
  • Kompetensområdet resurseffektivitet
 • Specialyrkesexamen inom processindustrin
 • Specialyrkesexamen i produktionsteknik
 • Specialyrkesexamen i produktutveckling
 • Specialyrkesexamen inom textil- och modebranschen
 • Specialyrkesexamen inom träindustrin
 • Specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen

Bekanta dig med grunderna för yrkesinriktade examina

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar. Du kan söka uppgifter om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.