Skip to content

Yrkesinriktade examina inom det tekniska området

Yrkesinriktade grundexamina | Yrkesexamina | Specialyrkesexamina

Yrkesinriktade examina

I det följande presenteras samtliga yrkesinriktade examina inom det tekniska området.

Yrkesinriktade grundexamina

 • Grundexamen inom bilbranschen
  • kompetensområdet för bilplåtslagning, Bilplåtslagare
  • kompetensområdet för billackering, Billackerare
  • kompetensområdet för bilförsäljning, Bilförsäljare
  • kompetensområdet för bilteknik, Fordonsmekaniker
  • kompetensområdet för reparation av motordrivna småmaskiner, Småmaskinsreparatör
  • kompetensområdet för reservdelsförsäljning, Reservdelsförsäljare
 • Grundexamen inom byggnadsbranschen
  • kompetensområdet för stenbranschen, Stenmontör
  • kompetensområdet för markanläggning, Schaktare
  • kompetensområdet för schaktningsmaskintransport, Schaktningsmaskinförare
  • kompetensområdet för husbyggnad, Husbyggare
 • Grundexamen inom båtbyggnadsbranschen, Båtbyggare
 • Grundexamen inom el- och automationsbranschen, Automationsmontör, Elmontör
 • Grundexamen inom fastighetsservice
  • kompetensområdet för fastighetsskötsel, Fastighetsskötare
  • kompetensområdet för lokalvård, Lokalvårdare
 • Grundexamen i flygplansmekanik
  • kompetensområdet för flygteknik, Flygteknikmontör
  • kompetensområdet för flygplansmekanik, Flygplansmekaniker
 • Grundexamen inom gruvbranschen, Anrikningsarbetare, Gruvarbetare
 • Grundexamen i husteknik
  • kompetensområdet för isolering och montering av byggnadsplåt, Byggnadsplåtslagare
  • kompetensområdet för ventilationsmontering, Ventilationsmontör
  • kompetensområdet för kylmontering, Kylmontör
  • kompetensområdet för rörmontering, Rörmontör, Värmeelementsmontör
 • Grundexamen inom laboratoriebranschen, Laborant
 • Grundexamen inom lantmäteribranschen, Kartläggare
 • Grundexamen inom livsmedelsbranschen
  • kompetensområdet för livsmedelsteknologi, Livsmedelstillverkare
  • kompetensområdet för bageribranschen, Bagare-konditor
  • kompetensområdet för köttbranschen, Charkuterist
  • kompetensområdet för mejeribranschen, Mejerist
 • Grundexamen i maskin- och produktionsteknik
  • kompetensområdet för installation och automation, Maskinautomationsmontör, Maskinmontör
  • kompetensområdet för produktionsteknik, Verkstadsmekaniker, Plåtslagare-svetsare, Plast- och gummiprodukttillverkare
 • Grundexamen inom processindustrin, Processkötare
  • kompetensområdet för bioteknik
  • kompetensområdet för kemisk industri
  • kompetensområdet för metallförädling
  • kompetensområdet för pappersindustrin
  • kompetensområdet för gjuteriteknik
 • Grundexamen i teknisk planering, Planeringsassistent
 • Grundexamen inom textil- och modebranschen, Sömmerska, Måttbeställningssömmerska, Modeassistent, Tillverkare av inredningstextilier, Tillverkare av designtextilier, Tillverkare av textilier, Skräddare, Modist, Skomakare, Textilvårdare
 • Grundexamen inom träindustrin, Snickare
 • Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen 
  • kompetensområdet för golvläggning, Golvläggare
  • kompetensområdet för byggnadsmåleri, Målare
  • kompetensområdet för industriell ytbehandling, Ytbehandlare
  • kompetensområdet för produktmålning, Ytbehandlare

Yrkesexamina

 • Yrkesexamen inom bageribranschen
 • Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter
  • Kompetensområdet för tillverkning av betongprodukter
  • Kompetensområdet för tillverkning av keramiska produkter
  • Kompetensområdet för tillverkning av stenbaserad byggisolering
  • Kompetensområdet för tillverkning av stenbaserade byggskivor
  • Kompetensområdet för tillverkning av basmaterial
  • Kompetensområdet för tillverkning av pressad byggsten
 • Yrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen
  • Kompetensområdet för tillverkning av skrov och däck för båtar av armerad plast
  • Kompetensområdet för tillverkning av skrov och däck för träbåtar
  • Kompetensområdet för reparation av maskiner och utrustning i båtar
 • Yrkesexamen inom el- och automationsbranschen
 • Yrkesexamen inom energibranschen
  • Kompetensområdet för fjärrvärmemontering, Fjärrvärmemontör
  • Kompetensområdet för elnätsinstallation, Elnätsmontör
  • Kompetensområdet för kraftverksteknik, Operatör vid kraftverk
 • Yrkesexamen i flygplansmekanik
 • Yrkesexamen inom fordonsbranschen
  • Kompetensområdet för försäljning och kundservice, Bilförsäljare (YE), Maskinförsäljare, Reserdelsförsäljare (YE), Försäljare av verkstadsservice
  • Kompetensområdet för skadereparation, Fordonslackerare, Karosserireparatör
  • Kompetensområdet för verkstadsservice
  • Kompetensområdet för däckservice
  • Kompetensområdet för arbetsledning
 • Yrkesexamen inom gruvbranschen
  • Kompetensområdet för dagbrytning
  • Kompetensområdet för underjordsbrytning
 • Yrkesexamen inom husbyggnadsbranschen
 • Yrkesexamen i husteknik
 • Yrkesexamen inom laboratorie- och mätningsbranschen
 • Yrkesexamen inom lantmäteribranschen
 • Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin
  • Kompetensområdet för livsmedelsproduktion
  • Kompetensområdet för foderproduktion
  • Kompetensområdet för industriell förpackning
  • Kompetensområdet för kvarnproduktion
  • Kompetensområdet för dryckesproduktion
  • Kompetensområdet för livsmedelsbranschen
  • Kompetensområdet för köttbranschen
 • Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen
  • Kompetensområdet för användning av anläggningsmaskiner
  • Kompetensområdet för nätanläggning
  • Kompetensområdet för grundläggning
  • Kompetensområdet för berganläggning
  • Kompetensområdet för underhåll av trafikområden
  • Kompetensområdet för asfalteringsarbeten
  • Kompetensområdet för transporter inom infrastrukturområdet
  • Kompetensområdet för miljöarbeten
 • Yrkesexamen i maskinmontering och underhåll
 • Yrkesexamen inom miljöbranschen
 • Yrkesexamen i produktionsteknik
 • Yrkesexamen inom processindustrin
  • Kompetensområdet för kemisk industri
  • Kompetensområdet för papper- och cellulosaindustrin
  • Kompetensområdet för metallförädlingsindustrin
  • Kompetensområdet för gjuteriindustrin
 • Yrkesexamen inom stenbranschen
 • Yrkesexamen inom textil- och modebranschen
 • Yrkesexamen inom träindustrin
 • Yrkesexamen inom vattenförsörjning
 • Yrkesexamen för yrkesdykare
 • Yrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen
 • Yrkesexamen för automationsmekaniker > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen inom beklädnadsbranschen > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för byggnadsplåtslagare > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen inom elindustrin > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för elmontör > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för framställare av gjutmodeller > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen i glaskeramik > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för golvläggare > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen inom gummibranschen > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för hissmontör > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för industriytbehandlare > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för installatör av säkerhetsanordningar i spårbunden trafik > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för korrosionsskyddsmålare > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för kylmontör > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för körsnär > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för låssmed > 31.12.2018
 • Yrkesexamen för läderberedare > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för maskinmontör > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen i miljövård > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för målare > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för mätare och kalibrerare > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för plastmekaniker > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen inom plåtslagar- och svetsningsbranschen > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för rörmontör > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för rörmontör inom industrin > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen inom skeppsbyggnadsbranschen > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen inom skivbranschen > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen inom skobranschen > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för sotare > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för stenarbetare > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen inom sågbranschen > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för teknisk isolerare > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen inom textilbranschen > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen inom textilvård > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen inom träbranschen (Yrkesexamen inom snickeribranschen) > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen inom underhåll > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen i underhåll av järnvägsmateriel > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen inom vattenförsörjning > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för ventilationsmontör < till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för verkstadsmekaniker > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för vindkraftsmontör > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för värmeanläggningsinstallatör > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen inom väsk- och läderbranschen > till 31.12.2018

Specialyrkesexamina

 • Specialyrkesexamen inom bageribranschen
 • Specialyrkesexamen i byggproduktion
 • Specialyrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen
  • kompetensområdet för arbetsledning inom båtbranschen
  • kompetensområdet för byggande av träbåtar
 • Specialyrkesexamen inom el- och automationsbranschen
 • Specialyrkesexamen inom energibranschen
 • Specialyrkesexamen för fartygselmästare
 • Specialyrkesexamen inom fordonsbranschen
 • Specialyrkesexamen i flygplansmekanik
 • Specialyrkesexamen inom husbyggnadsbranschen
 • Specialyrkesexamen inom livsmedelsbranschen
 • Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen
 • Specialyrkesexamen i maskinmontering och underhåll
 • Specialyrkesexamen inom miljöbranschen
  • Kompetensområdet för vattentjänster
  • Kompetensområdet för avfallstjänster
  • Kompetensområdet för avlopps- och ledningsunderhåll samt industrirengöring
  • Kompetensområdet för miljöfostran
  • Kompetensområdet för kvalitets-, miljö- och säkerhetsledning
  • Kompetensområdet resurseffektivitet
 • Specialyrkesexamen inom processindustrin
 • Specialyrkesexamen i produktionsteknik
 • Specialyrkesexamen i produktutveckling
 • Specialyrkesexamen inom textil- och modebranschen
 • Specialyrkesexamen inom träindustrin
 • Specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen
 • Specialyrkesexamen för arbetsplatschef inom byggnadsbranschen > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för automationsövermontör > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen inom beklädnadsbranschen > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för billackerarmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för bilmekaniker > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för byggnadsplåtslagarmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen i byggproduktion > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för elövermontör > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för golvmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för gjutmodellmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för kylmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för körsnärsmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för läderberedarmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för maskinmontörsmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för målarmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen i plastteknik > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för plåtarbetsmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för rörmontör > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen inom skeppsbyggnadsbranschen > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för skivmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen inom skobranschen > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för sotarmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för svetsarmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för sågmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen inom textilbranschen > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen i textilvård > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen inom träbranschen > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen inom underhåll > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för ventilationsmontör > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för verkstadsmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för verktygsmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för väsk- och lädermästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för ytbehandlingsmästare > till 31.12.2018

Om du påbörjar studierna för en examen innan examen utgår från strukturen, kan du avlägga den fram till år 2021. Du får ytterligare information om avläggande av examen av läroanstalterna.

Bekanta dig med grunderna för yrkesinriktade examina

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar. Du kan söka uppgifter om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.