Skip to content

Ansökan till finskspråkig yrkeslärarutbildning har avlutats. Kom ihåg att ladda upp bilagorna till ansökningsblanketten och spara den inom utsatt tid.

 

Den första gemensamma ansökan till högskolorna har avslutats. Kom ihåg att ladda upp bilagorna till ansökningsblanketten och spara den inom utsatt tid.
Mera information: se ansökningsblanketten eller kontakta universitetens och yrkeshögskolornas ansökningsservice.

 

Yrkesinriktade examina inom det tekniska området

Yrkesinriktade grundexamina | Yrkesexamina | Specialyrkesexamina

Yrkesinriktade examina

I det följande presenteras samtliga yrkesinriktade examina inom det tekniska området.

Yrkesinriktade grundexamina

 • Grundexamen inom bilbranschen
  • kompetensområdet för bilplåtslagning, Bilplåtslagare
  • kompetensområdet för billackering, Billackerare
  • kompetensområdet för bilförsäljning, Bilförsäljare
  • kompetensområdet för bilteknik, Fordonsmekaniker
  • kompetensområdet för reparation av motordrivna småmaskiner, Småmaskinsreparatör
  • kompetensområdet för reservdelsförsäljning, Reservdelsförsäljare
 • Grundexamen inom byggnadsbranschen
  • kompetensområdet för stenbranschen, Stenmontör
  • kompetensområdet för markanläggning, Schaktare
  • kompetensområdet för schaktningsmaskintransport, Schaktningsmaskinförare
  • kompetensområdet för husbyggnad, Husbyggare
 • Grundexamen inom båtbyggnadsbranschen, Båtbyggare
 • Grundexamen inom el- och automationsbranschen, Automationsmontör, Elmontör
 • Grundexamen i flygplansmekanik
  • kompetensområdet för flygteknik, Flygteknikmontör
  • kompetensområdet för flygplansmekanik, Flygplansmekaniker
 • Grundexamen inom gruvbranschen
  • kompetensområdet för gruvarbete, Gruvarbetare
  • kompetensområdet för anrikning, Anrikningsarbetare
 • Grundexamen i husteknik
  • kompetensområdet för isolering och montering av byggnadsplåt, Byggnadsplåtslagare
  • kompetensområdet för ventilationsmontering, Ventilationsmontör
  • kompetensområdet för kylmontering, Kylmontör
  • kompetensområdet för rörmontering, Rörmontör, Värmeelementsmontör
 • Grundexamen inom laboratoriebranschen, Laborant
 • Grundexamen inom lantmäteribranschen, Kartläggare
 • Grundexamen inom livsmedelsbranschen
  • kompetensområdet för livsmedelsteknologi, Livsmedelstillverkare
  • kompetensområdet för bageribranschen, Bagare-konditor
  • kompetensområdet för köttbranschen, Charkuterist
  • kompetensområdet för mejeribranschen, Mejerist
 • Grundexamen i maskin- och produktionsteknik
  • kompetensområdet för installation och automation, Maskinautomationsmontör, Maskinmontör
  • kompetensområdet för produktionsteknik, Verkstadsmekaniker, Plåtslagare-svetsare, Plast- och gummiprodukttillverkare
 • Grundexamen inom processindustrin, Processkötare
  • kompetensområdet för bioteknik
  • kompetensområdet för kemisk industri
  • kompetensområdet för metallförädling
  • kompetensområdet för pappersindustrin
  • kompetensområdet för gjuteriteknik
 • Grundexamen i teknisk planering, Planeringsassistent
 • Grundexamen inom textil- och modebranschen, Sömmerska, Måttbeställningssömmerska, Modeassistent, Tillverkare av inredningstextilier, Tillverkare av designtextilier, Tillverkare av textilier, Skräddare, Modist, Skomakare, Textilvårdare
 • Grundexamen inom träindustrin
  • Kompetensområdet för träbyggnadsindustrin, Industriträbyggare
  • Kompetensområdet för träskiveindustrin, Skivprocesskötare
  • Kompetensområdet för snickeriindustrin, Snickare
  • Kompetensområdet för sågindustrin, Sågprocesskötare
 • Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen 
  • kompetensområdet för golvläggning, Golvläggare
  • kompetensområdet för byggnadsmåleri, Målare
  • kompetensområdet för industriell ytbehandling, Ytbehandlare
  • kompetensområdet för produktmålning, Ytbehandlare

Yrkesexamina

 • Yrkesexamen inom bageribranschen
 • Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter
  • Kompetensområdet för tillverkning av betongprodukter
  • Kompetensområdet för tillverkning av keramiska produkter
  • Kompetensområdet för tillverkning av stenbaserad byggisolering
  • Kompetensområdet för tillverkning av stenbaserade byggskivor
  • Kompetensområdet för tillverkning av basmaterial
  • Kompetensområdet för tillverkning av pressad byggsten
 • Yrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen
  • Kompetensområdet för tillverkning av skrov och däck för båtar av armerad plast
  • Kompetensområdet för tillverkning av skrov och däck för träbåtar
  • Kompetensområdet för reparation av maskiner och utrustning i båtar
 • Yrkesexamen inom dykbranschen
 • Yrkesexamen inom el- och automationsbranschen
 • Yrkesexamen inom energibranschen
  • Kompetensområdet för fjärrvärmemontering, Fjärrvärmemontör
  • Kompetensområdet för elnätsinstallation, Elnätsmontör
  • Kompetensområdet för kraftverksteknik, Operatör vid kraftverk
 • Yrkesexamen i flygplansmekanik
 • Yrkesexamen inom fordonsbranschen
  • Kompetensområdet för försäljning och kundservice, Bilförsäljare (YE), Maskinförsäljare, Reserdelsförsäljare (YE), Försäljare av verkstadsservice
  • Kompetensområdet för skadereparation, Fordonslackerare, Karosserireparatör
  • Kompetensområdet för verkstadsservice
  • Kompetensområdet för däckservice
  • Kompetensområdet för arbetsledning
 • Yrkesexamen inom gruvbranschen
  • Kompetensområdet för dagbrytning
  • Kompetensområdet för underjordsbrytning
 • Yrkesexamen inom husbyggnadsbranschen
 • Yrkesexamen i husteknik
 • Yrkesexamen inom laboratorie- och mätningsbranschen
 • Yrkesexamen inom lantmäteribranschen
 • Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin
  • Kompetensområdet för livsmedelsproduktion
  • Kompetensområdet för foderproduktion
  • Kompetensområdet för industriell förpackning
  • Kompetensområdet för kvarnproduktion
  • Kompetensområdet för dryckesproduktion
  • Kompetensområdet för livsmedelsbranschen
  • Kompetensområdet för köttbranschen
 • Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen
  • Kompetensområdet för användning av anläggningsmaskiner
  • Kompetensområdet för nätanläggning
  • Kompetensområdet för grundläggning
  • Kompetensområdet för berganläggning
  • Kompetensområdet för underhåll av trafikområden
  • Kompetensområdet för asfalteringsarbeten
  • Kompetensområdet för transporter inom infrastrukturområdet
  • Kompetensområdet för miljöarbeten
 • Yrkesexamen i maskinmontering och underhåll
 • Yrkesexamen inom miljöbranschen
 • Yrkesexamen i produktionsteknik
 • Yrkesexamen inom processindustrin
  • Kompetensområdet för kemisk industri
  • Kompetensområdet för papper- och cellulosaindustrin
  • Kompetensområdet för metallförädlingsindustrin
  • Kompetensområdet för gjuteriindustrin
 • Yrkesexamen inom stenbranschen
 • Yrkesexamen inom textil- och modebranschen
 • Yrkesexamen inom träindustrin
 • Yrkesexamen inom vattenförsörjning
 • Yrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen

Specialyrkesexamina

 • Specialyrkesexamen inom bageribranschen
 • Specialyrkesexamen i byggproduktion
 • Specialyrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen
  • kompetensområdet för arbetsledning inom båtbranschen
  • kompetensområdet för byggande av träbåtar
 • Specialyrkesexamen inom el- och automationsbranschen
 • Specialyrkesexamen inom energibranschen
 • Specialyrkesexamen för fartygselmästare
 • Specialyrkesexamen inom fordonsbranschen
 • Specialyrkesexamen i flygplansmekanik
 • Specialyrkesexamen inom husbyggnadsbranschen
 • Specialyrkesexamen inom livsmedelsbranschen
 • Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen
 • Specialyrkesexamen i maskinmontering och underhåll
 • Specialyrkesexamen inom miljöbranschen
  • Kompetensområdet för vattentjänster
  • Kompetensområdet för avfallstjänster
  • Kompetensområdet för avlopps- och ledningsunderhåll samt industrirengöring
  • Kompetensområdet för miljöfostran
  • Kompetensområdet för kvalitets-, miljö- och säkerhetsledning
  • Kompetensområdet resurseffektivitet
 • Specialyrkesexamen inom processindustrin
 • Specialyrkesexamen i produktionsteknik
 • Specialyrkesexamen i produktutveckling
 • Specialyrkesexamen inom textil- och modebranschen
 • Specialyrkesexamen inom träindustrin
 • Specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen

Bekanta dig med grunderna för yrkesinriktade examina

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar. Du kan söka uppgifter om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.