Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Material- och processteknik inom yrkesutbildning

"" Fortsätt till motsvarande sida i förnyade Studieinfo. Den här sidan kommer inte längre att uppdateras.

 

Examina inom livsmedelsbranschen

Med examina inom livsmedelsbranschen (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) får du kompetens för tillverkning, förpackning eller lagring av livsmedel och för förmansuppgifter inom färdigmat-, sötsaks- och dryckesindustrin, mejeri-, bageri- och charkuteribranschen.

Arbetsuppgifter och -platser:  Du kan arbeta inom tillverknings-, förpacknings- eller lagringsuppgifter eller inom olika uppgifter inom industrin. Om du avlagt specialyrkesexamen för livsmedelsbranschen eller specialyrkesexamen för bageribranschen kan du fungera som förman eller sakkunnig inom livsmedelsindustrin och bageribranschen.

Krav inom branschen: Som yrkeskunnig arbetare inom branschen är du kvalitetsmedveten, noggrann, ansvarsfull och kundservice- och samarbetsinriktad. Du arbetar i enlighet med livsmedelsbranschens kvalitets- och hygienkrav och behandlar råvarorna omsorgsfullt och ekonomiskt.


Examina inom material- och processteknik

Till området process-, kemi- och materialteknik hör yrkesområden inom den kemiska industrin, skogsindustrin, trävaruindustrin, plast- och gummiindustrin och ytbehandlingsbranschen. Grundexamina inom branschen är bl.a. grundexamen inom laboratoriebranschen, grundexamen inom processindustrin och grundexamen inom träindustrin. Om du avlägger en examen inom materialteknik (grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen) kan du sköta styrning, övervakning och underhåll av produktionen inom processindustrin eller uppgifter inom uppföljning och kvalitetskontroll av produktionsprocessen, forskning och produktutveckling.

Arbetsuppgifter och -platser: Om du avlägger en examen inom trä-, plast- och gummiprodukttillverkning eller ytbehandling kan du använda olika arbetsredskap och produktions- och verktygsmaskiner, sköta programmering av automatiska produktionslinjer och robotiserade produktionsenheter.

Om du avlägger en examen inom ytbehandling av byggnader, kan det i dina arbetsuppgifter ingå målning och tapetsering, ytbeläggning av olika ytor samt laminat- och parkettläggning.

Inom träindustrin tillverkar du industriella träprodukter och handleder och övervakar olika processer. Inom plast- och gummiprodukttillverkning tillverkar du plast- och gummiprodukter med olika framställningsmetoder och processer. Inom processtekniken sköter du kemi-, massa- och pappers-, metallförädlings- och gjuteriindustrins arbetsuppgifter.

Krav inom branschen: Inom branschen bör du ha kunnande i processhantering, men också kunskap om material- och säkerhetsfrågor. Arbetet förutsätter kunnande i behandling av olika material och till exempel inom trävaruindustrin också kunnande i montering och hantering av olika maskiner och apparater.


Examina inom textil- och modebranschen

Med examina inom textil- och modebranschen (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina) utvecklar du ditt kunnande antingen inom tillverkning av kläder, huvudbonader och accessoarer, skodon, inredningstextilier och -produkter eller designtextilier. Du kan alternativt inhämta kunnande om industriell framställning av textilmaterial och textilier eller om textilvård. Du kan också utveckla dina färdigheter att fungera som assistent inom den internationella modebranschen.  Du kan använda dig av olika material och framställningsteknik och använda maskiner, apparater och arbetsredskap på ett ändamålsenligt sätt.

Arbetsuppgifter och -platser: Du kan enligt din inriktning arbeta inom tillverkning, planering, försäljning, marknadsföring eller service inom småföretag eller industrin som tillverkar textilier, kläder, accessoarer eller skodon. Andra arbetsplatser är klädaffärer, ateljéer, tvätterier, klädesuthyrning eller vid övriga serviceföretag.

Krav inom branschen: Du bör arbeta kvalitets- och kostnadsmedvetet och kundinriktat enligt principerna för hållbar utveckling. Du kan nyttja uppgifter om mode och design, trender, visualisering och formgivning. Branschen lämpar sig för företagsamma och kreativa personer.

Förteckning över samtliga examina inom teknik