Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Maskin-, energi- och elteknik inom yrkesutbildning

"" Fortsätt till motsvarande sida i förnyade Studieinfo. Den här sidan kommer inte längre att uppdateras.

 

Examina inom fordonsbranschen, flygplansmekanik och -teknik

I examina inom fordonsbranschen (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina) får du det kunnande som behövs för transport, underhåll, service, reparation och tjänster inom landsvägs-, sjöfarts- och flygtrafiken. Fordonsbranschen är internationell och bygger på olika nätverk.

I examina inom flygplansmekanik och -teknik får du färdigheter för service- och reparationsuppgifter på olika luftfarkoster.

Arbetsuppgifter och -platser: Arbetsuppgifterna inom branschen är mycket mångsidiga. Du kan sköta uppgifter inom underhåll, reparation och försäljning av maskiner och apparater. Som sakkunnig inom branschen kan du bland annat arbeta i bil- och biltillbehörsaffärer, reparationsverkstäder, transportföretag, handel och industri, på flygplatser, inom flygvapnet, vid rederibolag och i hamnar.

Krav inom branschen: Inom bilbranschen bör du ha mångsidiga kunskaper, kunna tillämpa tekniska färdigheter och ha god kundbetjänings- och samarbetsförmåga. Utmaningar inom branschen utgör den snabba tekniska utvecklingen och återbruk av material.

För grundexamen i flygplansmekanik finns särskilda hälsokrav.

Om du arbetar inom flygplansmekanik och -teknik kräver det att du noggrann, följer givna anvisningar, är språkkunnig och har ett brett tekniskt kunnande. Branschen är internationell och kräver goda språkkunskaper.


Examina inom maskin- och produktionsteknik och gruvbranschen

Med examina inom maskin- och produktionsteknik (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) uppnår du framför allt det kunnande som krävs för arbetsuppgifter inom teknologiindustrin. Ditt kunnande kan också utnyttjas för produktionsuppgifter inom övriga branscher eller i underhålls- och driftsuppgifter i industrianläggningar och fastigheter.

Arbetsuppgifter och -platser: Inom produkttillverkning kan du utföra maskinbearbetningsarbeten av delar med datorstyrda bearbetningsmaskiner. Arbetet genomförs också alltmer i robotiserade bearbetningscentraler. I arbetsuppgifterna kan också ingå olika sammanställningsuppgifter. Du tillverkar plåtdelar med numeriskt styrda plåtarbetsmaskiner och automatiska plåtarbetscentraler. Du fogar samman olika delar genom manuell eller mekanisk svetsning eller med hjälp av robotar.

Inom teknologiindustrin kan du sköta mångsidiga uppgifter inom montering av maskiner och anordningar. Om du arbetar inom underhålls- och driftsuppgifter kan du sköta övervakning med därtill hörande mätningar och monteringar av maskiner, anordningar och automationssystem.

Inom gruvbranschen kan du sköta arbetsuppgifter inom gruvdrift, stödkonstruktioner, utrustning, service av maskinpark, uppehåll- och underhåll av produktion, anrikning och processautomation.

Krav inom branschen: Arbetsuppgifterna inom teknologiindustrin som kräver en mångsidig och gedigen specialkompetens kommer att kvarstå och kommer till och med att öka inom vissa specialområden. Handeln med maskiner och anordningar växer, vilket ökar behovet av mångsidiga experter som behärskar monterings- och driftsuppgifter.


Examina inom el- och automationsbranschen

Inom el- och automationsteknikbranschen behövs yrkeskunniga personer för att arbeta med produktion, distribution och överföring av el, elektrifiering, reparation och service av elinstallationer samt automation och underhåll. Med examina inom el- och automationsteknik (grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina) uppnår du den kompetens som krävs för dessa arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifter och -platser: Arbetet inom branschen är mångsidigt och krävande och förändras hela tiden. Som yrkeskunnig inom el- och automationsbranschen installerar och underhåller du el- och automationssystem i fastigheter och anläggningar eller inom distributionsnät. Kundtjänsten är en viktig del av el- och automationsmontörens arbetsuppgifter.

Krav inom branschen: För att arbeta inom el- och automationsbranschen bör du vara ansvarsfull och noggrann. Du bör vara insatt i elsäkerhet och kvalitetstänkande, för att installationer och apparatur ska fungera på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Förteckning över samtliga examina inom teknik