Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Examina inom arbetsledning inom industrin, teknisk planering och produktutveckling

""

Fortsätt till motsvarande sida i förnyade Studieinfo. Den här sidan kommer inte längre att uppdateras.[/oph-sign

 

Efter att du har avlagt en examen inom arbetsledning inom industrin, teknisk planering eller produktutveckling kan du placera dig inom lednings- eller stöduppgifter inom företag, kommuner eller statsförvaltningen.

Arbetsplatser och arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna anknyter till byggnadsteknik, industrin eller samhällsteknik. Inom byggnadsteknik kan du till exempel arbeta inom nybyggnad eller reparationsbyggnad eller inom framställande industri, process- och kemiindustrin eller energiindustrin.

Inom industrin kan du beskriva produkter och göra plandokument, som möjliggör tillverkning av produkterna. Om du fungerar som planeringsassistent, kan det i dina uppgifter ingå också administrering av en produkts livscykel, användar- och serviceanvisningar för kunder, samt process- och layoutplaner.

Inom samhällsteknisk planering kan du producera kunskapsmodeller och plandokument för byggande och underhåll av nätverk inom markanvändning, trafikleder och energi- och vattenförsörjning. Du kan också sköta uppgifter inom behandling och produktion av platsinformation. Typiska mål för samhällsteknisk planering är vägar, gator och järnvägar, vattenförsörjnings- och elnät, planering av markanvändning, kartläggning och avfallsservice.

Krav inom branschen: Om du har avlagt specialyrkesexamen inom produktutveckling, kan du utveckla och förnya produkter, tjänster eller funktionsmodeller inom din egen bransch. Du kan utföra produktutvecklingsarbetet kundinriktat, produktifiera dina egna produkter och bygga upp ett fungerande brand.  Du tar modigt i bruk nya redskap och metoder och kan göra snabba och smidiga försök och arbeta som medlem av ett utvecklingsteam. Du kan fungera som innovator inom din egen organisation.