Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Arkitektur och byggande inom yrkesutbildning

Talonrakennuksen opiskelija naulaa lautakehikkoa. Kuvaaja Jyrki Vesa Fortsätt till motsvarande sida i förnyade Studieinfo. Den här sidan kommer inte längre att uppdateras.

 

Examina inom byggnadsbranschen

Med examina inom byggnadsbranschen uppnår du det kunnande som behövs vid byggnadsskedet för byggnader och infrastrukturer samt för underhåll av den byggda miljön.

Arbetsuppgifter och -platser: Som yrkeskunnig inom byggnadsbranschen ansvarar du både för nybyggnader och för underhållet av byggnader och utrymmen som används som bostäder, arbetsplatser och fritidsutrymmen. Dessutom kan du ansvara för trafiknät, olika miljökonstruktioner och vatten- och energiförsörjningsnät.

Krav inom branschen: Arbetet på byggplatserna skiljer sig väsentligt från arbetet inom massindustrin. De enskilda byggnadsprojekten genomförs enligt planläggningsritningarna på plats och ställe. Utvecklingen av arbetsmetoderna och arbetsredskapen har gjort de allra tyngsta arbetsmomenten lättare, men trots detta förutsätter arbetet på byggplatser en god fysisk kondition.

Inom branschen fastställs särskilda hälsokrav.

Förteckning över samtliga examina inom teknik