Skip to content

Arkitektur och byggande inom yrkesutbildning

Talonrakennuksen opiskelija naulaa lautakehikkoa. Kuvaaja Jyrki Vesa

Examina inom byggnadsbranschen

Med examina inom byggnadsbranschen uppnår du det kunnande som behövs vid byggnadsskedet för byggnader och infrastrukturer samt för underhåll av den byggda miljön.

Arbetsuppgifter och -platser: Som yrkeskunnig inom byggnadsbranschen ansvarar du både för nybyggnader och för underhållet av byggnader och utrymmen som används som bostäder, arbetsplatser och fritidsutrymmen. Dessutom kan du ansvara för trafiknät, olika miljökonstruktioner och vatten- och energiförsörjningsnät.

Krav inom branschen: Arbetet på byggplatserna skiljer sig väsentligt från arbetet inom massindustrin. De enskilda byggnadsprojekten genomförs enligt planläggningsritningarna på plats och ställe. Utvecklingen av arbetsmetoderna och arbetsredskapen har gjort de allra tyngsta arbetsmomenten lättare, men trots detta förutsätter arbetet på byggplatser en god fysisk kondition.

Inom branschen fastställs särskilda hälsokrav.

Förteckning över samtliga examina inom teknik