Skip to content

Alla resultat i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. Antagning från reservplats har slutat.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser under sommaren.

I gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning eller i övriga samordnade ansökningar efter grundläggande utbildning kan du få en reservplats fram till 20.8. Du kan också söka till lediga platser, läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga studieplatser.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till högskolornas utbildningsutbud i nya betaStudieinfo.fi.

Arkitektur och byggande inom yrkesutbildning

Talonrakennuksen opiskelija naulaa lautakehikkoa. Kuvaaja Jyrki Vesa

Examina inom byggnadsbranschen

Med examina inom byggnadsbranschen uppnår du det kunnande som behövs vid byggnadsskedet för byggnader och infrastrukturer samt för underhåll av den byggda miljön.

Arbetsuppgifter och -platser: Som yrkeskunnig inom byggnadsbranschen ansvarar du både för nybyggnader och för underhållet av byggnader och utrymmen som används som bostäder, arbetsplatser och fritidsutrymmen. Dessutom kan du ansvara för trafiknät, olika miljökonstruktioner och vatten- och energiförsörjningsnät.

Krav inom branschen: Arbetet på byggplatserna skiljer sig väsentligt från arbetet inom massindustrin. De enskilda byggnadsprojekten genomförs enligt planläggningsritningarna på plats och ställe. Utvecklingen av arbetsmetoderna och arbetsredskapen har gjort de allra tyngsta arbetsmomenten lättare, men trots detta förutsätter arbetet på byggplatser en god fysisk kondition.

Inom branschen fastställs särskilda hälsokrav.

Förteckning över samtliga examina inom teknik