Skip to content

Alla resultat i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. Antagning från reservplats har slutat.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser under sommaren.

I gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning eller i övriga samordnade ansökningar efter grundläggande utbildning kan du få en reservplats fram till 20.8. Du kan också söka till lediga platser, läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga studieplatser.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till högskolornas utbildningsutbud i nya betaStudieinfo.fi.

De humanistiska och konstnärliga områdena och konstindustribranschen inom yrkesutbildning

Artesaaniopiskelija näyttää valmista sarjakuvatäkänää. Kuva: Samuli Launonen

Examina inom de humanistiska och konstnärliga områdena och konstindustribranschen (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina) ger dig det kunnande som behövs för arbetsuppgifter inom hantverk och konstindustri, bildframställning, biblioteks-, teater-, dans-, cirkus- och musikbranschen. Inom kulturbranschen producerar man produkter, tjänster, konst och upplevelser.

Arbetsuppgifter och -platser: De utbildade inom branschen sysselsätts av små och medelstora företag, underleverantörer och branschens rådgivande organisationer. Produktionen av olika tjänster har ökat kraftigt inom kulturområdet. Det finns en utvecklingstrend inom branschen som föder nya arbetsuppgifter och yrkesområden. Yrkesutövare inom kulturen idkar ett nära samarbete med yrkeskunniga inom andra branscher.  Framför allt inom media, företagsekonomi, turism och välmående har samarbetet ökat mycket under den senaste tiden. Typiskt för branschen är kortvariga frilansuppdrag för flera olika uppdragsgivare.

Krav inom branschen: Branschen lämpar sig för företagsamma och kreativa personer. Du bör ha estetiskt, visuellt och kulturellt kunnande. Du kan tillverka olika produkter, du är händig och är inriktad på företagande.

Ansökan: Till yrkesinriktade grundexamina kan du söka via gemensam ansökan eller via kontinuerlig ansökan året om. Inom kontinuerlig ansökan kan du söka till samtliga yrkesinriktade examina.

Yrkesinriktade examina

Yrkesinriktade grundexamina

 • Grundexamen inom konstindustrin
  • kompetensområdet för ädelmetallbranschen, Artesan
  • kompetensområdet för ur- och mikromekanik, Urmakare, Mikromekaniker
  • kompetensområdet för metallsmide, Artesan
  • kompetensområdet för handledningsverksamhet inom hantverk, Artesan
  • kompetensområdet för träsnickeri, Artesan
  • kompetensområdet för restaureringsbranschen, Artesan
  • kompetensområdet för sameslöjd, Artesan
  • kompetensområdet för inredning, Artesan
  • kompetensområdet för instrumentbygge, Artesan
  • kompetensområdet för produkttillverkning, Artesan
  • kompetensområdet för tapetseringsbranschen, Artesan
 • Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning
  • kompetensområdet för audiovisuell kommunikation, Utövare av medietjänster
  • kompetensområdet för grafisk kommunikation, Utövare av medietjänster
  • kompetensområdet för visuell framställning, Utövare av visuell framställning
  • kompetensområdet för publikationsproduktion, Utövare av medietjänster
 • Grundexamen i musik
  • kompetensområdet för musik, Musiker
  • kompetensområdet för musikteknologi, Musikteknolog
  • kompetensområdet för pianostämning, Pianostämmare
 • Grundexamen inom cirkusbranschen, Cirkusartist
 • Grundexamen i dans, Dansare

Yrkesexamina 

 • Yrkesexamen i kontakttolkning
 • Yrkesexamen inom föreställnings- och teaterteknik
  • kompetensområdet för scenteknik
  • kompetensområdet för föreställnings- och scenarbete
  • kompetensområdet för teater- och evenemangsteknik
  • kompetensområdet för dockteater
 • Yrkesexamen inom mediebranschen
  • kompetensområdet för audiovisuell kommunikation
  • kompetensområdet för grafisk kommunikation
  • kompetensområdet för fotografering
 • Yrkesexamen i musikproduktion
  • kompetensområdet för produktion av musik
  • kompetensområdet för låtskrivande
  • kompetensområdet för musikmanagement
 • Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll
  • kompetensområdet för beklädnad
  • kompetensområdet för framställning av föremål
 • Yrkesexamen inom konstindustrin

Specialyrkesexamina 

 • Specialyrkesexamen inom föreställnings- och teaterteknik
 • Specialyrkesexamen inom mediebranschen
  • kompetensområdet för audiovisuell kommunikation
  • kompetensområdet för grafisk kommunikation
  • kompetensområdet för fotografering
 • Specialyrkesexamen i rättstolkning
 • Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade
 • Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare
  • kompetensområdet för beklädnad
  • kompetensområdet för framställning av föremål
 • Specialyrkesexamen inom konstindustrin

Bekanta dig med grunderna för yrkesinriktade examina

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar. Du kan söka uppgifter om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.