Skip to content

De humanistiska och konstnärliga områdena och konstindustribranschen inom yrkesutbildning

Artesaaniopiskelija näyttää valmista sarjakuvatäkänää. Kuva: Samuli Launonen

Examina inom de humanistiska och konstnärliga områdena och konstindustribranschen (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina) ger dig det kunnande som behövs för arbetsuppgifter inom hantverk och konstindustri, bildframställning, biblioteks-, teater-, dans-, cirkus- och musikbranschen. Inom kulturbranschen producerar man produkter, tjänster, konst och upplevelser.

Arbetsuppgifter och -platser: De utbildade inom branschen sysselsätts av små och medelstora företag, underleverantörer och branschens rådgivande organisationer. Produktionen av olika tjänster har ökat kraftigt inom kulturområdet. Det finns en utvecklingstrend inom branschen som föder nya arbetsuppgifter och yrkesområden. Yrkesutövare inom kulturen idkar ett nära samarbete med yrkeskunniga inom andra branscher.  Framför allt inom media, företagsekonomi, turism och välmående har samarbetet ökat mycket under den senaste tiden. Typiskt för branschen är kortvariga frilansuppdrag för flera olika uppdragsgivare.

Krav inom branschen: Branschen lämpar sig för företagsamma och kreativa personer. Du bör ha estetiskt, visuellt och kulturellt kunnande. Du kan tillverka olika produkter, du är händig och är inriktad på företagande.

Ansökan: Till yrkesinriktade grundexamina kan du söka via gemensam ansökan eller via kontinuerlig ansökan året om. Inom kontinuerlig ansökan kan du söka till samtliga yrkesinriktade examina.

Se alla grundexamina som ingår i vårens gemensamma ansökan
Du kan avgränsa sökresultatet enligt bland annat ämne eller ort.

Yrkesinriktade examina

Yrkesinriktade grundexamina

 • Grundexamen inom konstindustrin
  • kompetensområdet för ädelmetallbranschen, Artesan
  • kompetensområdet för ur- och mikromekanik, Urmakare, Mikromekaniker
  • kompetensområdet för metallsmide, Artesan
  • kompetensområdet för handledningsverksamhet inom hantverk, Artesan
  • kompetensområdet för träsnickeri, Artesan
  • kompetensområdet för restaureringsbranschen, Artesan
  • kompetensområdet för sameslöjd, Artesan
  • kompetensområdet för inredning, Artesan
  • kompetensområdet för instrumentbygge, Artesan
  • kompetensområdet för produkttillverkning, Artesan
  • kompetensområdet för tapetseringsbranschen, Artesan
 • Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning
  • kompetensområdet för audiovisuell kommunikation, Utövare av medietjänster
  • kompetensområdet för grafisk kommunikation, Utövare av medietjänster
  • kompetensområdet för visuell framställning, Utövare av visuell framställning
  • kompetensområdet för publikationsproduktion, Utövare av medietjänster
 • Grundexamen i musik
  • kompetensområdet för musik, Musiker
  • kompetensområdet för musikteknologi, Musikteknolog
  • kompetensområdet för pianostämning, Pianostämmare
 • Grundexamen inom cirkusbranschen, Cirkusartist
 • Grundexamen i dans, Dansare

Yrkesexamina 

 • Yrkesexamen i kontakttolkning
 • Yrkesexamen inom föreställnings- och teaterteknik
  • kompetensområdet för scenteknik
  • kompetensområdet för föreställnings- och scenarbete
  • kompetensområdet för teater- och evenemangsteknik
  • kompetensområdet för dockteater
 • Yrkesexamen inom mediebranschen
  • kompetensområdet för audiovisuell kommunikation
  • kompetensområdet för grafisk kommunikation
  • kompetensområdet för fotografering
 • Yrkesexamen i musikproduktion
  • kompetensområdet för produktion av musik
  • kompetensområdet för låtskrivande
  • kompetensområdet för musikmanagement
 • Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll
  • kompetensområdet för beklädnad
  • kompetensområdet för framställning av föremål
 • Yrkesexamen inom konstindustrin
 • Yrkesexamen inom ädelmetallbranschen > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för bokbindare > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för förgyllare > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för hantverkare > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för glasblåsargesäll > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen inom naturvetenskaplig konservering > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för restaureringsgesäll > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för smedsgesäll > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen inom inredningsbranschen > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för instrumentbyggargesäll > till 31.12.2018
 • Yrkesexamen för tapetserare > till 31.12.2018

Specialyrkesexamina 

 • Specialyrkesexamen inom föreställnings- och teaterteknik
 • Specialyrkesexamen inom mediebranschen
  • kompetensområdet för audiovisuell kommunikation
  • kompetensområdet för grafisk kommunikation
  • kompetensområdet för fotografering
 • Specialyrkesexamen i rättstolkning
 • Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade
 • Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare
  • kompetensområdet för beklädnad
  • kompetensområdet för framställning av föremål
 • Specialyrkesexamen inom konstindustrin
 • Specialyrkesexamen för vapensmedsmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för ädelmetallbranschen > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för bokbindarmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för maskinbokbindarmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för förgyllare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för hantverkarmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för glasblåsarmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för restaureringsmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för smedsmästare > till 31.12.2018
 • Specialyrkesexamen för instrumentbyggarmästare > 31.12.2018

Om du påbörjar studierna för en examen innan examen utgår från strukturen, kan du avlägga den fram till år 2021. Du får ytterligare information om avläggande av examen av läroanstalterna.

Bekanta dig med grunderna för yrkesinriktade examina

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar. Du kan söka uppgifter om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.