Skip to content

Alla resultat i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. Antagning från reservplats har slutat.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser under sommaren.

I gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning eller i övriga samordnade ansökningar efter grundläggande utbildning kan du få en reservplats fram till 20.8. Du kan också söka till lediga platser, läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga studieplatser.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till högskolornas utbildningsutbud i nya betaStudieinfo.fi.

Databehandling och kommunikation (ICT) inom yrkesutbildning

""

Examina inom databehandling och kommunikation (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) ger dig det kunnande som behövs för olika uppgifter inom informations- och kommunikationsteknik (ICT).

Arbetsuppgifter och -platser: Arbetsuppgifterna är kundinriktade, mångsidiga och omväxlande. Inom branschen kan du övergå från en arbetsuppgift till en annan. Du kan arbeta inom service, expertuppgifter och stödtjänster i företag och organisationer inom informations- och kommunikationsteknik eller i organisationer som sköter IT-stöd. Dessutom kan du verka som företagare inom branschen.

Krav inom branschen: Du bör följa med utvecklingstrenderna inom branschen och utveckla dig i ditt arbete. För att kunna arbeta inom branschen bör du ha kunskap om företags- och affärsverksamhet och kunna tillämpa de möjligheter som informations- och kommunikationstekniken ger utgående från företagsverksamheten och kundernas krav. Eftersom arbetet ofta görs i  projekt, krävs god samarbets- och kommunikationsförmåga. Inom branschen behövs dessutom goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska.

Ansökan: Till yrkesinriktade grundexamina kan du söka via gemensam ansökan eller via kontinuerlig ansökan året om. Inom kontinuerlig ansökan kan du söka till samtliga yrkesinriktade examina.

Yrkesinriktade examina

Yrkesinriktade grundexamina

  • Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik, Elektronikmontör, Montör inom välfärdsteknik, Datanätsinstallatör, IT-stödperson, Programutvecklare
  • Grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik, utgår 31.7.2020

Obs! Grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik och grundexamen i informations- och kommunikationsteknik sammanslås från och med den 1 augusti 2020. Namnet på den förnyade examen är grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Den förnyade examen innehåller inte kompetensområden, men däremot fem examensbenämningar som de studerande kan inrikta sig på.

Yrkesexamina

  • Yrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik, utgår 31.12.2020
  • Yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik

Specialyrkesexamina

  • Specialyrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik, utgår 31.12.2020
  • Specialyrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik

Bekanta dig med grunderna för yrkesinriktade examina

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar. Du kan söka uppgifter om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.