Skip to content

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd utgår ons 1.4 kl. 15.
Se utbildningarna 

 

Spridningen av coronaviruset COVID-19 kan eventuellt påverka antagningen av studerande. Se aktuell information om effekten av coronavirus

Den andra gemensamma ansökan till högskolor 18.3. kl. 8.00 – 1.4. kl. 15.00. I den andra ansökan ingår finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar på hösten.

Se utbildningarna

Se anvisningarna för ansökan

Kontakta högskolorna direkt om frågor om ansökan: yrkeshögskolornas ansökningsbyråer eller universitetens ansökningsservice

 

Databehandling och kommunikation (ICT) inom yrkesutbildning

Kaksi miestä istuu tietokoneen äärellä ja työskentelee.

Examina inom databehandling och kommunikation (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) ger dig det kunnande som behövs för olika uppgifter inom informations- och kommunikationsteknik (ICT).

Arbetsuppgifter och -platser: Arbetsuppgifterna är kundinriktade, mångsidiga och omväxlande. Inom branschen kan du övergå från en arbetsuppgift till en annan. Du kan arbeta inom service, expertuppgifter och stödtjänster i företag och organisationer inom informations- och kommunikationsteknik eller i organisationer som sköter IT-stöd. Dessutom kan du verka som företagare inom branschen.

Krav inom branschen: Du bör följa med utvecklingstrenderna inom branschen och utveckla dig i ditt arbete. För att kunna arbeta inom branschen bör du ha kunskap om företags- och affärsverksamhet och kunna tillämpa de möjligheter som informations- och kommunikationstekniken ger utgående från företagsverksamheten och kundernas krav. Eftersom arbetet ofta görs i  projekt, krävs god samarbets- och kommunikationsförmåga. Inom branschen behövs dessutom goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska.

Ansökan: Till yrkesinriktade grundexamina kan du söka via gemensam ansökan eller via kontinuerlig ansökan året om. Inom kontinuerlig ansökan kan du söka till samtliga yrkesinriktade examina.

Yrkesinriktade examina

Yrkesinriktade grundexamina

  • Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik, Elektronikmontör, Montör inom välfärdsteknik, Datanätsinstallatör, IT-stödperson, Programutvecklare
  • Grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik, utgår 31.7.2020

Obs! Grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik och grundexamen i informations- och kommunikationsteknik sammanslås från och med den 1 augusti 2020. Namnet på den förnyade examen är grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Den förnyade examen innehåller inte kompetensområden, men däremot fem examensbenämningar som de studerande kan inrikta sig på.

Yrkesexamina

  • Yrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik, utgår 31.12.2020
  • Yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik

Specialyrkesexamina

  • Specialyrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik, utgår 31.12.2020
  • Specialyrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik

Bekanta dig med grunderna för yrkesinriktade examina

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar. Du kan söka uppgifter om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.