Skip to content

Höstens gemensamma ansökan till högskolor: Kom ihåg att lägga till nödvändiga bilagor i din ansökningsblankett före kl. 15 onsdagen 23.9.
Om du inte lyckas lägga bilagor, kan du skicka dem direkt till de högskolor som du har sökt till.

Se yrkeshögskolornas ansökningsservice
Se universitetens ansökningsservice

Vad kan jag studera inom yrkesutbildning?

""

Yrkesutbildningen omfattar tio utbildningsområden, vilka består av yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.