Skip to content

Höstens gemensamma ansökan till högskolor: länken för identifiering till YH-urvalsprovet har nu skickats per sms och e-post.

Länken till identifieringen hittar du också i din egen ansökan i Min Studieinfo.

Resultaten av antagning enligt betyg är nu publicerade. Kontrollera dina egna uppgifter i Min Studieinfo

 

Vad kan jag studera inom yrkesutbildning?

""

Yrkesutbildningen omfattar tio utbildningsområden, vilka består av yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.