Skip to content

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd 13.3–3.4. Se utbildningarna 

 

Den andra ansökningstiden i gemensam ansökan till högskolor 20.3 kl. 8 – 3.4 kl. 15. Se utbildningarna som ingår i ansökan
Läs mer om gemensam ansökan till högskolorna  Frågor om ansökan till högskolornas ansökningsservice (yrkeshögskolor eller universitet)

Vad kan jag studera inom yrkesutbildning?

Restonomiopiskelija työskentelee opetusravintolan keittiössä. Kuva: Olli Häkämies

Yrkesutbildningen omfattar tio utbildningsområden, vilka består av yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.