Skip to content

Den första gemensamma ansökan till högskolorna har avslutats. 

 Kom ihåg att ladda upp bilagorna till ansökningsblanketten och spara den inom utsatt tid.
Mera information: se ansökningsblanketten eller kontakta universitetens och yrkeshögskolornas ansökningsservice.

Vad kan jag studera inom yrkesutbildning?

Restonomiopiskelija työskentelee opetusravintolan keittiössä. Kuva: Olli Häkämies

Yrkesutbildningen omfattar tio utbildningsområden, vilka består av yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.