Skip to content

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga platser i vårens gemensamma ansökan 2.7 – 15.8. Se utbildningar.

 

Utbildning som handleder för yrkesutbildning – VALMA

Efter den handledande utbildning för yrkesutbildning har du färdigheter att söka till examensutbildning och förutsättningar att avlägga en yrkesinriktad examen.

Fundera på handledande utbildning för yrkesutbildning:

 • om du inte ännu vet vad du vill göra efter grundskolan
 • om du vill ha mera information om fortsatta studier
 • om du vill förkovra dig i studiefärdigheter
 • om du vill förbättra dina grundskolevitsord.

Utbildningen ordnas på svenska eller finska. I början av studierna får du en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK), där det ingår information om dina studier och hur studierna framskrider. Inom den handledande utbildningen får du handledning i att söka till yrkesinriktade grundexamina och färdigheter för att studera och i ett senare skede att genomföra en yrkesinriktad grundexamen.

Utbildningen är i allmänhet avgiftsfri. Läroanstalterna kan ge mera information om eventuella kostnader.

Vem kan söka?

Du kan söka till handledande utbildning om du har gått ut grundskolan eller motsvarande utbildning. Som studerande kan också antas en person som läroanstalten anser att har tillräckliga förutsättningar att klara av studierna. Du bör dessutom ha som mål att avlägga en yrkesinriktad grundexamen efter den handledande utbildningen.

Den handledande utbildningen är inte i regel avsedd för personer som redan har avlagt en examen, t.ex. en yrkesinriktad grundexamen eller studentexamen. Men du kan ändå söka till utbildningen, varvid läroanstalten bedömer ditt utbildningsbehov, men också tar i beaktande att du redan har en examen.

Ansökan till VALMA-utbildningen

Du söker till handledande utbildning för yrkesutbildning i samma ansökan som till tionde klassen och utbildning som förbereder för gymnasieutbildning, dvs. via ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning. Läs mera om ansökan.

Vad består studierna av?

Utbildningen som handleder för grundläggande yrkesutbildning räcker cirka ett läsår (60 kompetenspoäng). Inom utbildningen kan du:

 • förbättra dina färdigheter i informationssökning
 • utveckla dina språkkunskaper i t.ex. svenska språket
 • bekanta dig med olika branscher och fundera på vilket yrke som lämpar sig för dig
 • förbättra dina studie- och livsfärdigheter
 • bekanta dig med arbetslivet genom olika arbetsplatsbesök och ungdomsverkstäder
 • bekanta dig med olika möjligheter till fortsatta studier
 • förbereda dig för att avlägga en yrkesinriktad grundexamen antingen i grundläggande yrkesutbildning eller som läroavtalsutbildning.

Förutom studierna inom VALMA kan du välja yrkesinriktade eller för alla gemensamma delar inom yrkesinriktade grundexamina. Du får ett betyg över fullgjord handledande utbildning. Om du i gemensam ansökan söker till yrkesutbildning får du 6 tilläggspoäng för en handledande utbildning som du genomfört under ansökningsåret eller året innan.  Om dina färdigheter är tillräckliga, kan du övergå till att studera för en yrkesinriktad grundexamen redan under VALMA-utbildningen. Du kan också genomföra grundexamen som läroavtalsutbildning.