Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och testa demoblanketten!

Utbildning som handleder för yrkesutbildning – VALMA

Fortsätt till motsvarande sida i förnyade Studieinfo. Den här sidan kommer inte längre att uppdateras.

 

När du har gått en utbildning som handleder för yrkesutbildning har du färdigheter att söka till utbildning som leder till examen. Du har sådant kunnande att du kan avlägga en yrkesinriktad examen.

Utbildning som handleder för yrkesutbildning kan passa dig om du:

 • inte ännu vet vad du vill göra efter grundskolan
 • vill ha mer information om fortsatta studier
 • vill bli bättre på att studera
 • vill förbättra dina grundskolevitsord.

Utbildningen ordnas på svenska eller finska. I början av studierna får du en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK). I planen finns uppgifter om dina studier och hur dina studier framskrider. I utbildningen får du handledning i att söka till yrkesinriktade examina och färdigheter att studera och i ett senare skede att genomföra en yrkesinriktad examen.

Utbildningen är i allmänhet avgiftsfri. Läroanstalterna kan ge mer information om eventuella kostnader.

Vem kan söka?

Du kan söka till utbildning som handleder för yrkesutbildning om du har gått ut grundskolan eller motsvarande utbildning. Om du saknar den grundutbildning som förutsätts, kan du ändå antas  som studerande om läroanstalten konstaterar att du har tillräckliga förutsättningar för att klara av studierna. Du bör dessutom vara inriktad på att avlägga en yrkesinriktad examen efter den handledande utbildningen.

Om du redan har avlagt en examen, t.ex. en yrkesinriktad grundexamen eller studentexamen, kan du ändå söka till utbildningen. Läroanstalten bedömer då ditt utbildningsbehov utgående från din tidigare examen.

Ansökan till VALMA-utbildningen

Du söker till utbildning som handleder för yrkesutbildning via ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning (i samma ansökan ingår också tionde klassen och utbildning som förbereder för gymnasieutbildning). Läs mera om ansökan till handledande utbildningar.

Obs! Till utbildning som handleder för yrkesutbildning som ordnas med krävande särskilt stöd söker du under våren i en egen ansökan. Läs mera om ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd 

Vad består studierna av?

Utbildningen som handleder för yrkesutbildning räcker cirka ett läsår (60 kompetenspoäng). Inom utbildningen kan du:

 • förbättra dina färdigheter i informationssökning
 • utveckla dina språkkunskaper i t.ex. svenska språket
 • bekanta dig med olika branscher och fundera på vilket yrke som lämpar sig för dig
 • förbättra dina studie- och livsfärdigheter
 • bekanta dig med arbetslivet genom olika arbetsplatsbesök och ungdomsverkstäder
 • bekanta dig med olika möjligheter till fortsatta studier
 • förbereda dig för att avlägga en yrkesinriktad examen antingen i utbildning eller som läroavtalsutbildning.

Förutom studierna inom den handledande utbildningen kan du välja yrkesinriktade eller för alla gemensamma delar inom yrkesinriktade examina. Du får ett betyg över fullgjord handledande utbildning.

Om du i gemensam ansökan söker till yrkesutbildning får du 6 tilläggspoäng för en handledande utbildning som du genomfört under ansökningsåret eller året innan.

Om dina färdigheter är tillräckliga, kan du övergå till att studera för en yrkesinriktad examen redan under VALMA-utbildningen. Du kan också genomföra en yrkesinriktad examen som läroavtalsutbildning.