Skip to content

Den första gemensamma ansökan till högskolor 8.1 kl. 8 – 22.1 kl. 15. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk  och utbildningar vid Konstuniversitet. Se utbildningarna.

 

Ansökan till  finskspråkig yrkeslärarutbildning 2.1.2020 kl. 08:00 – 23.1.2020 kl. 15:00. Ansökan till svenskspråkig yrkeslärarutbildning 2.3-20.3.2020.
Läs mera om ansökan till yrkeslärarutbildningen.

Utbildning som handleder för yrkesutbildning – VALMA

När du har gått en utbildning som handleder för yrkesutbildning har du färdigheter att söka till examensutbildning och förutsättningar att avlägga en yrkesinriktad examen.

Du kan fundera på utbildning som handleder för yrkesutbildning:

 • om du inte ännu vet vad du vill göra efter grundskolan
 • om du vill ha mera information om fortsatta studier
 • om du vill förkovra dig i studiefärdigheter
 • om du vill förbättra dina grundskolevitsord.

Utbildningen ordnas på svenska eller finska. I början av studierna får du en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK), där det ingår information om dina studier och hur studierna framskrider. Du får handledning i att söka till yrkesinriktade grundexamina och färdigheter att studera och i ett senare skede att genomföra en yrkesinriktad grundexamen.

Utbildningen är i allmänhet avgiftsfri. Läroanstalterna kan ge mera information om eventuella kostnader.

Vem kan söka?

Du kan söka till utbildning som handleder för yrkesutbildning om du har gått ut grundskolan eller motsvarande utbildning. Om du saknar den grundutbildning som förutsätts, kan du ändå antas  som studerande om läroanstalten konstaterar att du har tillräckliga förutsättningar för att klara av studierna. Målet med dina studier bör dessutom vara att avlägga en yrkesinriktad grundexamen efter den handledande utbildningen.

Om du redan har avlagt en examen, t.ex. en yrkesinriktad grundexamen eller studentexamen, kan du ändå söka till utbildningen. Läroanstalten bedömer då ditt utbildningsbehov med tanke på din tidigare examen.

Ansökan till VALMA-utbildningen

Du söker till utbildning som handleder för yrkesutbildning i samma ansökan som tionde klassen och utbildning som förbereder för gymnasieutbildning, dvs. via ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning. Läs mera om ansökan.

Vad består studierna av?

Utbildningen som handleder för yrkesutbildning räcker cirka ett läsår (60 kompetenspoäng). Inom utbildningen kan du:

 • förbättra dina färdigheter i informationssökning
 • utveckla dina språkkunskaper i t.ex. svenska språket
 • bekanta dig med olika branscher och fundera på vilket yrke som lämpar sig för dig
 • förbättra dina studie- och livsfärdigheter
 • bekanta dig med arbetslivet genom olika arbetsplatsbesök och ungdomsverkstäder
 • bekanta dig med olika möjligheter till fortsatta studier
 • förbereda dig för att avlägga en yrkesinriktad grundexamen antingen i grundläggande yrkesutbildning eller som läroavtalsutbildning.

Förutom studierna inom VALMA kan du välja yrkesinriktade eller för alla gemensamma delar inom yrkesinriktade grundexamina. Du får ett betyg över fullgjord handledande utbildning. Om du i gemensam ansökan söker till yrkesutbildning får du 6 tilläggspoäng för en handledande utbildning som du genomfört under ansökningsåret eller året innan.  Om dina färdigheter är tillräckliga, kan du övergå till att studera för en yrkesinriktad grundexamen redan under VALMA-utbildningen. Du kan också genomföra grundexamen som läroavtalsutbildning.