Skip to content

Utbildning som handleder för yrkesutbildning – VALMA

Efter den handledande utbildning för yrkesutbildning har du färdigheter att söka till examensutbildning och förutsättningar att avlägga en yrkesinriktad examen.

Fundera på handledande utbildning för yrkesutbildning:

 • om du inte ännu vet vad du vill göra efter grundskolan
 • om du vill ha mera information om fortsatta studier
 • om du vill förkovra dig i studiefärdigheter
 • om du vill förbättra dina grundskolevitsord.

Utbildningen ordnas på svenska eller finska. I början av studierna får du en personlig studieplan (PSP), där det ingår information om dina studier och hur studierna framskrider. Inom den handledande utbildningen får du handledning i att söka till yrkesinriktade grundexamina och färdigheter för att studera och i ett senare skede att genomföra en yrkesinriktad grundexamen.

Utbildningen är i allmänhet avgiftsfri. Läroanstalterna kan ge mera information om eventuella kostnader.

Vem kan söka?

Du kan söka till handledande utbildning om du har gått ut grundskolan eller motsvarande utbildning. Som studerande kan också antas en person som läroanstalten anser att har tillräckliga förutsättningar att klara av studierna. Du bör dessutom ha som mål att avlägga en yrkesinriktad grundexamen efter den handledande utbildningen.

Den handledande utbildningen är inte i regel avsedd för personer som redan har avlagt en examen, t.ex. en yrkesinriktad grundexamen eller studentexamen. Men du kan ändå söka till utbildningen, varvid läroanstalten bedömer ditt utbildningsbehov, men också tar i beaktande att du redan har en examen.

Bekanta dig med ansökan.

Vad består studierna av?

Utbildningen som handleder för grundläggande yrkesutbildning räcker cirka ett läsår (60 kompetenspoäng). Inom utbildningen kan du:

 • förbättra dina färdigheter i informationssökning
 • utveckla dina språkkunskaper i t.ex. svenska språket
 • bekanta dig med olika branscher och fundera på vilket yrke som lämpar sig för dig
 • förbättra dina studie- och livsfärdigheter
 • bekanta dig med arbetslivet genom olika arbetsplatsbesök och ungdomsverkstäder
 • bekanta dig med olika möjligheter till fortsatta studier
 • förbereda dig för att avlägga en yrkesinriktad grundexamen antingen i grundläggande yrkesutbildning eller som läroavtalsutbildning.

Den handledande utbildningen innehåller obligatoriska och valbara delar. Du kan dessutom välja yrkesinriktade eller för alla gemensamma delar inom olika yrkesinriktade grundexamina. Du får ett betyg över fullgjord handledande utbildning. Du får dessutom 6 tilläggspoäng då du söker till yrkesutbildning i gemensam ansökan. Om dina färdigheter är tillräckliga, kan du övergå till yrkesutbildning och genomföra utbildningen inom grundläggande yrkesutbildning eller inom läroavtalsutbildning.