Skip to content

Ansökan till förberedande utbildningar efter grundläggande utbildning 23.5-25.7

Tilläggsansökan till lediga platser i gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning har inletts. Se utbildningar

Antagningsresultaten för gemensam ansökan till högskolorna publiceras senast 30.6. Läs mera

Yrkesinriktad specialundervisning

För yrkesinriktad grundexamen eller handledande utbildning

Du kan få specialundervisning om du på grund av inlärningssvårigheter, skada, sjukdom eller annan orsak är i behov av långvarigt eller regelbundet stöd för din inlärning och dina studier. Som stöd för studierna får du en individuell plan för genomförande av undervisningen (IP).

Undervisningen ges i egna specialundervisningsgrupper vid yrkesläroanstalter och specialyrkesläroanstalter, vilka ordnar utbildning inom grundläggande yrkesutbildning som specialundervisning. Läs mera om ansökan till specialundervisning.

Att studera i vanlig studerandegrupp   

Fastän du är i behov av särskilt stöd i studierna kan du söka till och studera i samma grupper som andra studerande, vilka siktar mot en yrkesinriktad grundexamen. Som studerande får du vid behov särskilt stöd i studierna. Utbildningen räcker cirka tre år, men utbildningstiden kan förlängas med ett år och studierna kan anpassas enligt dina behov. Läs mera om ansökan till yrkesutbildning via gemensam ansökan.

Utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning (VALMA)

Du kan också få särskilt stöd för att genomföra en utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning. VALMA-utbildningen ger dig bättre möjligheter att söka till grundläggande yrkesutbildning och förbereder dig för att klara av studierna inom en yrkesinriktad grundexamen. Om du studerar inom VALMA-utbildningen som ordnas specialundervisning får du också en individuell plan för genomförande av undervisningen (IP).

Läs mera om den handledande utbildningen

Utbildning som förbereder för arbete och ett självständigt liv (TELMA) 

Utbildning som förbereder för arbete och ett självständigt liv är avsedd för studerande som på grund av sjukdom eller skada är i behov av särskilt stöd och individuell undervisning och handledning. Utbildningen är avsedd för personer, som inte har möjlighet att gå en utbildning som leder till examen.

Utbildningen omfattar 60 kompetenspoäng, av vilka följande tre är obligatoriska:

  • förstärkande av funktionsförmågan
  • förstärkande av inlärningen
  • förberedelse för arbetslivet.

De obligatoriska delarna omfattar 40—60 kompetenspoäng. Utöver de obligatoriska kan du genomföra 0—20 kompetenspoäng valbara studier. Utbildningens längd är individuell och bestäms utgående från dina personliga mål och färdigheter. Utbildningens maximilängd är tre år.

Ansökan

Ansökan till specialundervisning

Du kan söka till:

  • yrkesinriktade grundexamina, vilka ordnas som specialundervisning
  • utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning
  • utbildning som förbereder för arbete och ett självständigt liv.

Läroanstalterna fastställer antagningsgrunderna. Läs mera om utbildningarnas innehåll och antagningsgrunder i läroanstalternas beskrivningar av utbildningarna.

Läs mera om ansökan: Ansökan till specialundervisning

Gemensam ansökan till yrkesinriktade grundexamina 

Du söker i gemensam ansökan om du vill studera i en vanlig undervisningsgrupp. I gemensam ansökan kan du antas enligt prövning på basis av hälsofaktorer eller om du studerat enligt grundskolans individualiserade lärokurs.

Läs mera om gemensam ansökan på våren.