Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Särskilt stöd i yrkesutbildning

Utbildning för yrkesinriktad grundexamen eller handledande utbildning

Du kan få särskilt stöd om du på grund av inlärningssvårigheter, skada, sjukdom eller annan orsak är i behov av långvarigt eller regelbundet stöd för din inlärning och dina studier. Som stöd för studierna planeras de stödåtgärder som du behöver och de införs i  den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK). Du söker till utbildning i gemensam ansökan. Vid behov kan du söka enligt antagning enligt prövning.

Läs mera om hur du söker till yrkesutbildning via gemensam ansökan

Om du behöver brett och mångsidigt stöd i studierna på grund av stora inlärningssvårigheter, svår skada eller sjukdom kan du söka till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd. Undervisningen ges vid specialyrkesläroanstalter eller i särskilda grupper vid allmänna yrkesskolor. Planeringen av de särskilda stödåtgärderna kan ske i samarbete med olika rehabiliteringsinstanser.

Läs mera om hur du söker till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd.

Utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA)

Du kan också få särskilt krävande stöd för att genomföra en utbildning som handleder för yrkesutbildning. VALMA-utbildningen ger dig bättre möjligheter att söka till yrkesutbildning och förbereder dig för studier för en yrkesinriktad examen. Nödvändiga stödåtgärder skrivs in i din personliga utvecklingsplan för kunnandet (PUK).

Läs mera om den handledande utbildningen

Utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA) 

Utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv ger studerande som behöver särskilt stöd på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning undervisning och handledning enligt deras individuella mål och färdigheter. TELMA-utbildningen ger dig färdigheter för ett gott och självständigt liv enligt din egen funktionsförmåga.

Utbildningens omfattar 60 kompetenspoäng och består av följande valfria delar:

  • förstärkande av den yrkesinriktade funktionsförmågan
  • förstärkande av inlärningsfärdigheter
  • förberedelse för arbetslivet.

Utbildningens längd bestäms utgående från dina personliga möjligheter och färdigheter. Utbildningen räcker maximalt tre år.

Ansökan till utbildningen

Du kan söka i ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd till följande utbildningar:

  • yrkesinriktade grundexamina med krävande särskilt stöd
  • utbildning som handleder för yrkesutbildning – VALMA
  • utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv – TELMA.

Läroanstalterna fastställer antagningsgrunderna. Läs mera om utbildningarnas innehåll och antagningsgrunder i läroanstalternas beskrivningar av utbildningarna.

Läs mera om ansökan: Ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd