Skip to content

Hälsokrav inom teknik

Om du söker till grundexamen i gemensam ansökan, ska du i ansökningsblanketten för gemensam ansökan ge en bedömning av ditt hälsotillstånd.

Om utbildningen inte ingår i gemensam ansökan (ansökan via kontinuerlig ansökan), begär läroanstalten i sin egen ansökningsblankett om motsvarande hälsouppgifter.

Du bedömer själv om du har de hälsorelaterade brister eller hinder som fastställts för den utbildning du söker till. I antagningsskedet räcker det med din egen beskrivning av ditt hälsotillstånd. Läroanstalten kan utgående från dina uppgifter be om ytterligare uppgifter om din hälsa, exempelvis ett läkarintyg.

Följande hälsofaktorer enligt examen kan utgöra hinder för antagning som studerande.

Grundexamen inom byggnadsbranschen, kompetensområdet för schaktningsmaskintransport

Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen; kompetensområdet för användning av anläggningsmaskiner, kompetensområdet för nätanläggning, kompetensområdet för grundläggning, kompetensområdet för berganläggning, kompetensområdet för underhåll av trafikområden, kompetensområdet för asfalteringsarbeten, kompetensområdet för transporter inom infrastrukturområdet, kompetensområdet för miljöarbeten

Yrkesexamen inom miljöområdet; kompetensområdet för transport av avfall och farliga ämnen

 • diabetes som behandlas med insulin
 • epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
 • en sådan syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • hjärt- och kärlsjukdom
 • sjukdom i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och utomhusarbete
 • sjukdom eller funktionsnedsättning i stöd- och rörelseorganen
 • psykisk ohälsa
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Grundexamen i flygplansmekanik

Yrkesexamen i flygplansmekanik

Specialyrkesexamen i flygplansmekanik

 • en sådan syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel samt svår färgblindhet
 • ett besvärligt handeksem
 • allergi mot de ämnen och material som används vid underhåll av flygplan
 • sjukdom eller skada i stöd- och rörelseorganen
 • sjukdomar som försämras vid skiftarbete
 • psykisk ohälsa
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Mer information om hälsokraven ges av läroanstalterna.