Skip to content

Alla resultat i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. Antagning från reservplats har slutat.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser under sommaren.

I gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning eller i övriga samordnade ansökningar efter grundläggande utbildning kan du få en reservplats fram till 20.8. Du kan också söka till lediga platser, läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga studieplatser.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till högskolornas utbildningsutbud i nya betaStudieinfo.fi.

Hälsokrav inom teknik

Då du söker till utbildning bör du bedöma ditt eget hälsotillstånd och jämföra det med de krav på hälsotillstånd som presenteras här.  Kryssa i ansökningsblanketten för om du har sådana hinder eller brister i hälsotillstånd eller funktionsförmåga som kan inverka på antagningen som studerande.

Om utbildningen inte ingår i gemensam ansökan, ber läroanstalten dig om motsvarande uppgifter i sin egen ansökningsblankett (i kontinuerlig ansökan).

Du bedömer själv om du har de hälsorelaterade brister eller hinder som fastställts för den utbildning du söker till. I antagningsskedet räcker det med din egen beskrivning av ditt hälsotillstånd. Läroanstalten kan utgående från dina uppgifter be om ytterligare uppgifter om din hälsa, exempelvis ett läkarintyg.

För vilka examina finns särskilda hälsokrav?

Hälsokrav finns inom följande examina i flygplansteknik:

 • Grundexamen i flygplansmekanik
 • Yrkesexamen i flygplansmekanik
 • Specialyrkesexamen i flygplansmekanik

Följande tillstånd kan utgöra hinder för att antas som studerande:

 • en sådan syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel samt svår färgblindhet
 • ett besvärligt handeksem
 • allergi mot de ämnen och material som används vid underhåll av flygplan
 • sjukdom eller skada i stöd- och rörelseorganen
 • sjukdomar som försämras vid skiftarbete
 • psykisk ohälsa
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Också inom följande examina inom branschen anges särskilda hälsokrav:

 • Grundexamen inom byggnadsbranschen, kompetensområdet för schaktningsmaskintransport
 • Grundexamen inom gruvbranschen, kompetensområdet för gruvarbete
 • Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen; kompetensområdet för användning av anläggningsmaskiner, kompetensområdet för nätanläggning, kompetensområdet för grundläggning, kompetensområdet för berganläggning, kompetensområdet för underhåll av trafikområden, kompetensområdet för asfalteringsarbeten, kompetensområdet för transporter inom infrastrukturområdet, kompetensområdet för miljöarbeten
 • Yrkesexamen inom miljöområdet; kompetensområdet för transport av avfall och farliga ämnen

Följande tillstånd kan utgöra hinder för att antas som studerande:

 • diabetes som behandlas med insulin
 • epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
 • en sådan syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • hjärt- och kärlsjukdom
 • sjukdom i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och utomhusarbete
 • sjukdom eller funktionsnedsättning i stöd- och rörelseorganen
 • psykisk ohälsa
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Mer information om hälsokraven och begränsningar får du av läroanstalterna.