Skip to content

Alla resultat i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. Antagning från reservplats har slutat.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser under sommaren.

I gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning eller i övriga samordnade ansökningar efter grundläggande utbildning kan du få en reservplats fram till 20.8. Du kan också söka till lediga platser, läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga studieplatser.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till högskolornas utbildningsutbud i nya betaStudieinfo.fi.

Hälsokrav inom hälsovård och välfärd

Då du söker till utbildning bör du bedöma ditt eget hälsotillstånd och jämföra det med de krav på hälsotillstånd som presenteras här.  Kryssa i ansökningsblanketten för om du har sådana hinder eller brister i hälsotillstånd eller funktionsförmåga som kan inverka på antagningen som studerande.

Om utbildningen inte ingår i gemensam ansökan, ber läroanstalten dig om motsvarande uppgifter i sin egen ansökningsblankett (i kontinuerlig ansökan).

Du bedömer själv om du har de hälsorelaterade brister eller hinder som fastställts för den utbildning du söker till. I antagningsskedet räcker det med din egen beskrivning av ditt hälsotillstånd. Läroanstalten kan utgående från dina uppgifter be om ytterligare uppgifter om din hälsa, exempelvis ett läkarintyg.

För vilka examina finns särskilda hälsokrav?

För följande examina inom social- och hälsovård finns särskilda hälsokrav:

 • Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
 • Yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda
 • Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård
 • Specialyrkesexamen i rehabiliterings-, stöd- och handledningstjänster
 • Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård
 • Specialyrkesexamen i äldreomsorg
 • Yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen
 • Yrkesexamen i massage
 • Specialyrkesexamen i massage
 • Specialyrkesexamen i immobilisationsvård
 • Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade

Följande tillstånd kan hindra antagning som studerande:

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

För grundexamen i tandteknik finns följande begränsningar:

 • en sådan synnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • ett svårt handeksem.

För grundexamen inom läkemedelsbranschen finns följande begränsningar:

 • en sådan synnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

För grundexamen i instrumentvård finns följande begränsningar:

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

För examina i pedagogisk verksamhet och handledning, det vill säga

 • Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
 • Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
 • Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

kan följande tillstånd utgöra hinder för att antas som studerande:

 • en psykisk eller fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom symptom på psykotisk nivå eller en depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan
 • en allvarlig social fobi eller en sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar användningen av teckenspråk
 • annan sjukdom eller funktionsnedsättning som äventyrar hälsan eller säkerheten för den studerande själv eller andra som deltar i eller arbetar med praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Mer information om hälsokrav och begränsningar får du av läroanstalterna.