Skip to content

Hälsokrav inom hälsovård och välfärd

Om du söker till grundexamina i gemensam ansökan, ska du i ansökningsblanketten för gemensam ansökan ge en bedömning av ditt hälsotillstånd.

Om utbildningen inte ingår i gemensam ansökan (utan i kontinuerlig ansökan), begär läroanstalten i sin egen ansökningsblankett om motsvarande hälsouppgifter.

Du bedömer själv om du har de hälsorelaterade brister eller hinder som fastställts för den utbildning du söker till. I antagningsskedet räcker det med din egen beskrivning av ditt hälsotillstånd. Läroanstalten kan utgående från dina uppgifter be om ytterligare uppgifter om din hälsa, exempelvis ett läkarintyg.

Examina och hälsokrav

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Specialyrkesexamen i rehabiliterings-, stöd- och handledningstjänster

Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Specialyrkesexamen i äldreomsorg

Yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen (examen i kraft 1.1.2019)

Yrkesexamen i massage (examen i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen i massage (examen i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen i immobilisationsvård

Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade (examen i kraft 1.1.2019)

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en sjukdom som smittar via blod förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Grundexamen i tandteknik

 • en sådan synnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • ett svårt handeksem.

Grundexamen inom läkemedelsbranschen

 • en sådan synnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Grundexamen i instrumentvård

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Mer information om hälsokraven ger läroanstalterna.