Skip to content

Hälsokrav inom hälsovård och välfärd

Då du söker till utbildning bör du bedöma ditt eget hälsotillstånd och jämföra det med de krav på hälsotillstånd som presenteras här.  Kryssa i ansökningsblanketten för om du har sådana hinder eller brister i hälsotillstånd eller funktionsförmåga som kan inverka på antagningen som studerande.

Du bedömer själv om du har de hälsorelaterade brister eller hinder som fastställts för den utbildning du söker till. I antagningsskedet räcker det med din egen beskrivning av ditt hälsotillstånd. Läroanstalten kan utgående från dina uppgifter be om ytterligare uppgifter om din hälsa, exempelvis ett läkarintyg.

I det följande uppräknas enligt examen de hälsofaktorer som kan utgöra hinder för att antas som studerande.

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Specialyrkesexamen i rehabiliterings-, stöd- och handledningstjänster

Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Specialyrkesexamen i äldreomsorg

Yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen 

Yrkesexamen i massage 

Specialyrkesexamen i massage

Specialyrkesexamen i immobilisationsvård

Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Grundexamen i tandteknik

 • en sådan synnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • ett svårt handeksem.

Grundexamen inom läkemedelsbranschen

 • en sådan synnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Grundexamen i instrumentvård

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

 • en psykisk eller fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom symptom på psykotisk nivå eller en depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan
 • en allvarlig social fobi eller en sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar användningen av teckenspråk
 • annan sjukdom eller funktionsnedsättning som äventyrar hälsan eller säkerheten för den studerande själv eller andra som deltar i eller arbetar med praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Läroanstalterna ger ytterligare information om hälsokraven.