Skip to content

Telefontjänsten för ansökan till yrkes- och gymnasieutbildningen är stängd 30.8–4.11.2019. Tjänsten är öppen från och med 5.11.2019 kl. 9–11 tis-tor. Läs mera om rådgivningstjänsterna

Hälsokrav inom hälsovård och välfärd

Om du söker till grundexamina i gemensam ansökan, ska du i ansökningsblanketten för gemensam ansökan ge en bedömning av ditt hälsotillstånd.

Om utbildningen inte ingår i gemensam ansökan (utan i kontinuerlig ansökan), begär läroanstalten i sin egen ansökningsblankett om motsvarande hälsouppgifter.

Du bedömer själv om du har de hälsorelaterade brister eller hinder som fastställts för den utbildning du söker till. I antagningsskedet räcker det med din egen beskrivning av ditt hälsotillstånd. Läroanstalten kan utgående från dina uppgifter be om ytterligare uppgifter om din hälsa, exempelvis ett läkarintyg.

I det följande uppräknas enligt examen de hälsofaktorer som kan utgöra hinder för att antas som studerande.

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Specialyrkesexamen i rehabiliterings-, stöd- och handledningstjänster

Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Specialyrkesexamen i äldreomsorg

Yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen 

Yrkesexamen i massage 

Specialyrkesexamen i massage

Specialyrkesexamen i immobilisationsvård

Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Grundexamen i tandteknik

 • en sådan synnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • ett svårt handeksem.

Grundexamen inom läkemedelsbranschen

 • en sådan synnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Grundexamen i instrumentvård

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

 • en psykisk eller fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom symptom på psykotisk nivå eller en depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan
 • en allvarlig social fobi eller en sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar användningen av teckenspråk
 • annan sjukdom eller funktionsnedsättning som äventyrar hälsan eller säkerheten för den studerande själv eller andra som deltar i eller arbetar med praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Läroanstalterna ger ytterligare information om hälsokraven.