Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Hälsokrav inom skogsbruk

Då du söker till utbildning bör du bedöma ditt eget hälsotillstånd och jämföra det med de krav på hälsotillstånd som presenteras här.  Kryssa i ansökningsblanketten för om du har sådana hinder eller brister i hälsotillstånd eller funktionsförmåga som kan inverka på antagningen som studerande.

Om utbildningen inte ingår i gemensam ansökan, ber läroanstalten dig om motsvarande uppgifter i sin egen ansökningsblankett (i kontinuerlig ansökan).

Du bedömer själv om du har de hälsorelaterade brister eller hinder som fastställts för den utbildning du söker till. I antagningsskedet räcker det med din egen beskrivning av ditt hälsotillstånd. Läroanstalten kan utgående från dina uppgifter be om ytterligare uppgifter om din hälsa, exempelvis ett läkarintyg.

För vilka examina finns särskilda hälsokrav?

För följande examina och kompetensområden finns särskilda hälsokrav:

  • Grundexamen inom skogsbranschen; kompetensområdet för körning av skogsmaskiner, skogsmaskinsförare
  • Yrkesexamen i skogsbranschen; kompetensområdet för körning av skogsmaskiner

Följande tillstånd kan utgöra hinder för att antas som studerande:

  • diabetes som behandlas med insulin
  • epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
  • en syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
  • hjärt-kärlsjukdom
  • sjukdom i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och utomhusarbete
  • sjukdom i stöd- och rörelseorganen
  • psykisk ohälsa
  • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Mer information om hälsokrav och begränsningar får du av läroanstalterna.