Skip to content

Hälsokrav inom skogsbruk

Om du söker till grundexamen i gemensam ansökan, ska du i ansökningsblanketten för gemensam ansökan ge en bedömning av ditt hälsotillstånd.

Om utbildningen inte ingår i gemensam ansökan (utan i kontinuerlig ansökan), begär läroanstalten i sin egen ansökningsblankett om motsvarande hälsouppgifter.

Du bedömer själv om du har de hälsorelaterade brister eller hinder som fastställts för den utbildning du söker till. I antagningsskedet räcker det med din egen beskrivning av ditt hälsotillstånd. Läroanstalten kan utgående från dina uppgifter be om ytterligare uppgifter om din hälsa, exempelvis ett läkarintyg.

I det följande uppräknas enligt examen de hälsofaktorer som kan utgöra hinder för att antas som studerande.

Grundexamen inom skogsbranschen; kompetensområdet för körning av skogsmaskiner, skogsmaskinsförare

Yrkesexamen i skogsbranschen; kompetensområdet för körning av skogsmaskiner

  • diabetes som behandlas med insulin
  • epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
  • en syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
  • hjärt-kärlsjukdom
  • sjukdom i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och utomhusarbete
  • sjukdom i stöd- och rörelseorganen
  • psykisk ohälsa
  • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Läroanstalterna ger mer information om hälsokraven.