Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Ansökningstiden för högskolornas gemensamma ansökan hösten 2021 har gått ut. Du kan ännu ladda upp bilagor till din ansökan. Bilagorna måste vara uppladdade och ändringarna skickade senast 22.9.2021 före kl. 15.00 eller annat datum som högskolan har angett. Du hittar sista inlämningsdatum för bilagan på din ansökan bredvid knappen “Ladda upp bilagan”.

Höstens gemensamma ansökan var den första som ordnades i förnyade Studieinfo. I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Hälsokrav inom skogsbruk

Då du söker till utbildning bör du bedöma ditt eget hälsotillstånd och jämföra det med de krav på hälsotillstånd som presenteras här.  Kryssa i ansökningsblanketten för om du har sådana hinder eller brister i hälsotillstånd eller funktionsförmåga som kan inverka på antagningen som studerande.

Om utbildningen inte ingår i gemensam ansökan, ber läroanstalten dig om motsvarande uppgifter i sin egen ansökningsblankett (i kontinuerlig ansökan).

Du bedömer själv om du har de hälsorelaterade brister eller hinder som fastställts för den utbildning du söker till. I antagningsskedet räcker det med din egen beskrivning av ditt hälsotillstånd. Läroanstalten kan utgående från dina uppgifter be om ytterligare uppgifter om din hälsa, exempelvis ett läkarintyg.

För vilka examina finns särskilda hälsokrav?

För följande examina och kompetensområden finns särskilda hälsokrav:

  • Grundexamen inom skogsbranschen; kompetensområdet för körning av skogsmaskiner, skogsmaskinsförare
  • Yrkesexamen i skogsbranschen; kompetensområdet för körning av skogsmaskiner

Följande tillstånd kan utgöra hinder för att antas som studerande:

  • diabetes som behandlas med insulin
  • epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
  • en syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
  • hjärt-kärlsjukdom
  • sjukdom i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och utomhusarbete
  • sjukdom i stöd- och rörelseorganen
  • psykisk ohälsa
  • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Mer information om hälsokrav och begränsningar får du av läroanstalterna.