Skip to content

Telefontjänsten för ansökan till yrkes- och gymnasieutbildningen är stängd 30.8–4.11.2019. Tjänsten är öppen från och med 5.11.2019 kl. 9–11 tis-tor. Läs mera om rådgivningstjänsterna

Hälsokrav inom det pedagogiska området

Om du söker till grundexamen i gemensam ansökan, ska du i ansökningsblanketten för gemensam ansökan ge en bedömning av ditt hälsotillstånd.

Om utbildningen inte ingår i gemensam ansökan (utan i kontinuerlig ansökan), begär läroanstalten i sin egen ansökningsblankett om motsvarande hälsouppgifter.

Du bedömer själv om du har de hälsorelaterade brister eller hinder som fastställts för den utbildning du söker till. I antagningsskedet räcker det med din egen beskrivning av ditt hälsotillstånd. Läroanstalten kan utgående från dina uppgifter be om ytterligare uppgifter om din hälsa, exempelvis ett läkarintyg.

I det följande uppräknas de hälsokrav som kan utgöra hinder för att antas som studerande.

Specialyrkesexamen för trafiklärare

  • diabetes som behandlas med insulin
  • epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
  • en sådan syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
  • hjärt- och kärlsjukdom
  • sjukdom i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och utomhusarbete
  • sjukdom eller funktionsnedsättning i stöd- och rörelseorganen
  • psykisk ohälsa
  • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Läroanstalterna ger mer information om hälsokraven.