Skip to content

Hälsokrav inom säkerhetsbranschen

Om du söker till grundexamen i gemensam ansökan, ska du i ansökningsblanketten ge en bedömning av ditt hälsotillstånd.

Om utbildningen inte ingår i gemensam ansökan (ansökan via kontinuerlig ansökan), begär läroanstalten i sin egen ansökningsblankett om motsvarande hälsouppgifter.

Du bedömer själv om du har de hälsorelaterade brister eller hinder som fastställts för den utbildning du söker till. I antagningsskedet räcker det med din egen beskrivning av ditt hälsotillstånd. Läroanstalten kan utgående från dina uppgifter be om ytterligare uppgifter om din hälsa, exempelvis ett läkarintyg.

Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning som studerande:

Examina och hälsokrav

Grundexamen inom säkerhetsbranschen

Yrkesexamen inom säkerhetsbranschen

Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt

  • en syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
  • psykiska sjukdomar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan
  • missbruk eller beroende av berusningsmedel
  • en sjukdom i stöd- och rörelseorganen som inverkar på funktionsförmågan.