Skip to content

Hälsokrav inom säkerhetsbranschen

Om du söker till en grundexamen i gemensam ansökan, ska du i ansökningsblanketten ge en bedömning av ditt hälsotillstånd.

Om utbildningen inte ingår i gemensam ansökan (ansökan via kontinuerlig ansökan), begär läroanstalten i sin egen ansökningsblankett om motsvarande hälsouppgifter.

Du bedömer själv om du har de hälsorelaterade brister eller hinder som fastställts för den utbildning du söker till. I antagningsskedet räcker det med din egen beskrivning av ditt hälsotillstånd. Läroanstalten kan utgående från dina uppgifter be om ytterligare uppgifter om din hälsa, exempelvis ett läkarintyg.

I det följande uppräknas enligt examen de hälsokrav som kan utgöra hinder för att antas som studerande:

Grundexamen inom säkerhetsbranschen

Yrkesexamen inom säkerhetsbranschen

Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt

  • en syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
  • psykiska sjukdomar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan
  • missbruk eller beroende av berusningsmedel
  • en sjukdom i stöd- och rörelseorganen som inverkar på funktionsförmågan.

Mer information om hälsokraven fås av läroanstalterna.