Skip to content

Sökandes hälsotillstånd och funktionsförmåga

Krav ifråga om hälsotillstånd och funktionsförmåga

Det är bra att redan i det skedet då du söker till utbildning beakta att det inom vissa yrkesinriktade examina finns särskilda krav på hälsotillstånd och funktionsförmåga. Om din hälsa eller funktionsförmåga är försvagad, bör du kontrollera att det i de utbildningen eller examen inte finns sådana krav som kan hindra dig att bli antagen eller att avlägga examen. Se närmare information via länkarna till examina.

Det pedagogiska området (Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning)

Naturbruk och miljöområdet (Grundexamen i skogsbruk; kompetensområdet för körning av skogsmaskiner)

Hälsovård och välfärd (Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, Grundexamen inom tandteknik, Grundexamen inom läkemedelsbranschen, Grundexamen i instrumentvård)

Personliga tjänster, Examina inom idrott och motion (Grundexamen i idrott)

Teknik och transport (Grundexamen i flygplansmekanik, Grundexamen i logistik; kompetensområdet för transportservice och kompetensområdet för flygplatsservice, Grundexamen inom byggnadsbranschen; kompetensområdet för schaktningsmaskintransport, Grundexamen i sjöfart)

Säkerhetsbranschen

Rekommendationer om hälsotillstånd

Det kan utöver kraven finnas rekommendationer om lämplig hälsa för olika branscher och examina. Du kan få mer information om rekommendationerna i beskrivningarna av utbildningarna eller av läroanstalterna.