Skip to content

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning inleds 20.2 kl. 8.00 och avslutas 13.3 kl. 15.00.

Telefontjänsten är under ansökningstiden öppen mån-fre kl. 9.30-13.00. Se utbildningarna.

Sökandes hälsotillstånd

Inom vissa branscher kan det finnas krav på hälsotillstånd hos dem som ansöker om studieplats. Om din hälsa eller funktionsförmåga är försvagad är det skäl att du då du väljer utbildning noggrannt utreder om det i de utbildningar du är intresserad av finns fastställt speciella krav som kan utgöra hinder för antagning till utbildning.

Det humanistiska och pedagogiska området

Naturbruk och miljöområdet

Social-, hälso- och idrottsområdet

Teknik och kommunikation

Säkerhetsbranschen