Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Sökandes hälsotillstånd och funktionsförmåga

Fortsätt till motsvarande sida i förnyade Studieinfo. Den här sidan kommer inte längre att uppdateras.

Hälsokrav och funktionsförmåga i yrkesutbildning

Det är bra att redan i det skedet då du söker till utbildning beakta att det inom vissa yrkesinriktade examina finns särskilda krav på hälsotillstånd och funktionsförmåga. Om din hälsa eller funktionsförmåga är försvagad, bör du kontrollera att det i de utbildningen eller examen inte finns sådana krav som kan hindra dig att bli antagen eller att avlägga examen. Se närmare information via länkarna till examina.

Det pedagogiska området (Specialyrkesexamen för trafiklärare)

Lant- och skogsbruk (bl.a. Grundexamen i skogsbruk; kompetensområdet för körning av skogsmaskiner)

Hälsovård och välfärd (bl.a. Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, Grundexamen inom tandteknik, Grundexamen inom läkemedelsbranschen, Grundexamen i instrumentvård)

Personliga tjänster, Examina inom idrott och motion (Grundexamen i idrott)

Teknik (bl.a. Grundexamen i flygplansmekanik, Grundexamen inom byggnadsbranschen; kompetensområdet för schaktningsmaskintransport)

Transporttjänster (bl.a. Grundexamen i logistik; kompetensområdet för transportservice och kompetensområdet för flygplatsservice, Grundexamen i sjöfart)

Säkerhetsbranschen

Rekommendationer om hälsotillstånd

Det kan utöver kraven finnas rekommendationer om lämplig hälsa för olika branscher och examina. Du kan få mer information om rekommendationerna i beskrivningarna av utbildningarna eller av läroanstalterna.