Skip to content

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd utgår ons 1.4 kl. 15.
Se utbildningarna 

 

Spridningen av coronaviruset COVID-19 kan eventuellt påverka antagningen av studerande. Se aktuell information om effekten av coronavirus

Den andra gemensamma ansökan till högskolor 18.3. kl. 8.00 – 1.4. kl. 15.00. I den andra ansökan ingår finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar på hösten.

Se utbildningarna

Se anvisningarna för ansökan

Kontakta högskolorna direkt om frågor om ansökan: yrkeshögskolornas ansökningsbyråer eller universitetens ansökningsservice

 

Sökandes hälsotillstånd och funktionsförmåga

Hälsokrav och funktionsförmåga i yrkesutbildning

Det är bra att redan i det skedet då du söker till utbildning beakta att det inom vissa yrkesinriktade examina finns särskilda krav på hälsotillstånd och funktionsförmåga. Om din hälsa eller funktionsförmåga är försvagad, bör du kontrollera att det i de utbildningen eller examen inte finns sådana krav som kan hindra dig att bli antagen eller att avlägga examen. Se närmare information via länkarna till examina.

Det pedagogiska området (Specialyrkesexamen för trafiklärare)

Lant- och skogsbruk (bl.a. Grundexamen i skogsbruk; kompetensområdet för körning av skogsmaskiner)

Hälsovård och välfärd (bl.a. Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, Grundexamen inom tandteknik, Grundexamen inom läkemedelsbranschen, Grundexamen i instrumentvård)

Personliga tjänster, Examina inom idrott och motion (Grundexamen i idrott)

Teknik (bl.a. Grundexamen i flygplansmekanik, Grundexamen inom byggnadsbranschen; kompetensområdet för schaktningsmaskintransport)

Transporttjänster (bl.a. Grundexamen i logistik; kompetensområdet för transportservice och kompetensområdet för flygplatsservice, Grundexamen i sjöfart)

Säkerhetsbranschen

Rekommendationer om hälsotillstånd

Det kan utöver kraven finnas rekommendationer om lämplig hälsa för olika branscher och examina. Du kan få mer information om rekommendationerna i beskrivningarna av utbildningarna eller av läroanstalterna.