Skip to content

Vem kan söka i gemensam ansökan?

Oppilaat tekevät ryhmätyötä koulun kirjastossa. Kuva: Olli Häkämies

Sök till utbildning som motsvarar din grundutbildning

Grundskolebaserad utbildning

Du kan antas till en grundskolebaserad yrkesinriktad grundexamen om du

 • har fullgjort grundskolan
 • har genomfört en utbildning som motsvarar grundskolan utomlands.

Efter att du har fullgjort grundskolan söker du till yrkesutbildning via gemensam ansökan på våren. Till de yrkesutbildningar som inleds i januari söker du via kontinuerlig ansökan.

Om du har fullgjort en utbildning som motsvarar grundskolan utomlands, kan du antas till grundskolbaserad yrkesutbildning via antagning enligt prövning. Gör så här:

 • Sök via gemensam ansökan
 • Kryssa i ansökningsblanketten för punkten Utbildning avlagd utomlands
 • Skicka kopior av dina betyg direkt till läroanstalten innan ansökningstiden går ut.

Läroanstalten bedömer särskilt ditt utbildningsbehov och dina förutsättningar att klara av studierna.

Observera!

 • Om du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen, en annan yrkesinriktad examen eller en högskolexamen, kan du inte söka till yrkesutbildning via gemensam ansökan. Du kan då söka till utbildningarna via läroanstalternas kontinuerliga ansökningar.  Du får mera information om ansökningstider, ansökningsförfarandet och antagningsgrunder av läroanstalterna eller i beskrivningarna av utbildningarna i Studieinfo.
 • Om du har slutfört gymnasiet kan du inte söka till yrkesutbildning som bygger på grundskola.
 • Du kan inte söka till yrkesutbildning för idrottare via gemensam ansökan. Du söker till utbildningen via läroanstalternas kontinuerliga ansökningar. Du får mera information om ansökningstider, ansökningsförfarandet och antagningsgrunder av läroanstalterna eller i beskrivningarna av utbildningarna i Studieinfo.

Gymnasiebaserad utbildning

Du kan söka till en gymnasiebaserad yrkesinriktad grundexamen om du har fullgjort gymnasiets lärokurs.

Ifall du utomlands har gått en utbildning som motsvarar gymnasiet, kan du antas till gymnasiebaserad yrkesutbildning via antagning enligt prövning. Gör så här:

 • Sök via gemensam ansökan
 • Kryssa i ansökningsblanketten för punkten Utbildning avlagd utomlands
 • Skicka kopior av dina betyg direkt till läroanstalten innan ansökningstiden går ut.

Läroanstalten bedömer särskilt ditt utbildningsbehov och dina förutsättningar för att klara av studierna.

Observera!

 • Om du har gått ut gymnasiet eller avlagt studentexamen, kan du inte söka till grundskolbaserad yrkesutbildning.
 • Om du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen, en annan yrkesinriktad examen eller en högskolexamen, kan du inte söka till yrkesutbildning via gemensam ansökan. Du kan då söka direkt till läroanstalten i separat ansökan eller till yrkesutbildning för vuxna.