Skip to content

Så här söker du till yrkesutbildning i gemensam ansökan

I vårens gemensamma ansökan kan du söka till utbildning som inleds på hösten.

Observera

 • Du kan inte söka via gemensam ansökan om du redan har avlagt en yrkesexamen eller en högskolexamen. Du kan då söka direkt till läroanstalterna via kontinuerlig ansökan. Information om ansökningstider och ansökningsförfarandet får du av läroanstalterna eller i beskrivningarna av utbildningarna i Studieinfo. Bekanta dig med sidan Om du redan har en examen.
 • Om du har gått gymnasiet kan du söka till gymnasiebaserad utbildning, men inte till grundskolbaserad utbildning.
 • Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan görs i en särskild ansökan. Läs mera om ansökan till förberedande utbildningar efter den grundläggande utbildningen
 • Du kan inte söka via gemensam ansökan till yrkesutbildning för idrottare. Du kan söka till utbildningarna via läroanstalternas kontinuerliga ansökningar. Information om ansökningstider och ansökningsförfarandet får du av läroanstalterna eller i beskrivningarna av utbildningarna i Studieinfo.

Läs följande anvisningar i sin helhet innan du fyller i ansökningsblanketten.

Hitta utbildningar

Det finns i Studieinfo några alternativa sätt att hitta utbildningar att söka till. Välj det alternativ som känns bäst.

 • Om du redan vet till vilken utbildning du vill söka, är fritextsökningen det snabbaste sättet.
 • Om du först vill bekanta dig med olika alternativ, kan du på första sidan välja Vart ska jag söka?-alternativet eller välja länken Bekanta dig med utbildningarna.

Läs mera om olika sätt att hitta lämpliga utbildningar i Studieinfo

Fyll i ansökningsblanketten

 • Du kan överföra högst fem utbildningar från minneslistan till ansökningsblanketten. Välj utbildningarna som du vill söka till och klicka på knappen Fyll i ansökningsblanketten. I ansökningsblanketten hittar du utbildningarna under punkten Ansökningsönskemål.
 • Du kan lägga till en utbildning i ansökningsblanketten också via fliken Beskrivning av utbildningen och där klicka på knappen Sök till utbildning.
 • Du kan fylla i ansökningsblanketten utan att logga in i MinStudieinfo-tjänst. I MinStudieinfo-tjänst kan du följa med din ansökan, men tjänsten kräver inloggning med nätbankskoder eller elektroniskt ID-kort.
 • Fyll i ansökningsblanketten steg för steg. De uppgifter som har utmärkts med en stjärna (*) är obligatoriska.
 • Medan du fyller i blanketten kan du lägga till ytterligare utbildningar. Klicka i punkten “Sök flera utbildningar” överst på blanketten.
 • Du kan söka till högst fem utbildningar. Du kan fylla i blanketten för gemensam ansökan endast en gång. Fyll därför i alla utbildningar du är intresserad av.
 • Sätt utbildningarna i den ordning du önskar, så att ditt första önskemål finns överst på blanketten. Du kan antas endast till det högsta önskemålet, som dina poäng räcker till. Dina lägre önskemål annulleras.
 • Kom ihåg att skicka in eventuella bilagor som läroanstalten begär i ansökningsblanketten.
 • Ange korrekta uppgifter i ansökningsblanketten, eftersom läroanstalten kan häva antagningen om du har gett felaktiga uppgifter.

Kan jag ännu efter att jag sparat min ansökan ändra eller lägga till ansökningsönskemål?

 • Efter att du har skickat din ansökan får du en bekräftelse över att ansökan har skickats till den e-postadress som du har angett i din ansökan. Meddelandet innehåller dessutom en e-postlänk med vilken du under ansökningstiden kan lägga till, ta bort ansökningsönskemål och ändra ordningen för ansökningsönskemålen. Några andra ändringar kan du inte göra via länken.
 • Om du har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort, kan du alternativt logga in i Studieinfo.fi och under ansökningstiden göra ändringarna i ansökningsönskemålen via tjänsten Min Studieinfo. I tjänsten kan du också bearbeta svar på eventuella tilläggsfrågor som hör till ansökningsönskemålen, uppdatera dina kontaktuppgifter, se ditt antagningsresultat och ta emot studieplatsen. Läs mera om Min Studieinfo-tjänst.
 • Du kan inte ändra dina ansökningsönskemål efter att ansökningstiden har gått ut.

Deltag i inträdes- eller lämplighetsprovet

Om du får en kallelse till inträdes- eller lämplighetsprov av läroanstalten, bör du delta i provet. Om du inte deltar i provet, kan du inte antas till utbildningen.

Ta emot studieplatsen

 • Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du i din e-post en länk till ett personligt e-brev med information om din antagningssituation. I samma meddelande finns också en länk, med vilken du kan ta emot studieplatsen elektroniskt.
 • Läroanstalten skickar dessutom per brev information om din antagningssituation och hur du ska ta emot din studieplats.

Om du inte fick studieplats?

 • Om du inte blev vald till utbildningen får du ett brev med ditt poängantal och eventuell placering på reservplats.
 • I brevet finns också anvisningar om hur du ska gå till väga om du vill besvära dig om antagningsbeslutet. För att kunna besvära dig, bör du begära ett skriftligt beslut om antagningen av läroanstalten och bifoga beslutet till ditt besvär. Skicka ditt besvär till regionförvaltningsverket senast 14 dagar efter det att du fått läroanstaltens beslut. 
 • Läroanstalterna antar under sommaren och ännu under höstterminen nya studerande till obesatta studieplatser. Läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga platser.

Har du frågor om ansökan?

Om du har frågor om ansökan – till exempel om gemensam ansökan eller ansökningsblanketten – kan du skicka dina frågor till rådgivningstjänsten vid Utbildningsstyrelsen, info@studieinfo.fi, eller ringa till telefontjänsten:

 • Telefontjänst: 029 533 1010
 • Öppen tisdag till torsdag 9.30–13.00
 • Under gemensam ansökan undantagsvis öppen mån-fre kl. 9.30-13.00. Under den sista ansökningsdagen öppen kl. 9.30–15.00
 • Samtalsavgift enligt lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift