Skip to content

Telefontjänsten för ansökan till yrkes- och gymnasieutbildningen är stängd 30.8–4.11.2019. Tjänsten är öppen från och med 5.11.2019 kl. 9–11 tis-tor. Läs mera om rådgivningstjänsterna

Så här söker du till yrkesutbildning i gemensam ansökan

Observera

 • I gemensam ansökan söker huvudsakligen de som går ut grundläggande utbildning eller gymnasiet.
  • Du kan inte söka via gemensam ansökan om du redan har avlagt en yrkesexamen eller en högskolexamen. Du kan då söka direkt till läroanstalterna via kontinuerlig ansökan. Information om ansökningstider och ansökningsförfarandet i kontinuerlig ansökan får du av läroanstalterna eller i beskrivningarna av utbildningarna i Studieinfo. Bekanta dig med sidan Om du redan har en examen.
 • Om du har gått gymnasiet kan du söka till gymnasiebaserad utbildning, men inte till grundskolebaserad utbildning.
 • Ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning görs i en särskild ansökan. Läs mera om ansökan till handledande utbildningar efter den grundläggande utbildningen
 • Om du är intresserad av att avlägga en yrkesutbildning för idrottare, kan du ange detta i ansökningsblanketten för gemensam ansökan. Du söker till yrkesutbildning normalt i gemensam ansökan (eller via kontinuerlig ansökan). För att du ska kunna antas till yrkesutbildning för idrottare, bör du dessutom fylla i en tilläggsblankett för idrottare och skicka den under ansökningstiden direkt till läroanstalten. Med tilläggsblanketten utreder läroanstalten att du har tillräckliga förutsättningar för att avlägga examen för idrottare.

Läs följande anvisningar innan du fyller i ansökningsblanketten.

Hitta utbildningar

Det finns i Studieinfo några alternativa sätt att hitta utbildningar att söka till. Välj det alternativ som känns bäst.

 • Om du redan vet till vilken utbildning du vill söka, är fritextsökningen det snabbaste sättet.
 • Om du först vill bekanta dig med olika alternativ, kan du på första sidan välja Vart ska jag söka?-alternativet eller välja länken Bekanta dig med utbildningarna.

Läs mera om olika sätt att hitta lämpliga utbildningar i Studieinfo

Fyll i ansökningsblanketten i Studieinfo

Så här överför eller väljer du utbildningar till ansökningsblanketten:

 • Via minneslistan: Du kan överföra högst fem utbildningar från minneslistan till ansökningsblanketten. Välj de utbildningar som du vill söka till och klicka på knappen Fyll i ansökningsblanketten. Utbildningarna hittas nu i ansökningsblanketten under punkten Ansökningsönskemål.
 • Vi beskrivningen av utbildningen: Du kan välja högst fem utbildningar genom att klicka på knappen Sök till utbildning.
 • Medan du fyller i blanketten: Du kan du lägga till utbildningar genom att klicka på länken “Sök flera utbildningar” överst i blanketten.

Så här fyller du i ansökningsblanketten:

 • Fyll i ansökningsblanketten steg för steg. De uppgifter som har utmärkts med en stjärna (*) är obligatoriska.
 • Du kan fylla i blanketten för gemensam ansökan endast en gång. Fyll därför i alla utbildningar du är intresserad av.
 • Sätt utbildningarna i den ordning du önskar, så att ditt första önskemål finns överst på blanketten. Du kan antas endast till det högsta önskemålet, som dina poäng räcker till. Dina lägre önskemål annulleras.
 • Ange korrekta uppgifter i ansökningsblanketten, eftersom läroanstalten kan häva antagningen om du har gett felaktiga uppgifter.
 • Kom ihåg att skicka in eventuella bilagor som läroanstalten begär i ansökningsblanketten.
 • Kontrollera dina uppgifter, skicka ansökningsblanketten och printa eventuellt ut blanketten åt dig själv.

Kan jag ännu efter att jag sparat min ansökan ändra eller lägga till ansökningsönskemål?

 • Efter att du har skickat din ansökan får du till den e-postadress som du har angett i din ansökan en bekräftelse över att ansökan har kommit fram. Meddelandet innehåller dessutom en länk med vilken du under ansökningstiden kan lägga till, ta bort och ändra ordningen för ansökningsönskemålen. Några andra ändringar kan du inte göra via länken.
 • Om du har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort, kan du alternativt ändra dina ansökningsönskemål via tjänsten Min Studieinfo. I Min Studieinfo kan du också bearbeta dina tidigare svar på eventuella tilläggsfrågor som hör till ansökningsönskemålen, uppdatera dina kontaktuppgifter, se ditt antagningsresultat och ta emot studieplatsen. Läs mera om Min Studieinfo-tjänst.
 • Om du inte har e-post, kan du göra ändringarna skriftligen till Studieinfos ansökningstjänst (Utbildningsstyrelsen, Studieinfos ansökningstjänst, PB 380, 00531 Helsingfors).
 • Du kan inte ändra dina ansökningsönskemål efter att ansökningstiden har gått ut.

Delta i inträdes- eller lämplighetsprovet

Om du får en kallelse till inträdes- eller lämplighetsprov av läroanstalten, bör du delta i provet. Om du inte deltar i provet, kan du inte antas till utbildningen.

Ta emot studieplatsen

 • Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du  en länk till ett personligt e-brev med information om din antagningssituation. Om du godkänns som studerande får du ett andra e-postmeddelande  inklusive en länk, med vilken du kan ta emot studieplatsen.
 • Läroanstalten skickar dessutom ett antagningsbeslut och information om hur du ska ta emot din studieplats.

Om du inte fick studieplats?

 • Om du inte blev vald till utbildningen får du ett brev med ditt poängantal och eventuell placering på reservplats.
 • I brevet finns anvisningar om hur du ska gå till väga om du vill besvära dig om antagningsbeslutet. För att kunna besvära dig, bör du begära ett skriftligt beslut om antagningen av läroanstalten och bifoga beslutet till ditt besvär. Skicka ditt besvär till regionförvaltningsverket senast 14 dagar efter det att du fått läroanstaltens beslut. 
 • Läroanstalterna antar under sommaren och ännu under höstterminen nya studerande till obesatta studieplatser. Läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga platser.

Har du frågor om ansökan?

Om du har frågor om ansökan – till exempel om gemensam ansökan eller ansökningsblanketten – kan du ställa dina frågor till rådgivningstjänsten vid Utbildningsstyrelsen.