Skip to content

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd 13.3–3.4. Se utbildningarna 

 

Den andra ansökningstiden i gemensam ansökan till högskolor 20.3 kl. 8 – 3.4 kl. 15. Se utbildningarna som ingår i ansökan
Läs mer om gemensam ansökan till högskolorna  Frågor om ansökan till högskolornas ansökningsservice (yrkeshögskolor eller universitet)

Grundläggande yrkesutbildning för idrottare  

Pesäpallojoukkueet kentällä ennen ottelun alkua

Om du är ung och idrottar aktivt kan du söka till yrkesinriktade grundexamina för idrottare. Du kan vid sidan av studierna träna och tävla i din egen idrottsgren.

Det finns 15 yrkesutbildningsanordnare i Finland, vilka erbjuder yrkesutbildning för idrottare vid s.k. idrottsläroanstalter. Förutom dessa officiella idrottsläroanstalter finns det ett flertal yrkesläroanstalter, där man kan studera på idrottens villkor, dvs. i yrkesläroanstalter som betonar idrott i sin yrkesundervisning.

Du kan också avlägga en yrkesinriktad grundexamen som läroavtalsutbildning, vilket innebär att utbildningen kan skräddarsys helt enligt dina egna behov.

Så här söker du till yrkesutbildning för idrottare

Om du är intresserad av att avlägga en yrkesutbildning för idrottare, kan du ange detta i ansökningsblanketten för gemensam ansökan. Du söker till yrkesutbildning normalt i gemensam ansökan (eller via kontinuerlig ansökan). För att du ska kunna antas till yrkesutbildning för idrottare, bör du dessutom fylla i en tilläggsblankett för idrottare och skicka den under ansökningstiden direkt till läroanstalten. Med tilläggsblanketten utreder läroanstalten att du har tillräckliga förutsättningar för att avlägga examen för idrottare.

Mer information om ansökan

Läs mera om gemensam ansökan

Läs mera om kontinuerlig ansökan

Anordnare av yrkesutbildning för idrottare  

Följande yrkesläroanstalter eller utbildningsanordnare kan ordna yrkesutbildning för idrottare hösten 2019.

Kontrollera idrottsgrenarna i utbildningsbeskrivningarna i Studieinfo.

Läs mera om utbildning för idrottare på Finlands Olympiakommittés webbplats.