Skip to content

Alla resultat i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. Antagning från reservplats har slutat.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser under sommaren.

I gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning eller i övriga samordnade ansökningar efter grundläggande utbildning kan du få en reservplats fram till 20.8. Du kan också söka till lediga platser, läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga studieplatser.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till högskolornas utbildningsutbud i nya betaStudieinfo.fi.

Flera examina samtidigt: dubbelexamen

""

Att avlägga flera examina, som också kallas dubbelexamen eller kombiexamen, innebär i praktiken att du genomför studier inom både yrkesutbildning och gymnasieutbildning. Om du utöver en yrkesexamen också vill avlägga studentexamen, bör du studera minst fyra gymnasieämnen. Studentexamen består av minst fyra prov, av vilka provet i modersmål och litteratur är obligatoriskt för alla. De tre andra obligatoriska proven i din examen väljer du bland följande fyra prov:

  • provet i det andra inhemska språket
  • provet i ett främmande språk
  • provet i matematik
  • provet i realämnena.

Utöver dessa prov kan du delta i ett eller flera extra prov. Du kan förutom studentexamen avlägga gymnasiets lärokurs i sin helhet.  

Du studerar tre eller fyra år beroende på utbildningsområde. Gymnasie- och yrkesstudiernas uppläggning varierar också enligt bransch. Du kan läsa gymnasieämnena som hela gymnasieperioder eller parallellt med dina yrkesstudier.

Hur fungerar studierna i praktiken?

Det är krävande att avlägga tilläggsstudier, men läroanstalterna försöker underlätta och förkorta dina studier exempelvis så att du kan ersätta de gemensamma studierna inom yrkesutbildningen med gymnasiets motsvarande studier. Yrkesläroanstalterna och gymnasierna utövar samarbete för att det ska vara möjligt att välja olika ämnen och samtidiga studier. Gymnasiestudierna genomför du i ett närliggande gymnasium. Läroanstalterna kan också erbjuda distans- och flerformsstudier.

Vilken nytta har jag av tilläggsstudier?

Genom tilläggsstudier kan du avlägga två eller flera examina samtidigt, men du kan också välja enskilda ämnen i andra läroanstalter eller skolformer. I det följande några exempel på nyttan av tilläggsstudier:

  • Du kan fördjupa och bredda din yrkeskunskap genom att välja studier i andra läroanstalter
  • Du får bättre förutsättningar för arbetslivet
  • Du förbättrar dina möjligheter för fortsatta studier i exempelvis yrkeshögskola eller universitet
  • Dina tilläggsstudier kan delvis räknas till godo i fortsatta studier.

Hur söker man till utbildningen?

Ansökan görs i gemensam ansökan. Läroanstalterna anger att det finns möjlighet att avlägga gymnasiestudier, vilket syns i ansökningsblanketten i ansökningsmålet.  Du kan i ansökningsblanketten i ansökningsmålet kryssa för om du är intresserad av gymnasiestudier.

Det är alltid möjligt att välja in tilläggsstudier i dina yrkesstudier och det är möjligt att komma överens om dem också under studiernas gång.

Mera information

Mera information om vad det innebär att genomföra kombinerade studier får du av läroanstalterna.