Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Yrkesinriktade examina

""

 

Individuella val | Personlig utvecklingsplan för kunnandet | Vad består studierna av? | Utbildning på arbetsplatsen | Hur avläggs examen? | Var kan jag avlägga examen? | Yrkeskvalifikationer och behörigheter

Yrkesinriktade examina är yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina. Du får här allmän information om bland annat studierna och avläggande av examen.

Individuella studieval möjliga

Du kan studera flexibelt. Det är ditt eget kunnande som avgör hur mycket du studerar och hur flexibelt du kan studera. Ditt tidigare kunnande kan erkännas som en del av examen, vilket förkortar din studietid. Inom examen kan du dessutom göra individuella val. Du kan till exempel till din examen välja delar ur andra yrkesinriktade examina, gymnasiestudier eller yrkeshögskolestudier.

I början av dina studier får du en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK) . Det innebär att du får en studie- och examensstig utgående från dina egna behov. I planen kan ingå personlig handledning och stöd för studierna.

Om du söker direkt från grundläggande utbildning, handledande utbildning eller om du inte har en tidigare examen avlägger du hela examen. Om du redan ha skaffat dig en examen eller motsvarande kompetens kan du komplettera ditt kunnande med delar av examen, det vill säga med sådant kunnande, som du inte ännu har.

Studiemiljöerna varierar, vilket innebär att du kan studera på arbetsplatser, vid en läroanstalt eller i virtuella miljöer. Du kan också lära dig ett yrke med hjälp av ett utbildningsavtal eller ett läroavtal eller genom en kombination av dessa.

Du avlägger examen i yrkesprov, där du visar din yrkeskompetens i praktiska arbetsuppgifter huvudsakligen på arbetsplatser.

Hur söker jag till yrkesutbildning?

 • Om du slutför grundläggande utbildning eller en handledande utbildning under ansökningsåret, eller om du saknar en yrkesinriktad examen, ansöker du huvudsakligen via gemensam ansökan.
 • Om du behöver krävande särskilt stöd i undervisningen, söker du i ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd.
 • Om du behöver tilläggstid i valet av fortsatt utbildning eller om du vill bekanta dig med olika alternativ inom yrkesutbildningen, kan du söka till utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA). Ansökan gör du under sommaren i ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan.
 • Om du är i arbetslivet och vill byta bransch, eller om du redan har en examen, kan du söka genom kontinuerlig ansökan.

Ytterligare information om yrkesutbildningen får du av de läroanstalter som ordnar utbildning och examina.

Personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK)

I början av studierna får du en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK). Med hjälp av planen beaktas ditt tidigare kunnande och utreds hur du kan inhämta det kunnande som krävs för den examen som du avlägger. Den personliga utvecklingsplanen innehåller också uppgifter om eventuella handlednings- och stödåtgärder. Dessutom ingår det följande uppgifter i den personliga utvecklingsplanen:

 • den examen du avlägger och vilka delar som ingår i examen
 • ditt tidigare kunnande, som kan räknas till godo för den examen du avlägger
 • eventuella stödåtgärder som du behöver
 • eventuella studier som stöder dina studiefärdigheter
 • tidpunkten för avläggande av yrkesproven inom examen, vad proven innehåller, var de ordnas och vem som ordnar yrkesproven.

Vad består studierna av?

Omfattningen av examen anges i kompetenspoäng. I en yrkesinriktad grundexamen (180 kompetenspoäng, kp) ingår yrkesinriktade delar (145 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp). De gemensamma delarna består av:

  • kunnande i kommunikation och växelverkan
  • matematisk-naturvetenskapligt kunnande
  • samhälls- och arbetslivskunnande.

För yrkesexaminas (150 eller 120 kp) och specialyrkesexaminas (180 kp) del beslutar utbildningsanordnarna om innehåll och ordnandet av utbildning som förbereder för examen i enlighet med examensgrunderna.

Utbildning som ordnas på arbetsplatsen

I examen ingår utbildning som ordnas på en arbetsplats. Utbildningen kan ordnas i form av ett utbildningsavtal eller ett läroavtal mellan läroanstalten, den studerande och arbetsplatsen. Utbildningen som ges på en arbetsplats planeras och handleds individuellt.

Läroavtalet grundar sig på ett tidsbundet arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Det innebär att du som läroavtalsstuderande samtidigt är anställd. Du får lön och arbetsgivaren får utbildningsersättning. Med läroavtalet kan du förvärva t.ex. allt kunnande som behövs för att avlägga examen, med andra ord kan läroavtalet slutas på en gång för hela examen. Läroavtal kan också göras för en examensdel.

Om du studerar med utbildningsavtal är du inte i arbetsavtalsförhållande, dvs. du är studerande och får inte lön. Arbetsplatsen får inte heller utbildningsersättning. Utbildningsavtal görs alltid separat för varje examensdel.

Det går att smidigt kombinera läroavtal och utbildningsavtal under studierna. Du får ytterligare information om utbildning som ordnas på arbetsplatser av läroanstalterna.

Hur avläggs examen?

Du avlägger en yrkesinriktad examen genom yrkesprov. I proven visar du att du har kunnande i praktiska arbetsuppgifter i regel på en arbetsplats. I yrkesproven bedömer man hur bra du har inhämtat den yrkeskompetens som krävs för examen. Läraren och en representant för arbetslivet utvärderar ditt kunnande.

Om du redan från tidigare har tillräckligt kunnande för ett yrke, utreds ditt kunnande då den personliga utvecklingsplanen görs upp.

Var kan jag avlägga examen?

Du kan avlägga en yrkesinriktad examen bland annat vid yrkesläroanstalter, vuxenutbildningscentrer, specialyrkesläroanstalter eller vid andra läroanstalter. Du kan dessutom genomföra utbildningen som läroavtalsutbildning. Närundervisning kan ges på dagtid, kvällstid och under veckoslut. Det går ofta också att studera på distans eller via nätet.

Yrkeskvalifikationer och behörigheter

I en del yrken och arbetsuppgifter förutsätts det att man avlägger vissa behörigheter och tillstånd. Dessa nämns i grunderna för yrkesinriktade examina. Mer information om behörigheter som definieras i grunderna för yrkesinriktade examina finns på Utbildningsstyrelsens webbplats. Information om ytterligare kvalifikationer och behörigheter uppdateras under våren.

Vilken behörighet för fortsatta studier ger en yrkesinriktad examen? 

En yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen ger allmän behörighet för högskolestudier. Högskolorna fastställer specifika antagningsgrunder enligt utbildning.

Läs mer om antagningsgrunder till yrkeshögskolor

Läs mer om antagningsgrunder till universitet