Skip to content

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd 13.3–3.4. Se utbildningarna 

 

Utbildningens undervisningsspråk

Tillräckliga färdigheter i undervisningsspråket 

Läroanstalterna kan vid behov kontrollera att du har tillräckliga språkkunskaper i undervisningsspråket i den utbildning du har sökt till.

Ytterligare information

Du får mera information om vad tillräckliga språkkunskaper innebär av läroanstalterna.