Skip to content

Inträdes- och lämplighetsprov till yrkesutbildning

Inträdes- och lämplighetsprov till yrkesutbildning

Alla sökande får kallelse till prov ifall det anordnas inträdes- och lämplighetsprov till utbildningen. Provet kan bestå av flera delar. Du får information om provets delar, provtidpunkt och provplats under rubriken Inträdes- och lämplighetsprov (se fliken Antagningsgrunder och inträdesprov). Om du inte deltar i inträdes- eller lämplighetsprovet, kan du inte antas till utbildningen.

Om du har sökt till flera utbildningar kallas du till prov enligt ditt högsta ansökningsönskemål som anordnar prov. Ditt provresultat beaktas dock inom alla utbildningar som hör till samma provgrupp.

Med provgrupp avses att flera läroanstalter har samma inträdes- och lämplighetsprov. Då räcker det att du genomför ett prov för alla utbildningar som ingår i provgruppen.

Du kan få 0-10 poäng för ett inträdes- och lämplighetsprov. Poängen för inträdesprovet utgör tilläggspoäng för antagningen, dvs. fastän du får 0 poäng i provet kan du ändå antas till utbildningen ifall dina antagningspoäng i övrigt räcker till för antagning.

  • Märk att alla utbildningar inte anordnar inträdes- och lämplighetsprov. Du får information om eventuella inträdesprov under punkten Antagningsgrunder och inträdesprov.
  • Inträdesprovsresultatet används för alla motsvarande utbildningar som du har sökt till. Du kan få flera kallelser till prov om du har sökt till flera olika branscher.

Antagning på basis av enbart inträdesprov

Läroanstalterna kan ordna inträdes- och lämplighetsprov till de nedan nämnda utbildningarna. Till dessa utbildningar kan du antas enbart på basis av ditt provresultat. Du kan få 1-10 poäng för ett godkänt prov. Ett underkänt prov innebär att du inte kan antas till utbildningen (0 poäng eller inte deltagit i provet).

Kontrollera de exakta antagningsgrunderna i läroanstaltens beskrivning av utbildningen.

  • grundexamen inom konstindustrin
  • grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning
  • grundexamen i dans
  • grundexamen i musik
  • grundexamen inom cirkusbranschen
  • grundexamen i flygplansmekanik
  • grundexamen i idrott
  • kompetensområdet för akutvård inom grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.