Skip to content

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd utgår ons 1.4 kl. 15.
Se utbildningarna 

 

Spridningen av coronaviruset COVID-19 kan eventuellt påverka antagningen av studerande. Se aktuell information om effekten av coronavirus

Den andra gemensamma ansökan till högskolor 18.3. kl. 8.00 – 1.4. kl. 15.00. I den andra ansökan ingår finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar på hösten.

Se utbildningarna

Se anvisningarna för ansökan

Kontakta högskolorna direkt om frågor om ansökan: yrkeshögskolornas ansökningsbyråer eller universitetens ansökningsservice

 

Antagningsgrunder till yrkesutbildning i gemensam ansökan

Antagningen av studerande sker utgående från antagningsgrunderna inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina, skilt till grundskolebaserad och gymnasiebaserad utbildning. Antagningsgrunderna inverkar på hur dina poäng räknas.

Se antagningsgrunder till grundskolebaserad utbildning

Se antagningsgrunder till gymnasiebaserad utbildning

Läroanstalterna kan ordna inträdes- och lämplighetsprov till utbildningarna. Alla sökande får kallelse till prov. Läs mera: Inträdes- och lämplighetsprov.

Läroanstalterna kan vid behov testa sökandes språkkunskaper. Läs mera: Utbildningens undervisningsspråk

Inom en del branscher finns särskilda hälsokrav. Läs mera: Sökandes hälsotillstånd

Antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina tillämpas inte då du söker till:

  • utbildning för yrkesinriktade grundexamina som ordnas som läroavtal
  • utbildning för yrkesinriktade grundexamina som ordnas på främmande språk
  • utbildning för yrkesinriktade grundexamina som ordnas på basis av en uppgift som att ordna krävande särskilt stöd (specialundervisning)
  • grundexamen i flygledning
  • utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning (VALMA)
  • utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)
  • arbetskraftsutbildning.

Läs mera om utbildning som handleder för yrkesutbildning

Läs mera om utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv

Läs mera om särskilt stöd i yrkesutbildning