Skip to content

Den första gemensamma ansökan till högskolorna har avslutats. 

 Kom ihåg att ladda upp bilagorna till ansökningsblanketten och spara den inom utsatt tid.
Mera information: se ansökningsblanketten eller kontakta universitetens och yrkeshögskolornas ansökningsservice.

Antagningsgrunder till yrkesutbildning i gemensam ansökan

Antagningen av studerande sker utgående från antagningsgrunderna inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina, skilt till grundskolebaserad och gymnasiebaserad utbildning. Antagningsgrunderna inverkar på hur dina poäng räknas.

Se antagningsgrunder till grundskolebaserad utbildning

Se antagningsgrunder till gymnasiebaserad utbildning

Läroanstalterna kan ordna inträdes- och lämplighetsprov till utbildningarna. Alla sökande får kallelse till prov. Läs mera: Inträdes- och lämplighetsprov.

Läroanstalterna kan vid behov testa sökandes språkkunskaper. Läs mera: Utbildningens undervisningsspråk

Inom en del branscher finns särskilda hälsokrav. Läs mera: Sökandes hälsotillstånd

Antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina tillämpas inte då du söker till:

  • utbildning för yrkesinriktade grundexamina som ordnas som läroavtal
  • utbildning för yrkesinriktade grundexamina som ordnas på främmande språk
  • utbildning för yrkesinriktade grundexamina som ordnas på basis av en uppgift som att ordna krävande särskilt stöd (specialundervisning)
  • grundexamen i flygledning
  • utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning (VALMA)
  • utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)
  • arbetskraftsutbildning.

Läs mera om utbildning som handleder för yrkesutbildning

Läs mera om utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv

Läs mera om särskilt stöd i yrkesutbildning