Skip to content

Ansökan på våren till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

I ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd ingår yrkesinriktade grundexamina med krävande särskilt stöd, utbildning med krävande särskilt stöd som handleder för yrkesutbildning och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA).

Kan jag ändra mina ansökningsönskemål efter att ansökningsblanketten har skickats?

Fundera noggrannt över dina ansökningsönskemål innan du fyller i ansökningsblanketten. Du kan ändå under ansökningstiden vid behov lägga till, ta bort eller ändra ansökningsönskemålens ordning i ansökningsblanketten.

Om du har angett din e-postadress i ansökan, får du i e-posten en länk, med vilken du kan ändra dina ansökningsönskemål under ansökningstiden.

Om du inte har e-post, kan du göra ändringarna skriftligen till Studieinfos ansökningstjänst (Utbildningsstyrelsen, Studieinfos ansökningstjänst, PB 380, 00531 Helsingfors).

Dessutom kan du göra ändringarna via Min Studieinfo -tjänsten förutsatt att du har nätbankskoder, mobilidentifikation eller ett elektroniskt ID-kort.

Antagningsresultaten

Läroanstalterna fastställer antagningsgrunderna. Läs mera om de enskilda utbildningarnas innehåll och antagningsgrunder i läroanstalternas beskrivningar av utbildningarna. Mera information om antagningen kan också fås direkt av läroanstalterna.

Läroanstalterna meddelar de sökande om antagningsresultaten.

Ta emot studieplatsen

Ta emot studieplatsen enligt läroanstaltens anvisningar och anmäl dig till läroanstalten. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du i din e-post en länk, med vilken du kan ta emot studieplatsen.

Om du inte fick studieplats?

  • Om du inte blev vald till utbildningen får du ett brev med ditt poängantal och eventuell placering på reservplats.
  • I brevet finns också anvisningar om hur du ska gå till väga om du vill besvära dig om antagningsbeslutet. För att kunna besvära dig, bör du begära ett skriftligt beslut om antagningen av läroanstalten och bifoga beslutet till ditt besvär. Skicka ditt besvär till regionförvaltningsverket senast 14 dagar efter det att du fått läroanstaltens beslut. 
  • Du kan söka till eventuella lediga studieplatser  som inleds under hösten. Läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga platser.

Har du frågor om ansökan?

Om du har frågor om ansökan kan du skicka dina frågor till rådgivningstjänsten vid Utbildningsstyrelsen, per e-post: info@studieinfo.fi

eller per telefon:

Telefontjänst: 029 533 1010

  • Öppen tisdag till torsdag 9.30–13.00
  • Under den sista ansökningsdagen 9.30–15.00.
  • Samtalsavgift enligt lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift