Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

Ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd omfattar yrkesinriktade grundexamina med krävande särskilt stöd, utbildning med krävande särskilt stöd som handleder för yrkesutbildning och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA).

Läs följande anvisningar i sin helhet så att du vet hur du hittar utbildningar och hur du söker till dem.

Så här fyller du i ansökningsblanketten

Välj först utbildningarna du vill söka till:

 • Via minneslistan: Du kan överföra högst fem utbildningar från minneslistan till ansökningsblanketten. Välj de utbildningar som du vill söka till och klicka på knappen Fyll i ansökningsblanketten. Utbildningarna hittas nu i ansökningsblanketten under punkten Ansökningsönskemål.
 • Via beskrivningen av utbildningen: Du kan välja högst fem utbildningar genom att klicka på knappen Sök till utbildning.
 • Medan du fyller i blanketten: Du kan du lägga till utbildningar genom att klicka på länken “Sök flera utbildningar” överst i blanketten.

Om du redan vet vart du ska söka, kan du gå direkt till ansökningsblanketten genom att klicka på Fyll i ansökningsblanketten.

Fyll i ansökningsblanketten steg för steg. De uppgifter som har utmärkts med en stjärna (*) är obligatoriska. Du kan fylla i blanketten för gemensam ansökan endast en gång. Fyll därför i alla utbildningar du är intresserad av. Gå till väga enligt det följande:

 • Sätt utbildningarna i den ordning du önskar, så att ditt första önskemål finns överst på blanketten. Du antas till det högsta önskemålet, som du kan godkännas till. Dina lägre önskemål annulleras.
 • Ange korrekta uppgifter i ansökningsblanketten, eftersom läroanstalten kan häva antagningen om du har gett felaktiga uppgifter.
 • Kom ihåg att skicka in eventuella bilagor som läroanstalten begär i ansökningsblanketten.
 • Kontrollera dina uppgifter, skicka ansökningsblanketten och printa eventuellt ut blanketten åt dig själv.
 • Använd helst en bordsdator eller en bärbar dator då du fyller i ansökan. Läs mera om apparater och webbläsare som stöds

Kan jag ännu efter att jag sparat min ansökan ändra eller lägga till ansökningsönskemål?

 • Du får i den e-postadress som du har angett i din ansökan en bekräftelse över att din ansökan har kommit fram. Meddelandet innehåller dessutom en länk med vilken du under ansökningstiden kan lägga till, ta bort eller ändra ansökningsönskemålens ordning. Några andra ändringar kan du inte göra via länken.
 • Om du har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort, kan du alternativt ändra dina ansökningsönskemål i tjänsten Min Studieinfo. I Min Studieinfo kan du dessutom ändra dina svar på eventuella tilläggsfrågor i anknytning till ansökningsönskemålen, uppdatera dina kontaktuppgifter, se ditt antagningsresultat och ta emot studieplatsen. Läs mera om Min Studieinfo-tjänsten.
 • Du kan inte ändra dina ansökningsönskemål eller deras inbördes ordning efter att ansökningstiden har gått ut.

När blir antagningsresultaten färdiga?

Du får i juni ditt antagningsresultat av läroanstalten. Du får samtidigt veta om du inte fick en studieplats och information om hur du kan söka till eventuella lediga studieplatser.

Hur tar jag emot studieplatsen?

Om du har gett din e-postadress i din ansökan, får du i din e-post en länk, med viken du kan ta emot din studieplats. Du kan alternativt ta emot studieplatsen genom att logga in i tjänsten Min Studieinfo. Inloggningen i Min Studieinfo-tjänsten kräver nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt id-kort.

Läroanstalten kan dessutom kräva att du tar emot din studieplats skriftligt eller genom ett personligt besök på läroanstalten. Läs läroanstaltens anvisningar i antagningsbrevet som du får per e-post eller vanlig post. Kom ihåg att ta emot din studieplats i tid.

Om du inte fick studieplats?

Om du inte blev vald till utbildningen får du ett efterhandledningsbrev med ditt poängantal och eventuell placering på reservplats.

Rätt att begära ändring till antagningsbeslutet

Om du är missnöjd med läroanstaltens beslut om antagning, kan du söka ändring till beslutet genom rättelseyrkan hos regionförvaltningsverket. För rättelseyrkan bör du be om ett skriftligt beslut av den läroanstalt, vars antagningsbeslut du vill söka ändring till. Du bör be om beslutet inom 30 dagar från och med det att du har fått antagningsresultatet. Rättelseyrkan bör göras inom 14 dagar från och med det datum då du har fått läroanstaltens beslut. Skicka rättelseyrkan till det regionförvaltningsverk inom vars område läroanstalten finns. Besvär som gäller svenskspråkig utbildning riktas dock till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Du kan söka till lediga studieplatser

Under sommaren ordnar många läroanstalter egna ansökningar till lediga studieplatser, vilka kan fyllas ända fram till terminens början. Läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga platser.

Har du frågor om ansökan?

Om du har frågor om ansökan – om hur du ska fylla i ansökningsblanketten – kan du skicka dina frågor till rådgivningstjänsten vid Utbildningsstyrelsen.