Skip to content

Gemensam ansökan till högskolorna – Ansökningstid 1 inleds 9.1 kl. 8:00 och avslutas 24.1 kl. 15:00.  Se utbildningarna

Driftsavbrott i Studieinfo.fi torsdagen 1.2 fr.o.m. kl. 16.30. Tjänsterna är i bruk igen tisdag morgon 6.2 kl. 08.00.
Driftsavbrottet beror på service- och uppdateringsarbeten som görs i Studieinfo.fi.

 

Ansökan på sommaren till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning

Du kan söka till följande utbildningar med samma ansökningsblankett, till högst tre utbildningar. Mera information om utbildningarnas innehåll och antagningsgrunder kan du läsa i beskrivningarna av utbildningarna.

I ansökan ingår

  • tionde klassen
  • utbildning som handleder för yrkesutbildning – VALMA
  • utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning – LUVA.

Kan jag ännu efter att jag sparat min ansökan ändra eller lägga till ansökningsönskemål?

  • Efter att du har skickat din ansökan får du en bekräftelse över att ansökan har skickats till den e-postadress som du har angett i din ansökan. Meddelandet innehåller dessutom en e-postlänk med vilken du under ansökningstiden kan lägga till, ta bort ansökningsönskemål och ändra ordningen för ansökningsönskemålen. Några andra ändringar kan du inte göra via länken.
  • Om du har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort, kan du alternativt logga in i Studieinfo.fi och under ansökningstiden göra ändringarna i ansökningsönskemålen via tjänsten Min Studieinfo. I tjänsten kan du också bearbeta svar på eventuella tilläggsfrågor som hör till ansökningsönskemålen, uppdatera dina kontaktuppgifter, se ditt antagningsresultat och ta emot studieplatsen. Läs mera om Min Studieinfo-tjänst.
  • Du kan inte ändra dina ansökningsönskemål efter att ansökningstiden har gått ut.

Antagningsresultatet i augusti

Läroanstalterna meddelar de sökande om antagningsresultatet tidigast 3.8.2018.

Mottagande av studieplatsen

Ta emot studieplatsen enligt läroanstaltens anvisningar och anmäl dig till läroanstalten senast 17.8.2018.

Har du frågor om ansökan?

Om du har frågor om ansökan kan du vända dig till Studieinfos ansökningstjänst.

Telefonservice:

  • Telefon: 029 533 1010
  • Öppen tisdag till torsdag 9.30–13
  • Under den sista ansökningsdagen 9.30–15
  • Samtalsavgift enligt lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift

E-post: info@studieinfo.fi