Skip to content

Ansökan till yrkeslärarutbildning

Ansökan till svenskspråkig yrkeslärarutbildning

Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i Vasa ordnar svenskspråkig yrkesinriktad lärarutbildning. Ansökningstiden till yrkeslärarutbildning vid Åbo Akademi är 1–24.3.2017.  Ansökan görs i Studieinfo i en separat ansökan. För att kunna söka till utbildningen bör du ha genomfört grundstudier i pedagogik eller vuxenpedagogik omfattande 20 studiepoäng samt studier på andra stadiet eller högre nivå. 

Mera information om ansökan:

Information om yrkeslärarutbildningen

Anvisningar för sökande

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning

Du kan söka till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning i en gemensam ansökan som pågår 4-26.1.2017. I ansökan ingår

  • finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning
  • finskspråkig speciallärarutbildning
  • finskspråkig studiehandledarutbildning för yrkesutbildning.

Du kan bekanta dig med utbildningarna via länkarna nedan eller använda någon av sökfunktionerna i Studieinfo. Kom ihåg att ändra undervisningsspråket till finska för att få rätt resultat.

finskspråkiga utbildningar

engelskspråkiga utbildningar

Anvisningar för ansökan

Bekanta dig med de finskspråkiga anvisningarna för ansökan.