Skip to content

Yrkespedagogiska lärarhögskolor

Vid en yrkespedagogisk lärarhögskola kan du genomföra

  • Yrkeslärarutbildning (60 studiepoäng, sp)
  • Specialyrkeslärarutbildning (60 sp)
  • Yrkesinriktad studiehandledarutbildning (60 sp).

Svenskspråkig yrkeslärarutbildning

Pedagogiska studier för lärare omfattande 60 studiepoäng (sp), med inriktning på yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och det fria bildningsarbetet erbjuds som deltids-/flerformsstudier. Utbildningen ordnas vid Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa.

Ansökan

Om du vill söka till den svenskspråkiga yrkeslärarutbildningen gör du det via Studieinfo. Ansökningsblanketten öppnas då ansökningstiden inleds. Ansökningstiden är 1–19.3.2021.

För att kunna söka till utbildningen bör du ha genomfört 20 studiepoängs grundstudier i pedagogik eller vuxenpedagogik samt studier på andra stadiet eller högre nivå.

Mer information

Information om yrkeslärarutbildningen, antagning och ansökan på Åbo Akademis webbplats

Finskspråkig yrkeslärarutbildning

Till den finskspråkiga yrkespedagogiska lärarutbildningen görs ansökan i en samordnad ansökan i Opintopolku.fi. Ansökningstiden är 5–21.1.2021Läs mera i Opintopolku.fi

Följande fem yrkespedagogiska lärarhögskolor ger utbildning på finska: