Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Det kan uppkomma störningar idag den 17.8. i bläddrandet av gamla Studieinfos utbildningsutbud. Vi beklagar detta.

Yrkespedagogiska lärarhögskolor

Vid en yrkespedagogisk lärarhögskola kan du genomföra

  • Yrkeslärarutbildning (60 studiepoäng, sp)
  • Specialyrkeslärarutbildning (60 sp)
  • Yrkesinriktad studiehandledarutbildning (60 sp).

Svenskspråkig yrkeslärarutbildning

Pedagogiska studier för lärare omfattande 60 studiepoäng (sp), med inriktning på yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och det fria bildningsarbetet erbjuds som deltids-/flerformsstudier. Utbildningen ordnas vid Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa.

Ansökan

Om du vill söka till den svenskspråkiga yrkeslärarutbildningen gör du det via Studieinfo. Ansökningsblanketten öppnas då ansökningstiden inleds. Ansökningstiden är 1–19.3.2021.

För att kunna söka till utbildningen bör du ha genomfört 20 studiepoängs grundstudier i pedagogik eller vuxenpedagogik samt studier på andra stadiet eller högre nivå.

Mer information

Information om yrkeslärarutbildningen, antagning och ansökan på Åbo Akademis webbplats

Finskspråkig yrkeslärarutbildning

Till den finskspråkiga yrkespedagogiska lärarutbildningen görs ansökan i en samordnad ansökan i Opintopolku.fi. Ansökningstiden är 4–20.1.2022. Läs mera i Opintopolku.fi.

Följande fem yrkespedagogiska lärarhögskolor ger utbildning på finska:

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Ammatillinen opettajakorkeakoulu
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu (HAAGA-HELIA), Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK), Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Ammatillinen opettajakorkeakoulu