Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Utbildningsutbudet i högskolornas första gemensamma ansökan på våren 2022 har publicerats i nya Studieinfo. I vårens första gemensamma ansökan ingår högskolornas utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Bekanta dig med utbildningsutbudet och läs mer om ansökan.

I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Yrkespedagogiska lärarhögskolor

Vid en yrkespedagogisk lärarhögskola kan du genomföra

  • Yrkeslärarutbildning (60 studiepoäng, sp)
  • Specialyrkeslärarutbildning (60 sp)
  • Yrkesinriktad studiehandledarutbildning (60 sp).

Svenskspråkig yrkeslärarutbildning

Pedagogiska studier för lärare omfattande 60 studiepoäng (sp), med inriktning på yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och det fria bildningsarbetet erbjuds som deltids-/flerformsstudier. Utbildningen ordnas vid Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa.

Ansökan

Om du vill söka till den svenskspråkiga yrkeslärarutbildningen gör du det via Studieinfo. Ansökningsblanketten öppnas då ansökningstiden inleds. Ansökningstiden är 1–19.3.2021.

För att kunna söka till utbildningen bör du ha genomfört 20 studiepoängs grundstudier i pedagogik eller vuxenpedagogik samt studier på andra stadiet eller högre nivå.

Mer information

Information om yrkeslärarutbildningen, antagning och ansökan på Åbo Akademis webbplats

Finskspråkig yrkeslärarutbildning

Till den finskspråkiga yrkespedagogiska lärarutbildningen görs ansökan i en samordnad ansökan i Opintopolku.fi. Ansökningstiden är 5–21.1.2021Läs mera i Opintopolku.fi

Följande fem yrkespedagogiska lärarhögskolor ger utbildning på finska: