Skip to content

Yrkespedagogiska lärarhögskolor

Vid en yrkespedagogisk lärarhögskola kan du genomföra

  • Yrkeslärarutbildning (60 studiepoäng, sp)
  • Specialyrkeslärarutbildning (60 sp)
  • Yrkesinriktad studiehandledarutbildning (60 sp).

Svenskspråkig yrkeslärarutbildning

Pedagogiska studier för lärare omfattande 60 studiepoäng (sp), med inriktning på yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och det fria bildningsarbetet erbjuds som deltids-/flerformsstudier. Utbildningen ordnas vid Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa.  Ansökan görs i Studieinfo i januari. För att kunna söka till utbildningen bör sökanden ha genomfört 20 studiepoängs grundstudier i pedagogik eller vuxenpedagogik samt studier på andra stadiet eller högre nivå.

Mera information:

Information om yrkeslärarutbildningen

Läs mera om ansökan till yrkeslärarutbildningen

Finskspråkig yrkeslärarutbildning

Till den finskspråkiga yrkespedagogiska lärarutbildningen görs ansökan i en samordnad ansökan i Opintopolku.fi. Ansökningstiden är 5.–21.1.2021Läs mera i Opintopolku.fi

Det finns fem finskspråkiga yrkespedagogiska lärarhögskolor som verkar i samband med yrkeshögskolor: