Skip to content

Antagningsresultaten i ansökningarna efter grundläggande utbildningar är klara.
Läs mer om antagningsresultat och mottagande av studieplats

Telefontjänsten är öppen 14.6-24.6 mån-fre kl. 9.30-13. Läs mera om rådgivningstjänsten.

Resultaten i högskolornas första gemensamma ansökan har publicerats. Om du har blivit erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast 16.7.2021 före kl. 15.
Du kan bli antagen från reservplats fram till 2.8.
Kom ihåg att du endast kan ta emot en studieplats i utbildning som börjar inom samma termin.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till nya betaStudieinfo.fi.

Yrkeshögskolornas ansökningsservice

Högskolorna uppdaterar själva uppgifterna om sina ansökningsservice i Studieinfo. Du kan kontrollera att uppgifterna är riktiga av högskolan.

Centria-ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Talonpojankatu 2, 67100 KOKKOLA
 • Postadress: Talonpojankatu 2, 67100 KOKKOLA
 • Telefon: 044 725 0081
 • hakijapalvelut@centria.fi
 • http://www.centria.fi

Diakonia-ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Kyläsaarenkuja 2, 00580 HELSINGFORS
 • Postadress: PL 12, 00511 HELSINGFORS
 • Telefon: 0400 725 384
 • hakijapalvelut@diak.fi
 • http://www.diak.fi

Haaga-Helia yrkeshögskola

 • Besöksadress: Ratapihantie 13, 00520 HELSINKI
 • Postadress: Ratapihantie 13, 00520 HELSINKI
 • Telefon: +358 400 230409
 • hakijapalvelut@haaga-helia.fi
 • http://www.haaga-helia.fi

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Visamäentie 35 A, 13100 HÄMEENLINNA
 • Postadress: PL 225, 13101 HÄMEENLINNA
 • Telefon: 03 646 4501
 • hakijapalvelut@hamk.fi
 • http://www.hamk.fi

Högskolan på Åland

 • Besöksadress: Neptunigatan 17, 22100 MARIEHAMN
 • Postadress: PB 1010, 22111 MARIEHAMN
 • Telefon: 018 537 000
 • info@ha.ax
 • http://www.ha.ax/ansokan

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Paraatikenttä 7, 45100 KOUVOLA
 • Postadress: Paraatikenttä 7, 45100 KOUVOLA
 • Telefon: 044 702 8891
 • hakijapalvelut@xamk.fi
 • http://www.xamk.fi

Kajaanin ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Ketunpolku 1, 87100 KAJAANI
 • Postadress: Ketunpolku 1, 87100 KAJAANI
 • Telefon: +358447101648
 • hakijapalvelut@kamk.fi
 • http://www.kamk.fi

Karelia-ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Tikkarinne 9, 80200 JOENSUU
 • Postadress: Tikkarinne 9, 80200 JOENSUU
 • Telefon: +358 50 408 8429
 • hakijapalvelut@karelia.fi
 • http://www.karelia.fi

LAB-ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Mukkulankatu 19 Lahti / Yliopistonkatu 34 Lappeenranta, 53850 LAPPEENRANTA
 • Postadress: Mukkulankatu 19, 15210 Lahti / Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta, 15210 LAHTI
 • Telefon: 0447081385 0447081386 0404809970
 • hakijapalvelut@lab.fi
 • http://lab.fi

Lapin ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Jokiväylä 11, 96300 ROVANIEMI
 • Postadress: Jokiväylä 11, 96300 ROVANIEMI
 • Telefon: 0400 830036 040 5118659
 • hakijapalvelut@lapinamk.fi
 • http://www.lapinamk.fi

Laurea-ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: https://www.metropolia.fi/haku/yhteystiedot/, 00079 METROPOLIA
 • Postadress: https://www.metropolia.fi/haku/yhteystiedot/, 00079 METROPOLIA
 • Telefon: 040 712 5100
 • hakijapalvelut@metropolia.fi
 • http://www.metropolia.fi/haku

Oulun ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Yliopistokatu 9, 90570 OULU
 • Postadress: PL 405, 90101 OULU
 • Telefon: 029 448 9002
 • hakijapalvelut@oamk.fi
 • http://www.oamk.fi

Poliisiammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Vaajakatu 2, 33720 TAMPERE
 • Postadress: PL 123, 33721 TAMPERE
 • Telefon: 0295 418 301
 • valinnat.polamk@poliisi.fi
 • http://www.polamk.fi

Satakunnan ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Satakunnankatu 23, 28130 PORI
 • Postadress: Satakunnankatu 23, 28130 PORI
 • Telefon: 02 623 4801
 • hakijapalvelut@samk.fi
 • http://samk.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Microkatu 1 (B-osa,1. krs),
 • Postadress: PL 6, 70201 KUOPIO
 • Telefon: 044 785 7002
 • hakijapalvelut@savonia.fi
 • http://www.savonia.fi

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Kampusranta 11, Frami F 2. krs, 60320 SEINÄJOKI
 • Postadress: PL 412, 60101 SEINÄJOKI
 • Telefon: 020 124 5501
 • hakijapalvelut@seamk.fi
 • http://www.seamk.fi/haku

Tampereen ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: TAMK, Hakijapalvelut, Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE
 • Postadress: TAMK Hakijapalvelut, Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE
 • Telefon: 02 9452 0444
 • hakijapalvelut.tamk@tuni.fi
 • http://www.tuni.fi

Turun ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Wolffintie 30, 65200 VAASA, 65200 VAASA
 • Postadress: Wolffintie 30, 65200 VAASA, 65200 VAASA
 • Telefon: 020 693 323
 • hakijapalvelut@vamk.fi
 • http://www.vamk.fi

Yrkeshögskolan Arcada

Yrkeshögskolan Novia