Skip to content

Alla resultat i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. Antagning från reservplats har slutat.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser under sommaren.

I gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning eller i övriga samordnade ansökningar efter grundläggande utbildning kan du få en reservplats fram till 20.8. Du kan också söka till lediga platser, läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga studieplatser.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till högskolornas utbildningsutbud i nya betaStudieinfo.fi.

Flerformstudier: YH-examen flexibelt vid sidan av arbetet

En yrkeshögskoleexamen som genomförs som flerformsstudier kan passa dig som redan är i arbetslivet och inte kan delta i traditionell heltidsundervisning. Du kan komplettera din tidigare utbildning och arbetserfarenhet. Efter att du avlagt yh-examen får du behörighet för tjänster som kräver högskoleexamen.

Det finns två sätt att avlägga en yrkeshögskoleexamen:

  • Du kan komplettera en tidigare institutexamen eller en examen inom yrkesutbildning på högre nivå till en yh-examen på 1-2,5 år. Du kan exempelvis fortsätta från merkonom till tradenom.
  • Du kan på 3,5–4,5 år studera för ett nytt yrke inom utbildning som leder till examen.

Examen omfattar 210–270 studiepoäng.

I studierna ingår:

  • grundstudier
  • yrkesstudier
  • fritt valbara studier
  • arbetspraktik
  • ett lärdomsprov.

Tidigare studier kan ersätta en del av examen. Du gör tillsammans med läraren upp en individuell studieplan.

Ansökan och inträdeskrav

Du söker i gemensam ansökan till studier vid en yrkeshögskola. Gemensam ansökan ordnas på våren och på hösten. Till Polisyrkeshögskolan och Högskolan på Åland söker man inte via gemensam ansökan.

Utbildningar som genomförs som flerformsstudier har varierande inträdeskrav. Allmän ansökningsbehörighet ger gymnasium eller yrkesinriktad examen. Yrkeshögskolorna kan dessutom kräva en viss examen för vissa utbildningar, exempelvis avlagd merkonom- eller närvårdarexamen.

Du får tilläggspoäng för arbetserfarenhet inom den egna branschen.