Skip to content

OBS! Ansökningstiderna i gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt i övriga samordnade ansökningssystem efter grundskolan fortsätter
fram till 7.4.2021 kl. 15. 

Se utbildningar i gemensam ansökan
Se utbildningar i ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd
Se utbildningar i ansökan till handledande utbildningar

Frågor om ansökan till info@studieinfo.fi

 

 

Högskolorna publicerar resultat från vårens första gemensamma ansökan under vårens gång.
Alla resultat publiceras senast 4.6.2021.
Du kan följa med antagningsprocessen i Min Studieinfo under Ansökningar och mottagande av studieplats.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Flerformstudier: YH-examen flexibelt vid sidan av arbetet

En yrkeshögskoleexamen som genomförs som flerformsstudier kan passa dig som redan är i arbetslivet och inte kan delta i traditionell heltidsundervisning. Du kan komplettera din tidigare utbildning och arbetserfarenhet. Efter att du avlagt yh-examen får du behörighet för tjänster som kräver högskoleexamen.

Det finns två sätt att avlägga en yrkeshögskoleexamen:

  • Du kan komplettera en tidigare institutexamen eller en examen inom yrkesutbildning på högre nivå till en yh-examen på 1-2,5 år. Du kan exempelvis fortsätta från merkonom till tradenom.
  • Du kan på 3,5–4,5 år studera för ett nytt yrke inom utbildning som leder till examen.

Examen omfattar 210–270 studiepoäng.

I studierna ingår:

  • grundstudier
  • yrkesstudier
  • fritt valbara studier
  • arbetspraktik
  • ett lärdomsprov.

Tidigare studier kan ersätta en del av examen. Du gör tillsammans med läraren upp en individuell studieplan.

Ansökan och inträdeskrav

Du söker i gemensam ansökan till studier vid en yrkeshögskola. Gemensam ansökan ordnas på våren och på hösten. Till Polisyrkeshögskolan och Högskolan på Åland söker man inte via gemensam ansökan.

Utbildningar som genomförs som flerformsstudier har varierande inträdeskrav. Allmän ansökningsbehörighet ger gymnasium eller yrkesinriktad examen. Yrkeshögskolorna kan dessutom kräva en viss examen för vissa utbildningar, exempelvis avlagd merkonom- eller närvårdarexamen.

Du får tilläggspoäng för arbetserfarenhet inom den egna branschen.