Skip to content

Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan (tionde klassen, VALMA) 19.5-21.7.2020. Se utbildningarna 

 

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga studieplatser från sluten av juni till mitten av augusti.  Se utbildningar och ansökningstider i tilläggsansökningar.

Kom ihåg att ta emot studieplatsen i god tid. 
Första gemensamma ansökan: ta emot studieplatsen senast 17.7 kl 15.
Andra gemensamma ansökan: ta emot studieplatsen senast 22.7 kl 15.
Se anvisningar gällande mottagande av studieplats och reservplatser. 
Se vanliga frågor om mottagande av studieplats. 

Flerformstudier: YH-examen flexibelt vid sidan av arbetet

En yrkeshögskoleexamen som genomförs som flerformsstudier kan passa dig som redan är i arbetslivet och inte kan delta i traditionell heltidsundervisning. Du kan komplettera din tidigare utbildning och arbetserfarenhet. Efter att du avlagt yh-examen får du behörighet för tjänster som kräver högskoleexamen.

Det finns två sätt att avlägga en yrkeshögskoleexamen:

  • Du kan komplettera en tidigare institutexamen eller en examen inom yrkesutbildning på högre nivå till en yh-examen på 1-2,5 år. Du kan exempelvis fortsätta från merkonom till tradenom.
  • Du kan på 3,5–4,5 år studera för ett nytt yrke inom utbildning som leder till examen.

Examen omfattar 210–270 studiepoäng.

I studierna ingår:

  • grundstudier
  • yrkesstudier
  • fritt valbara studier
  • arbetspraktik
  • ett lärdomsprov.

Tidigare studier kan ersätta en del av examen. Du gör tillsammans med läraren upp en individuell studieplan.

Ansökan och inträdeskrav

Du söker i gemensam ansökan till studier vid en yrkeshögskola. Gemensam ansökan ordnas på våren och på hösten. Till Polisyrkeshögskolan och Ålands högskola söker man inte via gemensam ansökan.

Utbildningar som genomförs som flerformsstudier har varierande inträdeskrav. Allmän ansökningsbehörighet ger gymnasium eller yrkesinriktad examen. Yrkeshögskolorna kan dessutom kräva en viss examen för vissa utbildningar, exempelvis avlagd merkonom- eller närvårdarexamen.

Du får tilläggspoäng för arbetserfarenhet inom den egna branschen.