Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Utbildningsutbudet i högskolornas första gemensamma ansökan på våren 2022 har publicerats i nya Studieinfo. I vårens första gemensamma ansökan ingår högskolornas utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Bekanta dig med utbildningsutbudet och läs mer om ansökan.

I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Flerformstudier: YH-examen flexibelt vid sidan av arbetet

En yrkeshögskoleexamen som genomförs som flerformsstudier kan passa dig som redan är i arbetslivet och inte kan delta i traditionell heltidsundervisning. Du kan komplettera din tidigare utbildning och arbetserfarenhet. Efter att du avlagt yh-examen får du behörighet för tjänster som kräver högskoleexamen.

Det finns två sätt att avlägga en yrkeshögskoleexamen:

  • Du kan komplettera en tidigare institutexamen eller en examen inom yrkesutbildning på högre nivå till en yh-examen på 1-2,5 år. Du kan exempelvis fortsätta från merkonom till tradenom.
  • Du kan på 3,5–4,5 år studera för ett nytt yrke inom utbildning som leder till examen.

Examen omfattar 210–270 studiepoäng.

I studierna ingår:

  • grundstudier
  • yrkesstudier
  • fritt valbara studier
  • arbetspraktik
  • ett lärdomsprov.

Tidigare studier kan ersätta en del av examen. Du gör tillsammans med läraren upp en individuell studieplan.

Ansökan och inträdeskrav

Du söker i gemensam ansökan till studier vid en yrkeshögskola. Gemensam ansökan ordnas på våren och på hösten. Till Polisyrkeshögskolan och Högskolan på Åland söker man inte via gemensam ansökan.

Utbildningar som genomförs som flerformsstudier har varierande inträdeskrav. Allmän ansökningsbehörighet ger gymnasium eller yrkesinriktad examen. Yrkeshögskolorna kan dessutom kräva en viss examen för vissa utbildningar, exempelvis avlagd merkonom- eller närvårdarexamen.

Du får tilläggspoäng för arbetserfarenhet inom den egna branschen.