Skip to content

Den första gemensamma ansökan till högskolor 8.1 kl. 8 – 22.1 kl. 15. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk  och utbildningar vid Konstuniversitet. Se utbildningarna.

 

Ansökan till  finskspråkig yrkeslärarutbildning 2.1.2020 kl. 08:00 – 23.1.2020 kl. 15:00. Ansökan till svenskspråkig yrkeslärarutbildning 2.3-20.3.2020.
Läs mera om ansökan till yrkeslärarutbildningen.

Teknik, industri och byggande vid yrkeshögskola

Kolme miestä asentaa sähköauton laitteita paikalleen.

Den tekniska branschen erbjuder intressanta arbetsmöjligheter både för män och kvinnor. Branschen lämpar sig för dem som vill vara med och utveckla olika tekniska lösningar för framtiden.

Du får bekanta dig med arbetslivet redan under studierna, eftersom inlärningen sker förutom genom teoretiska studier också till stor del i olika projekt som beställs av arbetslivet.

Som studerande inom teknik kan du delta i bland annat

 • utveckling av mobila tillämpningar
 • planering av husmodeller
 • konstruktion av motorcyklar.

De arbetslivsrelaterade projekten kan dessutom ge dig en chans till nätverksbildande med kommande arbetsgivare.

Studier inom det tekniska området ger dig förutsättningar att fungera inom

 • produktion
 • planering
 • utveckling
 • expertuppgifter
 • företagsledning.

Ingenjörskunnande behövs också i försäljning och marknadsföring av apparater, program, produktionssystem och byggnadsprojekt. Ingenjörer kan också fungera som utbildare, inom upphandling eller i företagsadministrativa uppgifter. Det är till fördel inom branschen att ha mångsidiga kunskaper.

I framtiden ligger tyngdpunkten inom tekniken framför allt på hållbar utveckling, stävjandet av klimatförändringen och miljöbelastningen, utvecklandet av hälsovården och ett ökat välmåendet för den åldrande befolkningen.

Samarbetet mellan olika branscher och utnyttjandet av internationella möjligheter hör till både ingenjörens, laboratorieanalytikerns och byggmästarens vardag. Internationaliseringen märks också i utbildningen, i och med att utbildning också ordnas på engelska.

Ansökningstiden till den engelskspråkiga utbildningen infaller årligen redan i januari-februari. Bekanta dig på förhand med de olika yrkeshögskolornas utbildningar.

Inom teknik och kommunikation kan du avlägga yrkeshögskoleexamen i teknik eller sjöfart.

Examensbenämningar inom teknik

 • ingenjör (YH), 240 studiepoäng, 4 år
 • laboratorieanalytiker (YH), 210 studiepoäng, 3,5 år
 • byggnadsmästare (YH), 210 studiepoäng, 3,5 år

Om du avlagt examen inom den engelskspråkiga ingenjörsutbildningen har du rätt att använda benämningen Bachelor of Engineering (BEng). Examensbenämningen för dem som utexaminerats från utbildning för sjöfart är sjökapten (YH) eller ingenjör (YH), 270 studiepoäng, tid för avläggande 4,5 år

Högre yrkeshögskoleexamen

Efter avlagd examen från teknikbranschen och tre års arbetserfarenhet är det möjligt att avlägga en högre yrkeshögskoleexamen som omfattar 60 studiepoäng. Examensbenämningen för de utexaminerade är ingenjör (högre YH) och sjökapten (högre YH). Examensbenämningen för de som avlägger en engelskspråkig byggingenjörsexamen är Master of Engineering (MEng).