Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och testa demoblanketten!

Teknik, industri och byggande vid yrkeshögskola

""

Den tekniska branschen erbjuder intressanta arbetsmöjligheter både för män och kvinnor. Branschen lämpar sig för dem som vill vara med och utveckla olika tekniska lösningar för framtiden.

Du får bekanta dig med arbetslivet redan under studierna, eftersom inlärningen sker förutom genom teoretiska studier också till stor del i olika projekt som beställs av arbetslivet.

Som studerande inom teknik kan du delta i bland annat

 • utveckling av mobila tillämpningar
 • planering av husmodeller
 • konstruktion av motorcyklar.

De arbetslivsrelaterade projekten kan dessutom ge dig en chans till nätverksbildande med kommande arbetsgivare.

Studier inom det tekniska området ger dig förutsättningar att fungera inom

 • produktion
 • planering
 • utveckling
 • expertuppgifter
 • företagsledning.

Ingenjörskunnande behövs också i försäljning och marknadsföring av apparater, program, produktionssystem och byggnadsprojekt. Ingenjörer kan också fungera som utbildare, inom upphandling eller i företagsadministrativa uppgifter. Det är till fördel inom branschen att ha mångsidiga kunskaper.

I framtiden ligger tyngdpunkten inom tekniken framför allt på hållbar utveckling, stävjandet av klimatförändringen och miljöbelastningen, utvecklandet av hälsovården och ett ökat välmåendet för den åldrande befolkningen.

Samarbetet mellan olika branscher och utnyttjandet av internationella möjligheter hör till både ingenjörens, laboratorieanalytikerns och byggmästarens vardag. Internationaliseringen märks också i utbildningen, i och med att utbildning också ordnas på engelska.

Ansökningstiden till den engelskspråkiga utbildningen infaller årligen redan i januari-februari. Bekanta dig på förhand med de olika yrkeshögskolornas utbildningar.

Inom teknik och kommunikation kan du avlägga yrkeshögskoleexamen i teknik eller sjöfart.

Examensbenämningar inom teknik

 • ingenjör (YH), 240 studiepoäng, 4 år
 • laboratorieanalytiker (YH), 210 studiepoäng, 3,5 år
 • byggnadsmästare (YH), 210 studiepoäng, 3,5 år

Om du avlagt examen inom den engelskspråkiga ingenjörsutbildningen har du rätt att använda benämningen Bachelor of Engineering (BEng). Examensbenämningen för dem som utexaminerats från utbildning för sjöfart är sjökapten (YH) eller ingenjör (YH), 270 studiepoäng, tid för avläggande 4,5 år

Högre yrkeshögskoleexamen

Du kan söka till studier för en högre YH-examen om du har:

 • en lämplig yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen
 • minst två års arbetserfarenhet inom branschen efter att du avlagt en examen som nämns i föregående punkt. Som motsvarande område avses både det område som du söker till och det område som du har examen inom. Yrkeshögskolan kan dessutom godkänna arbetserfarenhet som inhämtats efter avlagd institutexamen eller examen inom yrkesutbildning på högre nivå (vilket område som helst), dvs. arbetserfarenhet som skaffats före högskoleexamen. Dessutom krävs minst två års arbetserfarenhet inom motsvarande område.

Examensbenämningen för de utexaminerade är ingenjör (högre YH) och sjökapten (högre YH). Examensbenämningen för de som avlägger en engelskspråkig byggingenjörsexamen är Master of Engineering (MEng).