Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och testa demoblanketten!

Lant- och skogsbruk vid yrkeshögskola

""

Studier för yrkeshögskoleexamen inom lant- och skogsbruk (240 studiepoäng) kan du genomföra inom följande utbildningar:

 • landsbygdsnäringar
 • hästhushållning
 • skogsbruk
 • trädgårdsskötsel
 • byggd miljö (landskapsplanering)
 • hållbar utveckling.

Examensbenämningar är:

 • agrolog (YH)
 • hortonom (YH)
 • skogsbruksingenjör (YH)
 • miljöplanerare (YH).

Studiernas innehåll, inriktningar och genomförande varierar enligt yrkeshögskola. Bekanta dig med de olika yrkeshögskolornas utbud innan du söker till utbildning.

Du kan genomföra studier inom lant- och skogsbruk på finska, svenska och engelska. Ansökan till den engelskspråkiga utbildningen ska göras redan i januari-februari.

Arbetsfältet

Från utbildningar inom naturbruk och miljöområdet utexamineras experter i jord- och skogsbruk, trädgårds-, grön- och miljönäringar samt landskapsplanering. Arbetsuppgifterna anknyter till hållbar utveckling och bruk av naturresurser. De utexaminerade är sysselsatta som företagare och experter bland annat inom näringslivet, olika rådgivningstjänster, förvaltning, forsknings- och utvecklingsprojekt samt i yrkesläroanstalter.

Agrologer kan fungera bland annat inom:

 • sakkunniguppgifter
 • landsbygdsföretagaruppgifter
 • projektverksamhet
 • lantbrukshandel
 • utbildning
 • finansierings och försäkringsverksamhet
 • gårdsförvaltning.

Skogsbruksingenjörer är sysselsatta exempelvis som:

 • skogsbruksrådgivare
 • skogsbrukssakkunniga
 • inköpsförmän
 • virkesdrivningsförmän
 • skogsplanerare
 • skogsserviceproducenter.

En hortonom kan fungera inom trädgårdsskötsel som:

 • produktionschef
 • försäljningschef
 • odlingschef
 • trädgårdsföretagare
 • ansvarig trädgårdsmästare
 • produktgruppschef
 • växtinspektör
 • försäljare
 • rådgivare.

eller inom byggd miljö eller landskapsplanering som:

 • grönområdesplanerare
 • landskapsplanerare
 • byggnadshortonom
 • grönenhetschef
 • beställningschef
 • parkchef
 • stadsträdgårdsmästare
 • församlingsträdgårdsmästare
 • grönområdesbyggare
 • företagare inom grönområde.

En miljöplanerare kan fungera bland annat som:

 • projektchef och -arbetare
 • miljöföretagare
 • miljöplanerare och miljöinspektörer
 • produktchef
 • kommunikationschef.

Vad består studierna av?

Utbildningens innehåll varierar enligt yrkeshögskola. Gemensamma studier för alla utbildningar är naturresurser och resursernas hållbara användning, företagsverksamhet, arbetsgemenskap och internationalism. Som studerande genomför du grund- och yrkesstudier, fritt valbara studier, praktik och examensarbete.

Du genomför studierna i samarbete med aktörer från yrkeslivet. Det innebär att du redan under studietiden kan skapa nätverk inom branschen.

Du kan avlägga en del av studierna vid samarbetsskolor utomlands. Under praktiken fördjupar du din yrkeskompetens, företagskunskapen och din individuella utveckling. I examensarbetet fördjupar du ytterligare ditt kunnande och kan tillämpa de färdigheter du inhämtat under studietiden.

Högre yrkeshögskoleexamen

Du kan söka till studier för en högre YH-examen om du har:

 • en lämplig yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen
 • minst två års arbetserfarenhet inom branschen efter att du avlagt en examen som nämns i föregående punkt. Som motsvarande område avses både det område som du söker till och det område som du har examen inom. Yrkeshögskolan kan dessutom godkänna arbetserfarenhet som inhämtats efter avlagd institutexamen eller examen inom yrkesutbildning på högre nivå (vilket område som helst), dvs. arbetserfarenhet som skaffats före högskoleexamen. Dessutom krävs minst två års arbetserfarenhet inom motsvarande område.

Om du avläggen högre yrkeshögskoleexamen inom naturbruk och miljöområdet (60 studiepoäng) får du färdigheter för krävande förmans-, utvecklings- och expertuppgifter inom branschen. I utbildningsprogrammet för landsbygdsutveckling används följande examensbenämningar:

 • agrolog (högre YH)
 • hortonom (högre YH)
 • skogsbruksingenjör (högre YH)
 • miljöplanerare (högre YH).