Skip to content

Telefontjänsten för ansökan till yrkes- och gymnasieutbildningen är stängd 30.8–4.11.2019. Tjänsten är öppen från och med 5.11.2019 kl. 9–11 tis-tor. Läs mera om rådgivningstjänsterna

Lant- och skogsbruk vid yrkeshögskola

Kesäinen pelto ja taustalla punaisia maalaistaloja

Studier för yrkeshögskoleexamen inom lant- och skogsbruk (240 studiepoäng) kan du genomföra inom följande utbildningar:

 • landsbygdsnäringar
 • hästhushållning
 • skogsbruk
 • trädgårdsskötsel
 • byggd miljö (landskapsplanering)
 • hållbar utveckling.

Examensbenämningar är:

 • agrolog (YH)
 • hortonom (YH)
 • skogsbruksingenjör (YH)
 • miljöplanerare (YH).

Studiernas innehåll, inriktningar och genomförande varierar enligt yrkeshögskola. Bekanta dig med de olika yrkeshögskolornas utbud innan du söker till utbildning.

Du kan genomföra studier inom lant- och skogsbruk på finska, svenska och engelska. Ansökan till den engelskspråkiga utbildningen ska göras redan i januari-februari.

Arbetsfältet

Från utbildningar inom naturbruk och miljöområdet utexamineras experter i jord- och skogsbruk, trädgårds-, grön- och miljönäringar samt landskapsplanering. Arbetsuppgifterna anknyter till hållbar utveckling och bruk av naturresurser. De utexaminerade är sysselsatta som företagare och experter bland annat inom näringslivet, olika rådgivningstjänster, förvaltning, forsknings- och utvecklingsprojekt samt i yrkesläroanstalter.

Agrologer kan fungera bland annat inom:

 • sakkunniguppgifter
 • landsbygdsföretagaruppgifter
 • projektverksamhet
 • lantbrukshandel
 • utbildning
 • finansierings och försäkringsverksamhet
 • gårdsförvaltning.

Skogsbruksingenjörer är sysselsatta exempelvis som:

 • skogsbruksrådgivare
 • skogsbrukssakkunniga
 • inköpsförmän
 • virkesdrivningsförmän
 • skogsplanerare
 • skogsserviceproducenter.

En hortonom kan fungera inom trädgårdsskötsel som:

 • produktionschef
 • försäljningschef
 • odlingschef
 • trädgårdsföretagare
 • ansvarig trädgårdsmästare
 • produktgruppschef
 • växtinspektör
 • försäljare
 • rådgivare.

eller inom byggd miljö eller landskapsplanering som:

 • grönområdesplanerare
 • landskapsplanerare
 • byggnadshortonom
 • grönenhetschef
 • beställningschef
 • parkchef
 • stadsträdgårdsmästare
 • församlingsträdgårdsmästare
 • grönområdesbyggare
 • företagare inom grönområde.

En miljöplanerare kan fungera bland annat som:

 • projektchef och -arbetare
 • miljöföretagare
 • miljöplanerare och miljöinspektörer
 • produktchef
 • kommunikationschef.

Vad består studierna av?

Utbildningens innehåll varierar enligt yrkeshögskola. Gemensamma studier för alla utbildningar är naturresurser och resursernas hållbara användning, företagsverksamhet, arbetsgemenskap och internationalism. Som studerande genomför du grund- och yrkesstudier, fritt valbara studier, praktik och examensarbete.

Du genomför studierna i samarbete med aktörer från yrkeslivet. Det innebär att du redan under studietiden kan skapa nätverk inom branschen.

Du kan avlägga en del av studierna vid samarbetsskolor utomlands. Under praktiken fördjupar du din yrkeskompetens, företagskunskapen och din individuella utveckling. I examensarbetet fördjupar du ytterligare ditt kunnande och kan tillämpa de färdigheter du inhämtat under studietiden.

Högre yrkeshögskoleexamen

Om du avläggen högre yrkeshögskoleexamen inom naturbruk och miljöområdet (60 studiepoäng) får du färdigheter för krävande förmans-, utvecklings- och expertuppgifter inom branschen. I utbildningsprogrammet för landsbygdsutveckling används följande examensbenämningar:

 • agrolog (högre YH)
 • hortonom (högre YH)
 • skogsbruksingenjör (högre YH)
 • miljöplanerare (högre YH).