Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och testa demoblanketten!

Konstnärliga områden och kultur vid yrkeshögskola

""

Inom de konstnärliga områdena och kultur kan du avlägga yrkeshögskoleexamen inom kultur och företagsekonomi. Konstnärliga områden och kultur täcker nästan all utbildning inom de kreativa branscherna. Utbildningsområdet omfattar musik, scenkonst, bildkonst, formgivning, media och kommunikation.

Till de konstnärliga områdena och kultur hör också konserverings- och restaureringsutbildningen, kulturproduktionsutbildningen och utbildningen inom handledningsverksamhet samt utbildningen inom beklädnadsbranschen.

Bildkonst, konservering, restaurering, kulturproduktion och beklädnadsbranschen

Till det konstnärliga området och kultur hör också utbildningarna inom bildkonst, fotografering, konservering, restaurering, kulturproduktion och beklädnadsbranschen.

Formgivning

Inom formgivning kan du inrikta dig på bland annat:

 • industriell formgivning
 • inredningsarkitektur och möbelformgivning
 • textil- och beklädnadsdesign
 • konstindustriell design, t.ex. smyckesdesign.

Mediebranschen

Inom mediebranschen kan du studera t.ex.

 • film och television
 • journalism
 • animation
 • spel-, av- och internetproduktion
 • förlagsverksamhet
 • reklambranschen
 • företags- och samfundskommunikation.

Scenkonst och musik

Inom scenkonst och musik kan du inrikta dig på bland annat:

 • teater- och dockteaterbranschen
 • cirkusbranschen
 • danslärarutbildning
 • pop/jazz-musik, musiker- och musikpedagogutbildning.

Vad består studierna av?

Yrkeshögskoleutbildningen består av grund- och yrkesstudier, fritt valbara studier, praktik samt ett examensarbete. Kulturbranschens utbildningsenheter är ofta förhållandevis små, och varje enhet har en egen profil och karaktär.

Utbildningens utgångspunkt varierar mellan de olika skolorna och är beroende av nationella, internationella och lokala behov. Undervisningens innehåll och form varierar enligt högskolornas pedagogiska målsättningar.

Gemensamma drag för utbildningsenheterna på kulturbranschen är strävan efter utveckling och förbättring av kvaliteten, ständig utvärdering av den egna verksamheten samt mångsidig växelverkan och samarbete med näringslivet och kulturfältet.

Högre yrkeshögskoleexamen

Du kan söka till studier för en högre YH-examen om du har:

 • en lämplig yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen
 • minst två års arbetserfarenhet inom branschen efter att du avlagt en examen som nämns i föregående punkt. Som motsvarande område avses både det område som du söker till och det område som du har examen inom. Yrkeshögskolan kan dessutom godkänna arbetserfarenhet som inhämtats efter avlagd institutexamen eller examen inom yrkesutbildning på högre nivå (vilket område som helst), dvs. arbetserfarenhet som skaffats före högskoleexamen. Dessutom krävs minst två års arbetserfarenhet inom motsvarande område.

Efter att du avlagt högre yrkeshögskoleexamen kan du utföra krävande utvecklings- och expertuppgifter inom arbetslivet. Det tar 1-2 år att avlägga examen. En betydande del av studierna utgörs av ett arbetslivsorienterat slutarbete. En avlagd högre yrkeshögskoleexamen medför samma behörighet för offentliga tjänster som högre högskoleexamen från universitet.