Skip to content

Den första gemensamma ansökan till högskolor 8.1 kl. 8 – 22.1 kl. 15. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk  och utbildningar vid Konstuniversitet. Se utbildningarna.

 

Ansökan till  finskspråkig yrkeslärarutbildning 2.1.2020 kl. 08:00 – 23.1.2020 kl. 15:00. Ansökan till svenskspråkig yrkeslärarutbildning 2.3-20.3.2020.
Läs mera om ansökan till yrkeslärarutbildningen.

Konstnärliga områden och kultur vid yrkeshögskola

Tekstiilisuunnittelija piirtää kaava työpöydän ääressä. Kuva: Olli Häkämies

Inom de konstnärliga områdena och kultur kan du avlägga yrkeshögskoleexamen inom kultur och företagsekonomi. Konstnärliga områden och kultur täcker nästan all utbildning inom de kreativa branscherna. Utbildningsområdet omfattar musik, scenkonst, bildkonst, formgivning, media och kommunikation.

Till de konstnärliga områdena och kultur hör också konserverings- och restaureringsutbildningen, kulturproduktionsutbildningen och utbildningen inom handledningsverksamhet samt utbildningen inom beklädnadsbranschen.

Bildkonst, konservering, restaurering, kulturproduktion och beklädnadsbranschen

Till det konstnärliga området och kultur hör också utbildningarna inom bildkonst, fotografering, konservering, restaurering, kulturproduktion och beklädnadsbranschen.

Formgivning

Inom formgivning kan du inrikta dig på bland annat:

 • industriell formgivning
 • inredningsarkitektur och möbelformgivning
 • textil- och beklädnadsdesign
 • konstindustriell design, t.ex. smyckesdesign.

Mediebranschen

Inom mediebranschen kan du studera t.ex.

 • film och television
 • journalism
 • animation
 • spel-, av- och internetproduktion
 • förlagsverksamhet
 • reklambranschen
 • företags- och samfundskommunikation.

Scenkonst och musik

Inom scenkonst och musik kan du inrikta dig på bland annat:

 • teater- och dockteaterbranschen
 • cirkusbranschen
 • danslärarutbildning
 • pop/jazz-musik, musiker- och musikpedagogutbildning.

Vad består studierna av?

Yrkeshögskoleutbildningen består av grund- och yrkesstudier, fritt valbara studier, praktik samt ett examensarbete. Kulturbranschens utbildningsenheter är ofta förhållandevis små, och varje enhet har en egen profil och karaktär.

Utbildningens utgångspunkt varierar mellan de olika skolorna och är beroende av nationella, internationella och lokala behov. Undervisningens innehåll och form varierar enligt högskolornas pedagogiska målsättningar.

Gemensamma drag för utbildningsenheterna på kulturbranschen är strävan efter utveckling och förbättring av kvaliteten, ständig utvärdering av den egna verksamheten samt mångsidig växelverkan och samarbete med näringslivet och kulturfältet.

Högre yrkeshögskoleexamen

Efter avlagd yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen och tre års arbetserfarenhet kan du avlägga högre yrkeshögskoleexamen som omfattar 60 eller 90 studiepoäng.

Efter att du avlagt högre yrkeshögskoleexamen kan du utföra krävande utvecklings- och expertuppgifter inom arbetslivet. Det tar 1-2 år att avlägga examen. En betydande del av studierna utgörs av ett arbetslivsorienterat slutarbete. En avlagd högre yrkeshögskoleexamen medför samma behörighet för offentliga tjänster som högre högskoleexamen från universitet.