Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och testa demoblanketten!

Humanistiska området vid yrkeshögskola

""

Inom det humanistiska och pedagogiska området kan du avlägga yrkeshögskoleexamen för tolk (YH).

I tolkexamen finns två ansökningsmål: teckenspråk och tolkning samt kontakttolkning. Arbetsspråket för dem som utexaminerats med examen inom teckenspråk och tolkning kan vara finska, finskt teckenspråk och olika kommunikationsmetoder som stöder talet. De som utexaminerats med examen för kontakttolkning har som sitt arbetsspråk förutom finska något av de mera sällsynta språken som talas i Finland. Som tolk behärskar du två eller flera språk och kulturer samt olika kommunikationsmetoder. Du deltar i olika livssituationer där alla inte har ett gemensamt språk eller gemensamma metoder för kommunikation: i möten med myndigheter och hälsovården samt på arbetsplatser, i hobbyn och inom utbildningar. Du kan fungera i företag eller läroanstalter inom tolkningsbranschen eller som självständig yrkesutövare. Du arbetar som kontakttolk eller studietolk, tolkförmedlare, översättare eller som lärare i de språk och metoder som du använder.

Tolkexamen omfattar antingen 240 sp. (teckenspråk och tolkning) eller 210 sp. (kontakttolk).

Vad ingår i studierna?

I studierna inom det humanistiska området betonas en bred samhälls- och kulturvetenskaplig allmänbildning, sociala färdigheter och färdigheter i att möta människor.

Du genomför grund- och yrkesstudier samt fritt valbara studier, praktik och ett lärdomsprov. Grundstudierna bildar grunden för yrkesinriktade studier och för en eventuell inriktning. I utbildningen ingår en praktikperiod som omfattar minst 30 studiepoäng. En del av praktiken kan du också avlägga utomlands. I lärdomsprovet visar du din förmåga till utvecklingsarbete inom arbetslivet.

Studierna är mångvetenskapliga och arbetslivsorienterade. I studierna för tolkexamen koncentrerar du dig på tolkens arbetsspråk, kommunikationsförmåga och olika kommunikationsmetoder och färdigheter i tolkning. Du bör kunna kommunicera, ha ett gott minne, bred allmänbildning och en vilja att kontinuerligt utveckla dig själv.

Grunden för tolktjänsten ingår i lagen som garanterar rätt till tolkning för hörselskadade, synhörselskadade och talskadade eller gällande myndighetsärenden även dem som inte kan finska eller svenska . Tolktjänsten ger jämlik tillgänglighet för alla till information och samhälleligt deltagande.

Högre yrkeshögskoleexamina

Du kan söka till studier för en högre YH-examen om du har:

  • en lämplig yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen
  • minst två års arbetserfarenhet inom branschen efter att du avlagt en examen som nämns i föregående punkt. Som motsvarande område avses både det område som du söker till och det område som du har examen inom. Yrkeshögskolan kan dessutom godkänna arbetserfarenhet som inhämtats efter avlagd institutexamen eller examen inom yrkesutbildning på högre nivå (vilket område som helst), dvs. arbetserfarenhet som skaffats före högskoleexamen. Dessutom krävs minst två års arbetserfarenhet inom motsvarande område.

Högre examen kan avläggas i följande utbildningsprogram:

  • Utbildning för tolkverksamhet inom teckenspråksbranschen
  • Degree Program of Sign Language Interpreting (på engelska)

Examensbenämningarna för dem som utexamineras är tolk (högre YH). Den engelska examensbenämningen är Master of Humanities.