Skip to content

Den första gemensamma ansökan till högskolor 8.1 kl. 8 – 22.1 kl. 15. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk  och utbildningar vid Konstuniversitet. Se utbildningarna.

 

Ansökan till  finskspråkig yrkeslärarutbildning 2.1.2020 kl. 08:00 – 23.1.2020 kl. 15:00. Ansökan till svenskspråkig yrkeslärarutbildning 2.3-20.3.2020.
Läs mera om ansökan till yrkeslärarutbildningen.

Humanistiska området vid yrkeshögskola

Neljä opiskelijaa istuu pöydän ääressä ja opettelee tulkkausta viittomakielellä.

Inom det humanistiska och pedagogiska området kan du avlägga yrkeshögskoleexamen för tolk (YH).

I tolkexamen finns två ansökningsmål: teckenspråk och tolkning samt kontakttolkning. Arbetsspråket för dem som utexaminerats med examen inom teckenspråk och tolkning kan vara finska, finskt teckenspråk och olika kommunikationsmetoder som stöder talet. De som utexaminerats med examen för kontakttolkning har som sitt arbetsspråk förutom finska något av de mera sällsynta språken som talas i Finland. Som tolk behärskar du två eller flera språk och kulturer samt olika kommunikationsmetoder. Du deltar i olika livssituationer där alla inte har ett gemensamt språk eller gemensamma metoder för kommunikation: i möten med myndigheter och hälsovården samt på arbetsplatser, i hobbyn och inom utbildningar. Du kan fungera i företag eller läroanstalter inom tolkningsbranschen eller som självständig yrkesutövare. Du arbetar som kontakttolk eller studietolk, tolkförmedlare, översättare eller som lärare i de språk och metoder som du använder.

Tolkexamen omfattar antingen 240 sp. (teckenspråk och tolkning) eller 210 sp. (kontakttolk).

Vad ingår i studierna?

I studierna inom det humanistiska området betonas en bred samhälls- och kulturvetenskaplig allmänbildning, sociala färdigheter och färdigheter i att möta människor.

Du genomför grund- och yrkesstudier samt fritt valbara studier, praktik och ett lärdomsprov. Grundstudierna bildar grunden för yrkesinriktade studier och för en eventuell inriktning. I utbildningen ingår en praktikperiod som omfattar minst 30 studiepoäng. En del av praktiken kan du också avlägga utomlands. I lärdomsprovet visar du din förmåga till utvecklingsarbete inom arbetslivet.

Studierna är mångvetenskapliga och arbetslivsorienterade. I studierna för tolkexamen koncentrerar du dig på tolkens arbetsspråk, kommunikationsförmåga och olika kommunikationsmetoder och färdigheter i tolkning. Du bör kunna kommunicera, ha ett gott minne, bred allmänbildning och en vilja att kontinuerligt utveckla dig själv.

Grunden för tolktjänsten ingår i lagen som garanterar rätt till tolkning för hörselskadade, synhörselskadade och talskadade eller gällande myndighetsärenden även dem som inte kan finska eller svenska . Tolktjänsten ger jämlik tillgänglighet för alla till information och samhälleligt deltagande.

Högre yrkeshögskoleexamina

Efter avläggandet av yrkeshögskoleexamen och minst tre års arbetserfarenhet i branschen kan du avlägga en högre YH-examen omfattande 90 studiepoäng. Högre examen kan avläggas i följande utbildningsprogram:

  • Utbildning för tolkverksamhet inom teckenspråksbranschen
  • Degree Program of Sign Language Interpreting (på engelska)

Examensbenämningarna för dem som utexamineras är tolk (högre YH). Den engelska examensbenämningen är Master of Humanities.