Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och testa demoblanketten!

Handel och administration vid yrkeshögskola

""

Avlagd yrkeshögskoleexamen inom handel och administration leder till examensbenämningen tradenom (YH). Tradenomexamen omfattar 210 studiepoäng och tar 3,5 år att genomföra. Du kan avlägga tradenomexamen inom följande delområden:

I grundstudierna får du grunden för det yrkesområde du valt och på vilket du fördjupar dina yrkesstudier. Till utbildningen hör en praktikperiod som omfattar 30 studiepoäng, under vilken du kan tillämpa det du lärt dig och skaffa tilläggskunskap om företagsverksamhet. Under praktiken har du goda möjligheter att hitta en bestående arbetsplats. Lärdomsprovet som omfattar 15 studiepoäng kan du genomföra som ett uppdrag för ett företag. På detta sätt stöder lärdomsprovet den specialisering du har valt.

Du kan avlägga studier för företagsekonomisk yrkeshögskoleexamen på finska, svenska och engelska. Den gemensamma ansökan till den engelskspråkiga utbildningen är årligen redan i januari-februari.

Utbildning i företagsekonomi

Inom utbildningsprogrammen i företagsekonomi får du ett brett kunnande om företagsverksamhet och organisationers verksamhet. Du fördjupar djg dessutom i forsknings- och utvecklingsverksamheten inom området.

I studierna får du fördjupad kunskap inom de specialområden som yrkeshögskolan erbjuder, till exempel inom:

 • personalförvaltning och ledning
 • företagsjuridik
 • offentlig förvaltning
 • internationell företagsverksamhet
 • logistik
 • reklam
 • marknadsföring
 • försäljning
 • finansiering
 • ekonomiförvaltning
 • företagande.

Studierna är mångsidiga och kombinerar praktik med teoretiska studier som stöder den praktiska verksamheten. Undervisningen förverkligas med hjälp av mångsidiga metoder, bl.a. närundervisning, självständigt arbete, grupparbete och nätundervisning. Du utvecklar dina yrkesfärdigheter genom grupparbete och projektarbeten för företag. Det ökar din förmåga till teamarbete, växelverkan och uppträdande. Studierna som ingår i examen kan du även avlägga utomlands, vilket främjar den internationella karriären. Studier för examen ordnas på finska, svenska eller engelska.

Studierna i företagsekonomi lämpar sig för dig som är intresserad av kunskap om och utveckling av företagsverksamhet samt företagande. Du har mångsidiga arbetsuppgifter framför dig med olika människor i olika organisationer och i den offentliga förvaltningen, ofta på olika språk och i olika kulturer. Det är också viktigt att du är intresserad av vad som händer omkring dig eftersom man via affärsverksamhet bygger framtiden – antingen genom existerande företagsverksamhet eller eget företagande.

Utbildning av ledningsassistenter

I programmen för utbildningen av assistenter för ledningen uppnår du en kombination av kunnande i språk, kommunikation, företagsekonomi och assistentarbete. Programmet förbereder för arbete i internationella arbetsuppgifter inom många områden. Studier för examen ordnas på finska, svenska och engelska.

Utbildningsprogrammet för affärsverksamhetens logistik

Se tjänstebranscher.

Utbildning inom databehandling

Se databehandling och informations- och kommunikationsteknik.

Säkerhetsbranschen

Se tjänstebranscher.

Utbildning för biblioteks- och informationstjänst

Se databehandling och informations- och kommunikationsteknik.

Högre yrkeshögskoleexamen

Högre yrkeshögskoleexamen ger möjlighet att fortsätta dina studier efter tre års arbetserfarenhet.

Centrala drag i högre yrkeshögskoleexamina är utvecklingen av företagsverksamheten. Omfattningen av den högre yrkeshögskoleexamen är 60-90 studiepoäng. Examen kan avläggas vid sidan av arbetet. Högre yrkeshögskoleexamen motsvarar magisterexamen vid universitet.

Du kan söka till studier för en högre YH-examen om du har:

 • en lämplig yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen
 • minst två års arbetserfarenhet inom branschen efter att du avlagt en examen som nämns i föregående punkt. Som motsvarande område avses både det område som du söker till och det område som du har examen inom. Yrkeshögskolan kan dessutom godkänna arbetserfarenhet som inhämtats efter avlagd institutexamen eller examen inom yrkesutbildning på högre nivå (vilket område som helst), dvs. arbetserfarenhet som skaffats före högskoleexamen. Dessutom krävs minst två års arbetserfarenhet inom motsvarande område.

Examensbenämningen är tradenom (högre YH). Den engelskspråkiga examensbenämningen är Master of Business Administration.