Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Utbildningsutbudet i högskolornas första gemensamma ansökan på våren 2022 har publicerats i nya Studieinfo. I vårens första gemensamma ansökan ingår högskolornas utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Bekanta dig med utbildningsutbudet och läs mer om ansökan.

I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Hälsovård och välfärd vid yrkeshögskola

""

Inom social-, hälso- och idrottsområdet kan du avlägga yrkeshögskoleexamina som är 210-270 studiepoäng. Den vanliga studietiden är 3,5 – 4,5 år.

Examina

Efter att du har avlagt en examen inom hälsovård och välfärd har du vetenskapliga, tekniska och funtionella färdigheter att arbeta som sakkunnig inom olika nivåer inom hälsovården, vid olika organisationer eller inom den privata sektorn.

Yrkesbenämningar inom området är:

 • ortopedtekniker
 • bioanalytiker
 • förstavårdare
 • fysioterapeut
 • geronom
 • tandtekniker
 • fotterapeut
 • rehabiliteringshandledare
 • barnmorska
 • naprapat
 • optometrist
 • osteopat
 • röntgenskötare
 • sjukskötare
 • munhygienist
 • hälsovårdare
 • ergoterapeut.

Studierna

Studierna består av grund- och yrkesstudier samt fritt valbara studier, praktik och ett lärdomsprov.

Ett centralt drag i studierna är den nära kontakten till arbetslivet som förverkligas under praktiken, i olika projekt och i lärdomsprovet. En del av studierna kan du också avlägga utomlands. Du avlägger studierna självständigt, vilket framhäver den egna motivationen och ansvaret för de egna studierna.

Exempel på arbetslivsfärdigheter inom social-, hälso- och idrottsbranschen är, förutom yrkesmässiga kunskaper och färdigheter, vilja och förmåga att fungera tillsammans med människor, aktivitet och förmåga till initiativtagande, ansvarstagande, tolerans och förmåga till självständigt arbete och beslutsfattande samt självutveckling.

Högre yrkeshögskoleexamen

Du kan söka till studier för en högre YH-examen om du har:

 • en lämplig yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen
 • minst två års arbetserfarenhet inom branschen efter att du avlagt en examen som nämns i föregående punkt. Som motsvarande område avses både det område som du söker till och det område som du har examen inom. Yrkeshögskolan kan dessutom godkänna arbetserfarenhet som inhämtats efter avlagd institutexamen eller examen inom yrkesutbildning på högre nivå (vilket område som helst), dvs. arbetserfarenhet som skaffats före högskoleexamen. Dessutom krävs minst två års arbetserfarenhet inom motsvarande område.