Skip to content

Den första gemensamma ansökan till högskolor 8.1 kl. 8 – 22.1 kl. 15. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk  och utbildningar vid Konstuniversitet. Se utbildningarna.

 

Ansökan till  finskspråkig yrkeslärarutbildning 2.1.2020 kl. 08:00 – 23.1.2020 kl. 15:00. Ansökan till svenskspråkig yrkeslärarutbildning 2.3-20.3.2020.
Läs mera om ansökan till yrkeslärarutbildningen.

Hälsovård och välfärd vid yrkeshögskola

Ensihoitajaopiskelijat harjoittelevat elvytystä nuken kanssa.

Inom social-, hälso- och idrottsområdet kan du avlägga yrkeshögskoleexamina som är 210-270 studiepoäng. Den vanliga studietiden är 3,5 – 4,5 år.

Examina

Efter att du har avlagt en examen inom hälsovård och välfärd har du vetenskapliga, tekniska och funtionella färdigheter att arbeta som sakkunnig inom olika nivåer inom hälsovården, vid olika organisationer eller inom den privata sektorn.

Yrkesbenämningar inom området är:

 • ortopedtekniker
 • bioanalytiker
 • förstavårdare
 • fysioterapeut
 • geronom
 • tandtekniker
 • fotterapeut
 • rehabiliteringshandledare
 • barnmorska
 • naprapat
 • optometrist
 • osteopat
 • röntgenskötare
 • sjukskötare
 • munhygienist
 • hälsovårdare
 • ergoterapeut.

Studierna

Studierna består av grund- och yrkesstudier samt fritt valbara studier, praktik och ett lärdomsprov.

Ett centralt drag i studierna är den nära kontakten till arbetslivet som förverkligas under praktiken, i olika projekt och i lärdomsprovet. En del av studierna kan du också avlägga utomlands. Du avlägger studierna självständigt, vilket framhäver den egna motivationen och ansvaret för de egna studierna.

Exempel på arbetslivsfärdigheter inom social-, hälso- och idrottsbranschen är, förutom yrkesmässiga kunskaper och färdigheter, vilja och förmåga att fungera tillsammans med människor, aktivitet och förmåga till initiativtagande, ansvarstagande, tolerans och förmåga till självständigt arbete och beslutsfattande samt självutveckling.

Högre yrkeshögskoleexamen

Efter avläggandet av yrkeshögskoleexamen och tre års arbetserfarenhet kan du avlägga en högre yrkeshögskoleexamen. Den omfattar 90 sp och fokuserar på ledarskap och utveckling av arbetet.