Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och testa demoblanketten!

Databehandling, informations- och kommunikationsteknik (ICT), biblioteks- och informationsservice vid yrkeshögskola

""

Databehandling | Informations- och kommunikationsteknik | Biblioteks- och informationstjänst | Högre yrkeshögskoleexamen

Inom databehandling, informations- och kommunikationsteknik samt biblioteks- och informationsservice kan du avlägga examen på finska, svenska och engelska. Kom ihåg att göra din ansökan redan i januari till den engelskspråkiga utbildningen.

Databehandling

Examen: Tradenom (YH), examen omfattar 210 studiepoäng och studietiden är 3,5 år

Utbildningen inom databehandling ger möjligheter att placera sig på en bred front i både inhemska och internationella uppgifter inom ICT-branschen. Uppgifterna hänför sig till programmering eller dataförvaltning med tanke på mobila digitala tjänster.

I början av studierna lär du dig att fungera i team och arbeta i projekt. Du lär dig om kodning, www-produktion, datanätverk och -baser och om dataskydd. Vid olika yrkeshögskolor erbjuds olika inriktningsalternativ, till exempel: spelproduktion, programproduktion, digital media inklusive virtuell verklighet. Du kan också specialisera dig på molntjänster och datakommunikation eller på artificiell intelligens och analytik eller för företagsverksamhet och företagande. För dig som redan är ute i arbetslivet erbjuds flexibla flerformsstudier, där du kan kombinera studier och arbete.

Inom databehandling lär du dig nytt och arbetar i projekt och team för att utveckla fungerande tillämpningar och visuella tjänster. Branschen utvecklas kontinuerligt och nya intressanta utmaningar uppkommer ständigt.

Efter att du har avlagt examen inom databehandling kan du placera dig i många olika förmans-, sakkunnig-, produktions- och serviceuppgifter både inom företagsvärlden och inom den offentliga sektorn. Du kan arbeta med produktion och utveckling av tillämpningar och tjänster, inom testning, upprätthållande, försäljning, kundtjänst och ledning. Yrkesbenämningar är bland annat: tillämpnings-, program- eller spelplanerare, webb-designer, systemsakkunnig, analytiker, dataförvaltnings- eller projektchef eller IT-stödperson.

Informations- och kommunikationsteknik

Examen: Ingenjör (YH), examen omfattar 240 studiepoäng och studietiden är 4 år.

För att studera informations- och kommunikationsteknik bör du ha goda kunskaper i matematisk-naturvetenskapliga ämnen, behärska olika apparater och program, känna till de teoretiska grunderna och kunna lösa olika problem. De flesta arbetsuppgifter inom branschen förutsätter att du kan analysera information och forskningsresultat och att du förstår och kan härleda till kundernas behov och krav.

I grundstudierna ingår matematik, fysik, programmering, kommunikation och språk. Som studerande får du goda allmänna färdigheter i informations- och kommunikationsteknik och grundfärdigheter inom till exempel elektronik, programutveckling, informations- och kommunikationsteknik, datatrafik och företagsverksamhet. I yrkesstudierna får du beredskap att förstå funktionsprinciperna för olika informations- och kommunikationstekniska apparater och system. Dessutom kan du tillämpa ditt kunnande och olika planeringsmetoder i praktiken.

Efter att du har avlagt ingenjörsexamen inom informations- och kommunikationsteknik kan du arbeta på arbetsplatser där det behövs sakkunnighet inom informations- och kommunikationsteknik.

Exempel på arbetsuppgifter efter examen:

 • datateknik och ICT-branschen
 • programmering
 • välmående- och hälsoteknologi
 • medieteknik
 • mobila tillämpningar
 • spel
 • industriell internet (IoT)
 • datanät
 • datasäkerhet.

Biblioteks- och informationsservice

Examen: Tradenom (YH), examen omfattar 210 studiepoäng, studietiden är 3,5 år

Inom biblioteks- och informationsservice utexamineras du som sakkunnig inom informationshantering och kundtjänst. Du får en helhetssyn på  informationsläskunnighetens och informationshanteringens betydelse för individer och i samhället. I studierna bör du ha ett samhälleligt arbetssätt, känna till olika källor och material, ha datatekniska färdigheter och inneha kommunikationsfärdigheter.

Högre yrkeshögskoleexamen

Du kan söka till studier för en högre YH-examen om du har:

 • en lämplig yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen
 • minst två års arbetserfarenhet inom branschen efter att du avlagt en examen som nämns i föregående punkt. Som motsvarande område avses både det område som du söker till och det område som du har examen inom. Yrkeshögskolan kan dessutom godkänna arbetserfarenhet som inhämtats efter avlagd institutexamen eller examen inom yrkesutbildning på högre nivå (vilket område som helst), dvs. arbetserfarenhet som skaffats före högskoleexamen. Dessutom krävs minst två års arbetserfarenhet inom motsvarande område.