Skip to content

Vad kan man studera på yrkeshögskola?

Sairaanhoitajaopiskelijat seisovat potilasvuoteen vieressa. Kuva: Olli Häkämies

Yrkeshögskolestudier ordnas inom åtta olika områden:

Yrkeshögskolorna fastställer läroplanerna för sina utbildningar. Utbildningsprogram med samma namn ha olika inriktningar i olika yrkeshögskolor. Bekanta dig därför noggrannt med de olika yrkeshögskolornas utbud och inriktningar så att du väljer den utbildning som motsvarar dina förväntningar.

Ansökan görs via gemensam ansökan till följande yrkeshögskoleutbildningar:

  • utbildningar som leder till YH-examen
  • utbildningar som leder till högre YH-examen.