Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Specialiseringsutbildning vid yrkeshögskolor

Gå till motsvarande sida i nya Studieinfo. Denna sida uppdateras inte längre.

Yrkeshögskolorna kan utöver den examensinriktade utbildningen och fortbildningen ordna specialiseringsutbildning inom olika områden. Specialiseringsutbildningen är avsedd för personer i arbetslivet som redan har avlagt en högskoleexamen eller för personer som skaffat sig motsvarande kunskaper på annat sätt.

Specialiseringsutbildningen är långvarig utbildning, som omfattar minst 30 studiepoäng. Utbildningen passar för dig som

  • vill fördjupa din sakkunskap
  • i ditt arbete behöver bredare och branschövergripande kompetens
  • fungerar som sakkunnig i olika samfund och nätverk
  • inriktar dig på mera krävande sakkunniguppgifter.

Du genomför utbildningen i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningen förstärker sambandet till arbetslivet, forskningen och produktutvecklingen inom branschen.

Specialiseringsutbildningen ger dig ett bredare perspektiv att granska de utmaningar, problem och utvecklingsbehov som du möter i arbetslivet. Efter avlagd utbildning kan du utnyttja vetenskapliga forskningsdata vid analyseringen, utvärderingen och utvecklandet av yrkespraxisen inom ditt specialområde.

Bekanta dig med aktuella utbildningar (på finska)