Skip to content

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning inleds 20.2 kl. 8.00 och avslutas 13.3 kl. 15.00.

Telefontjänsten är under ansökningstiden öppen mån-fre kl. 9.30-13.00. Se utbildningarna.

Separat ansökan till yrkeshögskolor

I Studieinfo finns en del yrkeshögskoleutbildningar, till vilka man inte söker via gemensam ansökan. I separat ansökan söker du till exempel till högre yrkeshögskoleexamina som ges på ett främmande språk. Samma utbildning kan ingå i både gemensam ansökan och separat ansökan. Kontrollera därför att du söker i rätt ansökan.

I separat ansökan söker du till exempel till: 

  • högre yh-examen som ges på främmande språk
  • efter studier inom den öppna yrkeshögskolan.

Du hittar utbildningarna i Studieinfo. Kontrollera ansökningsanvisningarna i högskolans beskrivning av utbildningen.