Skip to content

Öppna yrkeshögskolan

Opiskelijat istuvat pöydän ääressä ja tekevät ryhmätyötä

Du kan studera inom den öppna yrkeshögskolan oberoende av grundutbildning eller ålder. Du kan välja studier inom olika utbildningsområden och –program. Studier ordnas dags- och kvällstid, under veckoslut och som nätstudier i samtliga yrkeshögskolor i Finland.

Olika sätt att studera | Anmälan och avgifter | Finansieringen av studierna | Förmåner och tjänsterFortsatta studier för examen

Den öppna yrkeshögskolan passar alla

Öppen yrkeshögskoleundervisning följer yrkeshögskolornas läroplaner och är öppen för alla oavsett utbildning eller ålder. Du kan genomföra enstaka studieperioder eller bredare helheter. Öppna yrkeshögskolan passar dig om du till exempel

  • vill utveckla och fördjupa kunskaper som du behöver i arbetslivet
  • har planer på att söka till yrkeshögskolestudier eller till högre yrkeshögskolestudier
  • vill bredda din allmänbildning.

Olika sätt att studera

Du kan studera inom samma undervisningsgrupper som de examensstuderande eller i separata egna öppna yrkeshögskolegrupper. Studiernas mål, innehåll och krav motsvarar examenskraven vid yrkeshögskolorna.

Du kan genomföra studierna som när-, flerforms- eller nätstudier. Närstudierna ordnas i yrkeshögskolornas föreläsningssalar och klassrum, laboratorier, smågrupper och studior. Nätstudierna kan du genomföra oberoende av tid och plats, också utomlands. Nätstudierna kan bestå av både självständiga studier och grupparbete som görs över nätet. Flerformsstudierna innehåller både när- och nätstudier. En del av studierna kan genomföras vid sidan om arbetet.

Studierna är praktiska och arbetslivsinriktade och de består av både teori och praktik. Du lyssnar, läser, skriver, pratar och undersöker och skaffar dig ny kunskap.

Anmälan och avgifter

Du anmäler dig till studierna via yrkeshögskolornas webbplatser. De studerande antas vanligen i anmälningsordning. Det kan finnas vissa krav på tidigare kunnande till exempel för de fördjupade studierna. Det lönar sig därför att läsa noggrant igenom kursbeskrivningarna.

Studierna vid öppna yrkeshögskolan är avgiftsbelagda. Studieavgifterna varierar enligt yrkeshögskola, men är maximalt 15 euro per studiepoäng.

Finansieringen av studierna

För den öppna yrkeshögskolan kan man inte få FPA:s studiestöd, med det kan löna sig att reda ut följande finansieringsalternativ:

Om du är arbetslös och planerar att påbörja studier vid öppna yrkeshögskolan, ska du först vara i kontakt med arbets- och näringsbyrån på din ort.

Förmåner och tjänster

Som studerande inom den öppna yrkeshögskolan får du rådgivning och handledning i dina studier. Under studierna kan du använda dig av yrkeshögskolans IT-system och bibliotek. Efter att du avslutat dina studier får du ett intyg över avlagda studier. Du hittar mera info på yrkeshögskolornas egna webbplatser.

Fortsatta studier för examen

Inom den öppna yrkeshögskolan kan du genomföra studier som hör till en yrkeshögskole- eller en högre yrkeshögskoleexamen, men du kan inte avlägga examen. Du kan räkna till godo dina studier inom öppna yrkeshögskolan, om du senare fortsätter studera för en examen vid samma yrkeshögskola. Om du fortsätter dina studier vid en annan yrkeshögskola, lönar det sig att kontrollera hur studierna motsvarar studierna i denna yrkeshögskola.

Vid de flesta yrkeshögskolor kan du via den öppna yrkeshögskoleleden söka till examensstudier efter att du avlagt ett visst antal studiepoäng inom ett och samma utbildningsprogram. Du kan via öppna yrkeshögskoleleden bli antagen till examensstudier utan inträdesprov. Du hittar mera info om den öppna yrkeshögskoleleden på yrkeshögskolornas egna webbplatser.