Skip to content

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning inleds 20.2 kl. 8.00 och avslutas 13.3 kl. 15.00.

Telefontjänsten är under ansökningstiden öppen mån-fre kl. 9.30-13.00. Se utbildningarna.

Hur antas studerande?

Antagningen av studerande till yrkeshögskola görs på basis av betygsvitsord, urvalsprov, arbetserfarenhet och annat som yrkeshögskolan fastställer, exempelvis tidigare studier. De studerande antas enligt yrkeshögskolans antagningsgrunder.

Yrkeshögskolorna beslutar årligen om sina antagningsgrunder utgående från de riksomfattande rekommendationerna om antagningsgrunder. I regel iakttar yrkeshögskolorna de allmänna rekommendationerna, men för vissa utbildningar kan yrkeshögskolorna avvika från rekommendationerna. I gemensam ansökan till högskolor antas du som studerande i enlighet med din ansökningsordning till endast en utbildning .

Du kan bekanta dig med antagningsgrunderna enligt område i presentationerna av utbildningarna, som du hittar genom att skriva ett lämpligt sökord i sökfältet överst på sidan.

Allmänna rekommendationer för antagningsgrunder: